S-dražby ve vymáhaní plateb za neobjednané služby pokračují. Regulátor tomu pouze přihlíží

Portál S-dražby nabízí někdy nereálné, neaktuální, anebo veřejně dostupné informace o nemovitostech. Od návštěvníků webu za to bez jejich souhlasu požaduje platby za neobjednané služby. Regulátor tomu pouze přihlíží a nechává se zneužívat.

Společnost S-dražby na svých stránkách nabízí inzeráty na prodej různých nemovitostí. Díky chytře vybranému názvu domény, marketingovému logu (podobnost na dizajn a název produktů společnosti Seznam) a kvalitně nastavené online inzerci na její nabídky narazí každý kdo hledá byt, dům, pozemek, anebo chatku. Nejednou přitom jde už o prodané nemovitosti, anebo nemovitosti, které firma nemá právo nabízet. To by ovšem šlo “pouze” o bohužel rozšířenou klamavou praktiku a porušení etických zásad realitního trhu. 

S-dražby však v klamání zákazníků jdou ještě dál. Pokud má klient zájem o detaily nemovitosti, musí si je vyžádat po registraci, anebo mailem. Pak se sice k informacím o nemovitosti dostane, neví však, že od něj firma za mnohdy veřejně dohledatelné údaje nemovitosti bude požadovat platbu – nejčastěji 5 tisíc korun, někdy i více.  

Problémem je, že tak firma činí bez vědomí uživatele. Informaci o tom, že je poskytnutí informací k nemovitosti zpoplatněné neuvádí na stránkách ani po emailové komunikaci. Tato informace se ukrývá pouze v obchodních podmínkách. To odporuje českým zákonům. Podle Ústavního soudu ČR není možné v obchodních podmínkách platně sjednat smluvní pokutu, ani cenu služby. Ta musí být zveřejněná už při objednání služby. Její objednávku musí zákazník učinit vědomě s vyjádřením souhlasu. 

Čtěte také: 

Zemanův přítel Balák vlastní rozsáhlé pozemky u historické obce. Teď mu hrozí, že o ně přijde

Praha tvrdí, že bojuje proti krátkodobým nájmům. Sama je však nabízí

V Česku expandují ruští investoři z Panama Papers

Navzdory tomu S-dražby na uživatele naléhá emailem, poštou, telefonicky a právními pohrůžkami, aby sumy dle libovůle společnosti uhradili. Část klientů se poleká a sumu uhradí. Funguje tu psychologie, která některé lidské povahy nutí zbavit se problému zdánlivě nejsnadnější cestou a to, že se na oprávněnost úhrady stydí někoho zeptat. Praktiky obvyklé pro “šmejdy” naznačuje i znění emailů a obsah další komunikace ze strany společnosti.

Příklad emailů, které S-dražby klientům zasílá: 

Dobrý den,

evidujeme Vás jako klienta v prodlení. Prosíme tedy o úhradu dlužné částky do 3 dnů, dle níže přiložené výzvy.

Pokud opravdu máte dojem, že jste registraci neprovedl (jako klient), nebo z jiného důvodu nechcete poplatek zaplatit, tak neplaťte a vyčkejme soudního rozhodnutí.

Vyčkejme tedy na podání platebního rozkazu, kde můžete ve lhůtě vyjádřit všechny své námitky, ať tedy soud rozhodne, zda nárok na registrační poplatek máme, či ne.

Pokud chcete zaslat některé pravomocné Rozsudky Okresního soudu v Hradci Králové, které řeší předmětnou, popř. podobnou  problematiku napište nám email.

Doporučujeme konzultaci s právním zástupcem, který se orientuje v problematice „uzavírání smluv na dálku“.

Děkujeme Vám za úhradu dlužného poplatku ve lhůtě 3 dnů.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

Tým S-dražby.cz

 

Pokud se klient z neprofesionálně znějící komunikace nepoleká, firma pokračuje a posílá zprávy, ve kterých se dokonce chlubí soudními spory s klienty a kritickými články médií, ve kterých se píše, že firma sice podvádí, ale tu a tam se ji platbu podaří vymoct: 

 

Dobrý den,

při případné další komunikaci Vás vyzýváme k uvědomění si skutečného stavu ve věci (v souvislosti se všemi níže uvedenými skutečnostmi, soudy, ČOI, dTest), kdy z Vaší strany došlo k projevení zájmu o informace k nemovitosti, které jsou u naší společnosti zpoplatněny.

