EKT u Litovle znásobí výrobu

Výrobce plastových dílů do domácích spotřebičů chce rozšířit produkci.

Projekt povede také k výraznému náboru zaměstnanců. Ze stávajícího počtu 76 se firma po realizaci rozroste na 183 pracovníků.

Už realizována první etapa projektu vedla k výstavbě zázemí pro kapacitu výroby 800 až 1000 tun zpracovaných termoplastů za rok. Aktuálním rozvojem výroby dojde k navýšení spotřeby termoplastů na 4000 tun ročně.

„Předmětem stavby „Výrobní a skladovací hala, Litovel – II. etapa“ je dostavba výrobní a skladovací haly na pozemku v katastrálním území Víska u Litovle. V I. etapě výstavby byla vybudována administrativní budova, výrobní, montážní a skladovací hala včetně zpevněných ploch, parkovacích míst, dopravního napojení, oplocení a inženýrských sítí. Výrobní, montážní a skladovací je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, administrativní budovu tvoří dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru,“ popisuje projektová dokumentace předložena úřadům ke schválení.

Čtěte také:
 
 

Leo Express chce na páteřní polskou trať. U sousedů sonduje i Regiojet

Do nové výrobní haly budou umístěny vstřikovací lisy využívající plastové granuláty pro výrobu plastových komponent pro výrobu praček a myček.

Společnost EKT CZ je součásti mezinárodní skupiny EKT International se sídlem v Německu. Firma je výrobcem termoplastových produktů používaných převážně v domácích spotřebičích. Lisování plastových dílců představuje její stěžejní výrobní program. Odběratelem bude firma Miele se sídlem v Uničově.