Šéf ČEB Bureš pro biztweet: Čeká nás řada změn

Českou exportní banku čekají nevyhnutné změny uvnitř banky, no nad svou židlí nepřemýšlí. Předseda Představenstva a generální ředitel ČEB Karel Bureš

Je podle vás hospodaření ČEB v pořádku?

Českou exportní banku čekají nevyhnutné změny uvnitř banky, no nad svou židlí nepřemýšlí. V minulosti udělala banka chyby a proto ji čekají škrty a personální změny.  Předseda Představenstva a generální ředitel ČEB Karel Bureš v rozhovoru pro biztweet

 

Biztweet: Nechci vás zatěžovat čísly, ale kolik peněz přibližně poskytla ČEB firemním projektům za uplynulý rok?  Je to podle vás hodně, nebo byste raději podpořili více projektů?

Karel Bureš: V roce 2014 ČEB podpořila projekty za více než 10 miliard Kč. Pro letošní rok je klíčová především vnitřní stabilizace banky. V souladu s naší zásadou podporovat kvalitní a úvěrovatelné projekty jsme letos podpořili řadu takových exportérů, jako jsou například AERO Vodochody AEROSPACE, GE Aviation Czech, Škoda JS Plzeň, Doosan Škoda Power, ZVU POTEZ, Fermat nebo Arkon Flow Systems. Poslední ze jmenovaných patří do segmentu SME. Tomu věnujeme zvýšenou pozornost a chceme podpořit více obchodů, které mají většinou i velký inovační potenciál. Přizpůsobili jsme proto této prioritě i organizační strukturu.

Biztweet: Které projekty podpořené během Vaší funkce v ČEB považujete z vašeho pohledu za nejvydařenější?

Karel Bureš: Osobně považuji každý obchod za významný. Nejedná se jen o export, ale skrze něj i podporu dobrého jména České republiky v zahraničí a také o udržení a další růst pracovních míst u nás doma. Těší mě, že se podílíme na projektech z nejrůznějších oborů, ze segmentu velkých firem i malých a středních podniků a že došlo i k další teritoriální diverzifikaci úvěrového portfolia. Za stejně důležité považuji i to, že jsme zvýšili podíl klubových úvěrů a exportéři začali ve větší míře využívat i produkty Trade Finance, což jsou především bankovní záruky, odkup pohledávek z akreditivů, odkup exportních pohledávek s pojištěním či dokumentární akreditivy.

Biztweet: Podle kritiky ministerstva financí je ovšem problémem ČEB nízká návratnost investic. Jaký je na to váš pohled?

Karel Bureš: ČEB nemůžeme vnímat jako jednu z mnoha komerčních bank na trhu. Naše poslání je rozdílné. Trvalou prioritou ČEB je podporovat český export v rizikovějších teritoriích, schopnost podpořit projekty výjimečného rozsahu jako např. velké investiční celky v sektoru energetiky a v neposlední řadě také otevírat exportérům možnost vstoupit na nové trhy. Všechny zmíněné oblasti mají samozřejmě svá rizika, která se odráží ve vyšším podílu klasifikovaných pohledávek. To však neznamená, že oblast řízení rizik jakkoliv podceňujeme. Naopak, od mého příchodu tuto oblast silně akcentuji.

Boztweet: Čím je tedy podle vás měřitelný úspěch ČEB. Počtem podpořených projektů, nebo kvantifikovatelným návratem investic do české ekonomiky?

Karel Bureš: Za dobu své dvacetileté existence podpořila ČEB export přesahující 375 miliard Kč a pomohla českým exportérům „zakotvit“ na desítkách zahraničních trhů. To je nepochybně úspěch. Nepřímo se také podílíme na schopnosti exportérů udržet a tvořit pracovní místa, což bylo zejména v době hluboké ekonomické krize zcela klíčové. Význam budování dobrého jména ČR v zahraničí přímo měřitelný není, ale neměli bychom jej vůbec podceňovat. Každý úspěšný projekt, každý spokojený odběratel, každý spokojený investor jsou tou nejlepší vizitkou a otevírají možnost pro další expanzi českého exportu.

