Kroky vlády nejsou fér. U Děčína porušuje proces EIA

Pokud má plavební stupeň plnit funkci zlepšení splavnosti, musí zvýšit hladinu Labe, a proto bude vždy poškozovat přírodu. Naším cílem je zachránit unikátní údolí Labe. Tvrdí Nikol Krejčová, odbornice na management ochrany přírody z organizace Arnika v rozhovoru s Biztweetem.

Biztweet: Vláda letos přijala koncepci, která počítá s plavebním stupněm u Děčína jako s hotovou věcí. Překvapilo Vás to?

Nikol Krejčová: Koncepce vodní dopravy vládou přijata nebyla, byla pouze projednávána a vláda schválila veřejný zájem stavby plavebního stupně. Nyní vláda očekává vyjádření Ministerstva životního prostředí, zda je možné stanovit kompenzace za poničení přírody v evropsky významné lokalitě sítě Natura 2000.

Vláda deklarovala svůj zájem postavení plavebního stupně překvapivě již ve svém vládním prohlášení: „Schválením Koncepce vodní dopravy, dokončením procesů EIA a zahájením územního řízení k realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč pokročíme k vytvoření dostatečných plavebních podmínek na labsko-vltavské vodní dopravní cestě.“

Tím dokonce předjímá výsledek procesu EIA, což je v rozporu s tímto nezávislým procesem.

Biztweet: Do jaké míry s vámi vládní představitelé před představením koncepce komunikovali?

Nikol Krejčová: Před představením koncepce s námi nikdo nekomunikoval. Naše připomínky stejně jako dalších ekologických organizací (BUND, Děti Země) ke koncepci v procesu SEA byly zamítnuty.

Biztweet: Jaký je přístup ministerstva životního prostředí, naslouchalo vašim připomínkám?

Nikol Krejčová: Doufáme, že ministerstvo životního prostředí zaujme stejné stanovisko jako odborníci a odmítne možnost kompenzačních opatření jezu.

Dále doufáme, že budou brzy do inkriminované evropsky významné lokality doplněny předměty ochrany, které v ní nyní ze zcela jistě politických důvodů chybí, například náplavy, které jsou důležité pro mnoho vzácných živočichů a rostlin.

Biztweet: Co jsou největší rizika současné podoby navrhovaného projektu?

Nikol Krejčová: Současný konkrétní návrh projektu neexistuje. Mezi obecná rizika patří zvednutí hladiny a přímé zaplavení některých stanovišť jako jsou štěrkopískové náplavy, které jsou přitom středoevropského významu. Dále snížení proudění řeky, které by vedlo ke zhoršení podmínek pro některé vzácné druhy jako je losos nebo úhoř.

Biztweet: Je tato přírodní hodnota vyšším zájmem než zisky, které může plavební stupeň přinést?

Nikol Krejčová: Příroda má hodnotu sama o sobě, ale přírodní údolí Labe má i hodnotu ekonomickou, například pro turistický ruch nejen spojený s Labskou cyklostezkou, který je velmi rozvíjen v sousedním Německu.

Představa zlepšení splavnosti stavbou jezu je absurdní i z hlediska efektivnosti, jez nevyřeší pro splavnost všechna problematická místa v úseku Ústí nad Labem – státní hranice s Německem. Labe je z hlediska splavnosti problematické i v Německu, kde se vodní stavby neplánují a situace se proto, tak jak by pro případnou splavnost bylo potřeba, zlepšovat nebude.

Biztweet: Lze realizovat plavební stupeň tak, aby byly uspokojeny požadavky ochranářů?

Nikol Krejčová: Pokud má plavební stupeň plnit funkci zlepšení splavnosti, musí zvýšit hladinu Labe, a proto bude vždy poškozovat přírodu, například dojde k zaplavení unikátních štěrkopískových náplav nejvýznamnějších v celé České republice.

Čtěte také:

Lidé žádají na hospodaření s dešťovkou 243 milionů korun

Dobyvatel Nového Zélandu. Český byznysmen mohutně nakupuje půdu

Spolana bude sanovat rtutí zamořenou půdu

Biztweet: Proč se podle vás posuzování EIA natahuje poměrně dlouho?

Nikol Krejčová: Proces EIA probíhal již několikrát, ale nikdy neskončil vydáním kladného stanoviska pro stavbu z důvodu jejího silně negativního vlivu na životní prostředí. Proces EIA se natahuje proto, že Ředitelství vodních cest potažmo Ministerstvo dopravy prosazuje stále stejný záměr, který kladné stanovisko nezískal.

Biztweet: Pokud projekt získá zelenou, budete situaci akceptovat, anebo podnikat další kroky?

Nikol Krejčová: I pokud by byla stanovena kompenzační opatření stavby a koncepce by byla schválena, musí ještě proběhnout proces EIA a další povolovací řízení. Naším cílem je zachránit unikátní údolí Labe a pro to uděláme maximum.

Biztweet: Jak vnímáte fakt, že se projekt nejvíc posunul za ministrování muže, který jen před pár lety šéfoval Lovochemii, tedy podniku, který by z jezu profitoval nejvíc?

Nikol Krejčová: O možnosti stavby rozhodne proces EIA, vládní kroky o něm nerozhodují. Přesto jejich existence není vůči ochraně přírody fér.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu