Češi plánují zvolnit víza pro Ukrajince. Potřebují dělníky

Češi nechtějí pracovat jako dělníci. Stát chce proto přilákat Ukrajince

Myslíte, že je lákaní zahraniční pracovní síly na neoblíbené pozice správné?

Nedostatek lidí, kteří by chtěli a věděli pracovat na technických, nebo dělnických pozicích. To je důvod, proč se o zjednodušení udělování viz, snaží česká ministerství napříč celou vládou. Kromě rezortů práce, průmyslu a zahraničních věcí, se pro benevolentnější přístup ve visové povinnosti Ukrajinců přihovořil i ministr financí Andrej Babiš.   

„Ministerstvo průmyslu a obchodu má zájem na efektivním systému vydávání víz, s ohledem na to, že MPO primárně podporuje migraci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců,“ říká pro biztweet.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Podle rezortu se některé z velkých podniků stěžují ve věci dlouhých lhůt na registraci do příslušných informačních systémů pro vízové procedury. „MPO přivítá, pokud se zrychlí systém projednávání víz na Ukrajině, neboť registruje některé stížnosti z řad podnikatelů. V této věci se mezi dotčenými resorty vedou konzultace,“ říká František Kotrba.

--

Čtěte také:

Bureši bacha. Tvá složka by byla tlustá

--

O tom, aby už existovalo řešení pro benevolentnější přístup k Ukrajincům, ovšem ministerstvo průmyslu nemluví. Podle rezortu s tím prozatím průmysl počítat nemůže.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) v rámci diskusí s ostatními rezorty a vyhodnocování zavedení institutu zaměstnanecké karty před rokem (24.6.2014) prosazuje co nejjednodušší proceduru podání žádostí o zaměstnaneckou kartu a jejich zpracování. "A to jak z administrativního hlediska (technické aspekty náležitostí žádosti apod.), tak z hlediska umožnění zpracování co největšího počtu žádostí vzhledem k výrazné poptávce ze strany žadatelů po tomto pobytovém titulu. Jednání o tomto tématu probíhá průběžně, pochopitelně s ohledem na dodržení bezpečnostních aspektů celého procesu,“ uvádí tiskový odbor ministerstva zahraničních věcí.

V případě udělování krátkodobých schengenských víz pro občany Ukrajiny (pobyty nepřesahující 90 dní v rámci jakýchkoliv 180 dní) prý MZV využívá všech možných a dostupných ulehčení, které daný proces doprovázejí. 

„Cílem je to, aby zaměstnavatelé disponovali potřebnou pracovní silou. Pokud nejsou k dispozici lidské zdroje s potřebnou kvalifikací, je možné volné pracovní pozice obsadit zahraničními pracovníky, kteří tak představují doplněk pracovní síly na českém trhu práce. Zákon o zaměstnanosti stanovuje rámec a podmínky,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Jak dodává, rezort nerozlišuje mezi pacovníky z Ukrajiny a jiných zemí mimo Evropské unie. Na pozice, o které nemají Češi zájem by bylo podle ministerstva práce vhodné přilákat více narodností, nejen Ukrajince. 

Povolení k trvalému pobytu mělo podle posledních statistik z loňska zhruba 240 tisíc lidí, zbývajících 202 tisíc bylo v Česku přechodně. Dlouhodobě až tři pětiny cizinců v Česku tvoří Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. Ukrajinců však za posledních pět let výrazně ubylo.

 

 

Fotozdroj: CC/flickr.com, mzv.cz