Zpracování Vámi požadovaných informaci k nemovitosti není a nemůže být zdarma, vzhledem k vynaloženým nákladům z naší strany.

Veškerou doposud vedenou komunikací z Vaší strany, se dle našeho názoru, pouze pokoušíte vyhnout zaplacení za námi zajištěné informace.

Částečně chápeme Váš postoj, pochopte ale postoj z naší strany, kdy jsme Vám poskytli službu na základě Vaší poptávky a za Vámi objednanou službu nechcete zaplatit. Platbu za službu budeme stále požadovat, protože byla poskytnuta a v drtivé většině soudních rozhodnutí (řešících totožné spory) bylo rozhodnuto o tom, že společnost má na tento poplatek nárok.

Váš názor je zřejmě bohužel ovlivněn názory médií, případně třetích stran apod. Konečné rozhodnutí může ale vydat pouze soud a na některá soudní rozhodnutí jsme Vám již zaslali několik odkazů

Vezměte v potaz například vyjádření společnosti D-test, která se k celé věci dle našeho názoru postavila částečně objektivně ve snaze informovat spotřebitele o aktuálním vývoji celé věci, viz článek:

Úryvek z článku: https://www.dtest.cz/clanek-9541/muze-se-spotrebitel-spolehnout-na-ceske-soudy

Převzato z dTestu: www.dtest.cz/clanek-9541/muze-se-spotrebitel-spolehnout-na-ceske-soudy

Tedy dle dTestu skóre vyhraných soudních sporů ve prospěch společnosti 3:2, kde se toto dozvíte v mediích, nikde a proto vzniká i mylná představa, že spotřebitel nemůže u soudu prohrát, kde se dozvíte informaci o tom, že společnost vyhrála více jak 70 soudních sporů ?

Naše společnost žaluje Českou obchodní inspekci o správnosti jejího rozhodování a prezentování svých rozhodnutí směrem ke spotřebitelům. Nelze se tedy domnívat, že ČOI má konečné slovo. Konečné slovo může mít znovu pouze soud a jeho soudní rozhodnutí.

Víte o tom, že Krajský soud vyhověl společnosti v rámci soudního sporu, kde společnost žaluje Českou obchodní inspekci ?

Úryvek z článku: https://www.s-drazby.cz/clanek/krajsky-soud-vyhovel-zadosti-centrum-aukcicz.html

Krajský soud v Hradci Králové dne 20. 10. 2021 vyhověl návrhu ( v rámci podané žaloby na ČOI)  společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz o přiznání odkladného účinku žalobě. Společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. jako žalobce, žaluje Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát pro její nezákonné a protiprávní jednání. Česká obchodní inspekce tento návrh nedoporučila schválit s tímto odůvodněním (viz bod 3. soudního rozhodnutí): ČOI Krajskému soudu v Hradci Králové sdělila, že schválení tohoto požadavku nedoporučuje, jelikož toto je výjimečným opatřením znamenajícím průlom do právní moci rozhodnutí. Ale i tak Krajský soud v Hradci Králové vyhověl opakované žádosti společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz. Jedná se o soudní rozhodnutí předběžné povahy a nelze v něm předjímat rozhodnutí ve věci samé, tedy ve věci, kdy společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. žaluje ČOI (Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát) pro její protiprávní a nezákonné jednání.

V mediích jsou neúplné, i dokonce nepravdivé informace, které ve Vás opravdu můžou vyvolávat mylné představy o naší činnosti. Pro vytvoření uceleného názoru si stačí položit jednoduchou otázku?

Proč nikdo z médií, či ze stran dezinformátorů neinformuje o skutečném stavu, např. 70 soudních rozhodnutí ve prospěch společnosti, neukončený soudní spor, kde společnost žaluje ČOI, proč jsou některá vyhraná soudní jednání znevažována, vždyť se jedná o soudní rozhodnutí ?

Je to opravdu chyba medií a dezinformátorů, kdy média sledují jen a jen sledovanost, nikoli reálný stav informací, tak aby jste Vy jako klienti měli reálnou možnost celou věc posoudit ze všech stran.  

Je velmi pravděpodobné, že Vám nikdo z výše zmíněných subjektů nebude finančně přispívat na náklady spojené se řešením sporu.

Pokud by média a ostatní zúčastněné osoby dělali svoji práci dobře, která spočívá ve vyváženém informování široké veřejnosti, nemuselo by k tomuto neustálému vysvětlování ze strany společnosti vůbec docházet.

