Praha 6 zjišťuje cenu rekonstrukce Polikliniky Marjánka

Městská část Praha 6 hledá způsob financování rekonstrukce Polikliniky Marjánka. Letos chce zjistit finální náklady a podobu projektu.

„Chystáme její rozsáhlou rekonstrukci, která si klade za cíl vytvořit na místě komplexní zdravotnické zařízení vskutku hodné standardů 21. století. Majitelem objektu polikliniky je městská část. V žádném právním sporu s nájemníky nejsme,“ říká pro Biztweet.cz k plánům v Poliklinice Marjánka mluvčí městské části Praha 6 Martin Churavý.

Jak mluvčí pokračuje, vedení radnice s žádným jiným záměrem v tuto chvíli nepočítá. Otázkou však je jak ochotou radních zamává rozpočet, který si na polikliniku bude muset přichystat. „Přesná částka bude ovšem známa až po vypracování podrobné projektové dokumentace. K tomu by mělo dojít v letošním roce,“ říká Churavý. Praha 6 se zavázala zachovat všechny stávající ordinace. Součástí rekonstrukce má být také přístavba dalších pater.

Radnice se rozhodla skoncovat s nevýhodnou smlouvou na pronájem budovy polikliniky jen před pár měsíci. Městská část pronajala Polikliniku Pod Marjánkou na 30 let soukromé společnosti Poliklinika Marjánka za půl milionu korun ročně, ačkoli předtím sama vybrala na pronájmu ordinacím, laboratořím a lékárně zhruba 3,7 milionu korun ročně.

Stalo se tak ještě v roce 2010, tedy v době, kdy radnici řídila ODS. Šestka se kromě jiného v nájemní smlouvě zavázala, že bude hradit pojištění budovy. Nájemce měl na oplátku činit v areálu polikliniky investice, což však nedodržel.

I proto městská část s argumentem nevýhodnosti smlouvy rozhodla pro vypovězení smlouvy. „Smlouva je uzavřena na nestandardně dlouhou dobu a pro městskou část je krajně nevýhodná. Současné vedení radnice si proto předsevzalo smlouvu zásadním způsobem revidovat. Za účelem komplexní rekonstrukce objektu na kýžené moderní zdravotnické centrum, v jehož rámci bude fungovat i důstojná léčebna dlouhodobě nemocných, se nadto po odborných konzultacích ukázalo jako nejschůdnější východisko ukončení nájemního vztahu dohodou smluvních stran. Jakákoliv jiná varianta by totiž mohla vyústit v soudní spor, který by mohl trvat i několik let a který by svými důsledky významně komplikoval realizaci zamýšlené rekonstrukce,“ argumentoval důvod právních kroků Martin Churavý.

Čtěte také:

V ČESKU SE STAVBY POVOLUJÍ NEJPOMALEJI V RÁMCI ZEMÍ V4

STÁT HODLÁ MODERNIZOVAT ŽELEZNIČNÍ UZEL PARDUBICE

CENTRAL GROUP CHCE ROZŠÍŘIT PROJEKT NA ZLIČÍNĚ. PŘIBUDE NA 530 BYTŮ

Rada města přijala v červenci 2015 Memorandum o společném postupu. V návaznosti na něj se pak obě strany dohodly na uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy a Dohody o narovnání vzájemných vztahů. Ta zajišťuje stávajícím podnájemcům kontinuální pokračování doposud užívaných nebytových prostor při zachování smluvené doby podnájmu a výše platby, což garantuje zachování zdravotních odborností v náležitém rozsahu.

„Za účelem stanovení výše náhrady za předčasné ukončení nájmu byl potom oběma stranami přizván renomovaný odborný poradce EY. Po vzájemném zhodnocení možných variant byl nakonec jako zcela nejvhodnější zvolen postup odvozující výslednou cenu z již vynaložených nákladů na rekonstrukci budovy (tj. technické zhodnocení budovy) a objektivní hodnoty zlepšení a rozšíření portfolia poskytovaných zdravotnických služeb. Celková suma byla tímto způsobem stanovena ve výši 39.800.000 Kč. Finanční prostředky pak byly za tím účelem vyčleněny z fondu rezerv městské části,“ řekl Martin Churavý.

 

 

Biztweet