Z Bureše Babišem: Na nože se sedlákem

Mediálně sledovaným a v mnohých směrech kontroverzním bojem je spor mezi gigantem Agrofert a zemědělským podnikatelem Bohumírem Radou.

Jedna z kauz, které spadají do novodobé historie šéfa hnutí ANO, popisuje agresivní styl podnikání a ilustruje pozice menší konkurence na silně saturovaném trhu, který obsadily provázané podniky bývalého Petrimexu, od kterých dnes drží klíčky Andrej Babiš.

Společnost Agro Jevišovice dnes (rok 2017) patří pod podnik Navos z portfolia Agrofertu. Předtím firmu vlastnil zemědělec Bohumír Rada, který mimo jiné pořád vlastní prostřednictvím jeho firmy Zlatuška také slovenský podnik Agrodružstvo Jevišovice Slovakia.

Rada od počátku vzájemných sporů tvrdí, že Agrofert převzal jeho podnik nepřátelským způsobem. O prohlášení kupní smlouvy za neplatnou se dokonce pokouší soudní cestou.

V roce 2015 podal ke krajskému soudu v Brně žalobu o vydání akcií. Tvrdí v ní, že holding Andreje Babiše nedodržel podmínky z kupní smlouvy. Agro Jevišovice mělo převést akcie na dceřinou společnost Navos odkoupením několika pohledávek společností Navos. Pohledávky však odkoupil Agrofert, ne Navos. Akcie neměly být vydány a podle žaloby pochybil také notář, který vydal souhlasné stanovisko.

Bohumír Rada tvrdí, že se s Babišem a zástupci Agrofertu pokoušel několikrát navázat spojení a domluvit. Vzájemné vztahy jsou však nulové a holding s ním komunikuje údajně jenom přes právníky.

Publikaci Z Bureše Babišem si můžete objednat v eshope, či jednoduchým mailem na adrese marketing@biztweet.eu

Rada vlastnil Agro Jevišovice od roku 2002. Během let z něj vybudoval jednu z největších zemědělských společností v Česku. Zajímavá byla také rozlohou orné půdy, která sama o sobě přitahuje vysoké platby ze státních zdrojů. O farmářský podnik začal přicházet kolem roku 2005 postupným zadlužováním a odprodejem půdy.

Není to poprvé, kdy si Bohumír Rada stěžoval na agresivní praktiky konkurenta Babiše. V roce 1998 měl zemědělec získat malý zemědělský podnik, ze kterého postupně vybudoval síť provázaných firem a v roce 2002 byl poprvé v obchodním rejstříku zapsán na pozici předsedy představenstva Agro Jevišovice.

,,Během dvou let jsme byli jedni z největších v České republice. Na trhu s jatečnou drůbeží jsme měli podíl zhruba jedenáct procent, v prasatech pět, v mléku dvě procenta. Firma obhospodařovala kolem 8 650 hektarů. Vyráběli jsme obiloviny na krmivo. Zaměstnávali jsme celkem 320 lidí v našem regionu. Dařilo se nám do chvíle, kdy našeho hlavního odběratele, Kostelecké uzeniny – budu říkat násilným převratem –, ovládl Agrofert,“ říká v článku pro týdeník Euro Bohumír Rada.

S bývalým majitelem Kosteleckých uzenin měl Rada nadstandardní vztahy. Podle vlastních tvrzení spolupracovali na odbytu 60procentní produkce. Kostelecké uzeniny měly dokonce Agro Jevišovicím ručit za úvěr.

Vše se mělo změnit ovládnutím Kosteleckých uzenin Andrejem Babišem. Oligarcha si prý spolupráci s Radou pochvaloval a postupně navyšoval objednávky z Jevišovic. Nakonec se prý menší zemědělec nechal přesvědčit k stoprocentním dodávkám do Kostelce. Vyloučil tak dodávky do zahraničí, které tvořily asi 40 procent odbytu firmy.

„Získává si vás pomocí drobných službiček a slibů. Nic pro něj není problém. Kamarádí se s lidmi podobným způsobem, jako to dělal ve volební kampani, když rozdával koblihy. Nabídne například, že vám jeho řidič odveze auto z letiště a zaparkuje někde za pár korun. Vedle toho vás neustále krmí báchorkami o tom, že ovládne evropský obchod s drůbeží. Pořád opakuje ty svoje řeči, že bude nejmocnějším mužem, a tím pádem, že je dobře s ním spolupracovat,“ řekl Rada Euru.

Postupně totální závislost na objednávkách Agrofertu ho nakonec začala nutit přistoupit na snižující se výkupní ceny. „Někdy kolem roku 2006 nebo 2007 mi začal Kostelec za kuřata platit méně. Při patnácti milionech kilogramů drůbeže, které jsem mu ročně dodával, dělá korunový rozdíl v ceně za kilo patnáct milionů. Jeho ceny ale byly dokonce dvě až tři koruny pod obvyklými cenami. Nechával jsem mu tedy de facto skoro padesát milionů,“ stěžoval si Bohumír Rada.