Zároveň máme k doložení Vaši poptávku, Vaši registraci včetně IP adresy a odeslané plnění služby z naší strany. V námi zaslaných soudních rozhodnutích se můžete dozvědět, že tato fakta vedla soud k rozhodnutí ve prospěch naší společnosti. V případě Vašeho zájmu, Vám můžeme zaslat Vámi provedené kroky a námi provedené plnění služby. Tyto materiály budou následně použity jako podklady pro návrh na soudní řešení sporu.

Podotýkáme, že soudy rozhodují různě, viz již zmíněný článek D-testu.

Pokud se Vám částka pro zaplacení zdá vysoká, můžete platbu rozdělit do dvou plateb, jak to již využilo několik klientů a zároveň máte možnost v rámci tohoto poplatku využít poskytnutí dalších (jiných) informací k jinému konkrétnímu dražebnímu, či insolvenčnímu jednání pro možnost výhodného nákupu nemovitosti.

Věřte, že informace, která Vás může dovést k výhodnému nákupu nemovitosti při úspoře např. desítek, stovek tisíc nebo k rozhodnutí nemovitost nenakoupit, může být tak cenná, že poplatek za poskytnutí takové informace může být nakonec zanedbatelný.

S ohledem na tuto skutečnost Vás tímto vyzýváme, abyste uvedenou zbývající dlužnou částku ve výši 5.000,- Kč uhradili nejpozději do 3 dnů, a to na číslo účtu naší společnosti 252733067/0300 pod VS: číslo uvedené na Výzvě k úhradě.

Platební údaje:

Celková částka: 5.000 Kč

Číslo účtu: 252733067/0300

Variabilní symbol: číslo Výzvy k úhradě

Současně Vás tímto upozorňujeme, že v případě neuhrazení uvedené částky na základě této písemné výzvy, kterou tímto považujte za poslední pokus o smír, jsme připraveni se domáhat uvedeného nároku právní cestou, především pak podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře.

V návaznosti na to Vás ovšem také informujeme, že specifikovaný dluh může být v takovém případě navýšen minimálně o nemalé náklady spojené s vymáháním této pohledávky vůči Vaší osobě, včetně zákonného úroku z prodlení.

Poměrně překvapivý postup, kdy se firma chlubí sporem s Českou obchodní inspekci (ČOI) je zapříčiněný pasivním přístupem inspekce. Ta se v minulosti pouze jednou veřejně vyjádřila k tomu, že řeší, tehdy desítky, stížností klientů na portál S-dražby. O tom, že firma postup inspekce v mailech rozporuje a tvrdí, že se s ČOI soudí, inspekce ani neví. 

Na dotazy k článku mluvčí obchodní inspekce neodpověděl. ČOI se vyjádřila pouze k dotazům na základě žádosti dle zákona č. 106/1999  Sb., o  svobodném  přístupu k informacím. “Počet stížností na jednotlivé podnikatele není zvláště statisticky sledován. Pokud je nám známo, byla uložena jedna sankce. Informace o žádných dalších krocích k dispozici nemáme,” uvedlo oddělení poradensky informačních služeb České obchodní inspekce.

 

Pokud považujete texty projektu Independence za přínosné, staňte se patronem projektu klikem na tento link

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Podpořte Biztweet Biztweet Podpořte Biztweet

Líbí se Vám skutečně odborná a skutečně nezávislá tvorba Biztweetu?  Na nezávislost se nehráme, nemáme skryté sponzory, majitele, ani dárce, kteří si kupují naši vstřícnost. 

Podporu v hodnotě 1000 CZK můžete provést v našem eshopu. Pokud chcete darovat více, stačí produkt Podpořte Biztweet naklikat v košíku opakovaně. 

Biztweet

Rusko v plamenech Biztweet Rusko v plamenech

Kniha sleduje mimořádný příběh stojící za falešnými islamistickými útoky na Moskvu, které spustily ruskou invazi do Čečenska. Na základě série oficiálních prohlášení a znalostí Alexandra Litviněnka tato výjimečná kniha ukazuje, že k útokům islamistů vůbec nedošlo. Šlo o akci naplánovanou tajnou službou FSB s cílem dosadit Vladimira Putina na post prezidenta. Kniha také popisuje transformaci bývalé KGB v síť nových tajných služeb a způsob, jak tyto služby stvořily autoritativní režim v Rusku.

marketing@biztweet.cz

Rusko v plamenech

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb