Blog

Česká republika zvítězila v dalších čtyřech solárních arbitrážích

Ministerstvo financí zvítězilo v mezinárodních investičních arbitrážích, které proti České republice před šesti lety zahájily společnosti…

Obce bez odpadu 2019 – startuje celorepublikový projekt pro samosprávy

Zlepšit nakládání s odpady a zavést konkrétní kroky, které předcházejí vzniku odpadů a zvyšují míru třídění.

Nízkouhlíkový úspěch Čechů v Biškeku: Vyřešili vytápění města, budou ohřívat i bazén

Moderní energetické technologie tuzemského výrobce zvítězily v konkurenci světových dodavatelů z Ruska nebo Číny.

Apple představil vlastní kreditní kartu. Blíží se soumrak klasických bank?

Apple dnes výrazným způsobem zčeřil vody bankovního sektoru, když představil vlastní kreditní kartu a významněji tak pronikl do oblasti…

Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun

Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost“ byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze.

Začalo nové období Fondů EHP a Norska, ČR získá 5 miliard

Dnes bylo v pražském Planetáriu oficiálně zahájeno třetí období Fondů EHP a Norska v České republice.

Česká republika získala v roce 2018 z rozpočtu EU o 45,3 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 94,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského…

Česká ekonomika letos poroste o 2,5 %

Ministerstvo financí zveřejňuje lednovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 3.…

Stanovisko MPO ČR k rozhodnutí EK podat žalobu na ČR k Soudnímu dvoru EU

Česká republika bude schopna napravit výtky Evropské komise ještě předtím, než by přistoupila k navržení sankcí a Soudní dvůr EU pak k…

Česká republika požádala o plošný reverse charge

Česká republika dnes zaslala žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (plošný…