--

Čtěte také: 

Jiří Pisařík pro Biztweet: Obchod s Bártou pro nás byl ponaučením

Slepota Čechů je nemožná, říká Jedlička pro biztweet

Zbyněk Stanjura pro biztweet: Babiš svůj politický vliv využívá k výhodám pro své podniky

--

Biztweet: Kolik procent z pohledávek ČEB je považováno za těžce nebo vůbec vymahatelných? Je to normální číslo nebo ČEB někde udělal chybu?

Karel Bureš: Jak jsem již zmiňoval, problematika rizikových pohledávek ČEB je úzce spjata s posláním banky. Jejich podíl v portfoliu je vyšší, než u standardních komerčních bank na trhu. Většina těchto případů pochází z let 2007 – 2011, tedy z let ekonomické krize. V rámci snahy podpořit českou ekonomiku a snížit tak riziko úbytku pracovních míst tehdy došlo k zásadnímu, možná až překotnému úvěrování a nárůstu bilance. Nemá cenu zakrývat, že některé případy byly a jsou problémové. Stávající vedení banky toto portfolio zdědilo a intenzivně každý takový případ řeší. Naším cílem je být v této oblasti maximálně transparentní a efektivní. Svůj podíl na nárůstu klasifikovaných úvěrů má bezesporu také současná situace v Rusku, protože největší část naší expozice se dotýká právě Ruska.

Biztweet: Hodně se mluvilo a psalo o krachu Slovakia Steel Mills, kde ČEB přišla o téměř 4 miliardy. Podnikatelé stojící za SSM nebyli chvalně známí. Bylo financování standardním projektem?

Karel Bureš: Jedná se o projekt z roku 2008, tedy právě z období hluboké ekonomické krize. Případ je standardně pojištěn a hovořit v tuto chvíli o výši ztráty považuji za předčasné. SSM stále velmi intenzivně řešíme a společně s EGAP vyvíjíme maximální úsilí minimalizovat případnou ztrátu.

Biztweet: A co říkáte připravovaným změnám v ČEB. Myslíte, že je správné podřídit ji jakémukoliv ministerstvu? A když už podřídit – průmyslu, nebo financím?

Karel Bureš: To mi nepřísluší komentovat. Mým úkolem je ČEB stabilizovat, transparentně vyřešit její minulost, připravit strategii pro budoucí růst banky a tuto strategii také implementovat. V tomto ohledu jsme s kolegy z dozorčí rady, tedy zástupci akcionářských ministerstev, v naprosté shodě.

Státní podpora exportu je standardem ve vyspělých zemích sdružených v OECD. Je třeba zohlednit fakt, že konkurenční boj na úrovni států se nadále přiostřuje a čeští exportéři si zaslouží mít stabilního a transparentního partnera.

Biztweet: Mluví se i o personálních změnách? Nebojíte se, že zasáhnou i vás?

Karel Bureš: Do práce nechodím proto, abych přemýšlel o sobě. Snažím se provést ČEB poměrně složitým obdobím a banku, jak se říká, znovu „nastartovat“. Hovoříte-li o změnách – ano, čeká nás řada změn. ČEB musí být více aktivní. Řešení minulosti nesmí brzdit náš rozvoj. Každá opravdová změna bolí, a proto je nutné přistoupit i k hledání vnitřních úspor a dalšímu zefektivnění fungovaní banky. Akcionářům jsme na začátku léta předložili strategii dalšího fungování banky a jsem přesvědčen, že pro plánované kroky máme jejich podporu.   

Biztweet: Jaké plány jste si určili pro letošní rok a splníte je?

Karel Bureš: O obchodním plánu je myslím ještě předčasné hovořit. Klíčové měsíce jsou teprve před námi. Letošní rok je ale hlavně o vnitřní stabilizaci banky a strategii pro nadcházející roky. V tomto ohledu se nám daří. Plánujeme se ještě více otevřít malým a středním podnikům a zaměřit se také na klienty z řady perspektivních oborů s vysokým potenciálem růstu. Do konce roku chceme představit několik nových produktů, a to i v oblasti spolupráce s komerčními bankami. S akcionáři také jednáme o dalším významném potenciálu ČEB, který přesahuje její dosavadní působnost. ČEB může být podle našeho názoru optimálním nástrojem pro plnění dalších národních zájmů, například při podpoře zajištění surovinové bezpečnosti státu.