Firma se i kvůli klesajícím cenám předlužovala. Došlo to do stadia, kdy Agro Jevišovice nedokázaly platit úvěry. Podnik Andreje Babiše pak pohledávky finančních institucí odkoupil. Místo domluvy na mírném řešení vyrovnání dluhu však naopak došlo k vyhrocení situaci a na Radův majetek dopadla exekuce. V roce 2011 byl nucen zbavit se dluhů odprodejem Agro Jevišovice do rukou původního obchodního partnera.

Od prodeje podniku zbylo Radovi jen pár menších parcel. I s těmi se ovšem spojuje další spor podnikatele s novým majitelem jeho družstva. Firma Agro Boskovštejn, kterou Rada vlastní, měla podepsanou s jeho bývalou firmou Agro Jevišovice smlouvu o podnájmu pozemků o rozloze zhruba 116 hektarů.

Jevišovice si však poskytnutí půdy Radovi rozmyslely a v únoru 2014 zaslaly Agro Boskovštejn výpověď z nájemní smlouvy. Výpovědní lhůta u zemědělců však vzhledem k dlouho plánovanému podnikatelskému cyklu není nikterak krátká. Podle dokumentu Agro Jevišovice směl Bohumír Rada půdu obhospodařovat až do konce září 2017.

Agro Boskovštejn tedy v domněnce, že na to právo má, v srpnu a září 2014 vysadilo na polích nové plodiny. Už na jaře 2015, tedy krátce před plánovanou sklizní, Agro Jevišovice přitlačily na Boskovštejn a pozemky chtěly pro sebe dřív, než byla původní domluva. Boskovštejn měl dostat za odstoupení od smlouvy finanční náhradu.

Nový konflikt mezi firmami vznikl, když Agro Boskovštejn nabídku Jevišovic odmítla. V květnu 2015 Jevišovice poslaly na pole užívaná Boskovštejnem postřiková vozidla, které úrodu těsně před její sklizní postříkaly herbicidem a zničily. Bohumír Rada zažaloval konkurenční firmu nejen za poškození cizí věci a o náhradu škody, ale také z údajného dotačního podvodu. Agro Jevišovice se totiž údajně neoprávněně přihlásily k dotacím na půdu, kterou Rada využíval. Agrofert však tato tvrzení odmítl a označil je za osobní mstu Bohumíra Rady, se kterým vede řadu právních sporů.

Vzájemný spor má také zajímavou dohru na Slovensku. Společnost Agro Jevišovice ze skupiny Agrofert podala v roce 2014 návrh na konkurz slovenské společnosti Agrodružstvo Jevišovice Slovakia.

Čtěte také:

Z Bureše Babišem: průnik do ODS

Z Bureše Babišem: Elena Trenčianska

Z Bureše Babišem: Jak to bylo s StB?

Z Bureše Babišem: Po boku nové síly

Jak pro portál Biztweet uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, stejnojmenné družstvo ze Slovenska je jen pozůstatkem starších majetkových vztahů. České Agro Jevišovice a slovenské Agrodružstvo Jevišovice Slovakia jsou subjekty bez jakéhokoli spojení. Dřívější majitel obou firem, Bohumír Rada, prý slovenské agrodružstvo přivedl do insolvenční situace a Agrofert řeší vzniklé pohledávky.

Podnikatel Rada měl poskytovat služby a materiál českého subjektu své slovenské firmě. A právě peníze za tyto manipulace s majetkem prý Agrofert vymáhá.

„Vedle několika menších pohledávek jsme žalovali pana Radu především pro náhradu škody ve výši 14,4 milionu korun. V této věci soud vydal platební rozkaz, který se však panu Radovi nepodařilo doručit, takže byl následně zrušen a čeká se na nařízení jednání,“ řekl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Agrodružstvo Jevišovice Slovakia dluží na více stranách. Přes 2,7 milionu korun má zaplatit sociální pojišťovně, pojišťovně Union a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Téměř 25 milionů pak vymáhá finanční správa.

Bohumír Rada proslul také tím, že ještě jako majitel družstva v českých Jevišovicích choval krokodýly, jejichž maso patří v některých luxusních restauracích mezi delikatesy. Chtěl se dostat až k počtu osmi set kusů. Problémem bylo, že na porážku zvířat, které choval, nezískal povolení. Česká legislativa totiž něco podobného neznala. Agrofert si vybavil alespoň výjimku a většinu krokodýlů porazil. Pár desítek kusů na farmě zůstalo jako atrakce pro turisty.

Spor mezi podnikateli nebyl vyřešen ani v době psaní této publikace. Je zřejmé, že jej nemožno vidět černobíle. Podnik Andreje Babiše se vůči konkurentovi dopustil nevybíravých obchodních praktik, které někdy připomínají činnost podsvětí z devadesátých let. Bohumír Rada klade Babišovi za vinu své podnikatelské problémy, přičemž není jasné, za co ve skutečnosti může sám.

 

Ukázka kapitoly z publikace Z Bureše Babišem, Tomáš Lemešani