Finance hledají nového šéfa ČEB. Vláda chce dotáhnout transformaci podpory exportu

Vláda Petra Fialy chce dokončit transformaci České exportní banky a podpory exportu. Bance chce najít nového šéfa do března 2022.

„V reakci na rezignaci předsedy představenstva Jaroslava Výborného, jehož výkon funkce skončí 28. února 2022, vyhlásilo ministerstvo financí jako akcionář ČEB dne 10. prosince 2021 v souladu s tzv. nominačním zákonem výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva pověřeného řízením instituce, a to s předpokládaným nástupem do funkce od března 2022,“ uvádí pro Biztweet tiskové oddělení Ministerstva financí České republiky.

Jak dále ministerstvo, do kterého gesce byla Česká exportní banka přesunuta z resortu průmyslu a obchodu ještě za vlády Andreje Babiše potvrzuje, transformace státní podpory exportu bude novou vládou dotažena. Transformace má státu ušetřit peníze, zjednodušit systém řízení a posuzování podpory projektů, ale také přinášet investice v smysluplných sektorech.

Zefektivnění státní podpory exportu slibovala ještě předešlá vláda, ale také kvůli koronavirové agendě změnu nedotáhla.

Čtěte také:

Slovensko sází u Green Dealu na vodík. Podporuje také jádro

Skončila daňová podpora konvenčních biopaliv

„Ministerstvo financí se v této věci řídí příslušným usnesením vlády z listopadu 2019, které uložilo Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu realizovat nové institucionální uspořádání státní podpory exportu. K dokončení nového uspořádání zbývá novelizace zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Cílem této novely, která byla v únoru 2020 předložena do Poslanecké sněmovny a do konce volebního období nebyla přijata, je zlepšení a zefektivnění systému státní podpory exportu,“ uvádí ministerstvo financí.

Pandemie neblaze zasáhla také do výkonu České exportní banky v posledních dvou letech. Podpora exportu byla marginální. „Z dlouhodobého hlediska stojí za poklesem objemu poskytnutých úvěrů také přísnější posuzování nových obchodních případů, jehož cílem je předejít opakování významných nárůstů nesplácených úvěrů v minulosti a nutnosti jejich následného odpisu. Díky přísnějšímu posuzování se podařilo snížit podíl znehodnocených úvěrů k celkovému úvěrovému portfoliu banky,“ dodává ministerstvo financí.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu