Blog

ÚZSVM převzal za dva roky od státních institucí již 3 016 nepotřebných státních nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal do konce března 2018 od státních institucí celkem 3 016 nemovitostí v…

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomáhá podnikatelům s přípravou na GDPR

Semináře a konference, nové webové stránky i praktická příručka. Nejen takto pomáhá Ministerstvo průmyslu a obchodu podnikatelům s…

Svět v energetické transformaci

V Praze byla představena publikace Světového energetického výhledu.

Novou generální ředitelkou CzechInvestu je Silvana Jirotková

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner zaměstnancům Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest představil novou generální…

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner prohlásil memorandum o lithiu za neplatné

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner dnes informoval zástupce společnosti European Metals Holdings o výslovném vypovězení memoranda o…

Výsledky exportu

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se dnes konalo desáté zasedání Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie České republiky.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – příklad dobré praxe u programů prevence a rekondice

Na konci ledna byla ukončena kontrola Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva financí (MF) v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda (ZPŠ).

Semináře k GDPR

V souladu se svou strategií pro intenzivní šíření osvěty k GDPR zahajuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Agenturou pro…

ÚZSVM uhájil v loňském roce státu přes 27 miliard korun

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili státu v loňském roce v majetkoprávních sporech více než…

Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 26,5 mld. Kč

K 31. 1. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 132,2 mld. Kč, celkové výdaje 105,7 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,5 mld. Kč (v…