Lex Babiš nevyřešil nic. Andrej Babiš Agrofert nadále ovládá

Babiš je koncovým uživatelem výhod v registru konečných uživatelů výhod na Slovensku. De facto to dokazuje, že zákon o konfliktu zájmů nic neřeší. Lídr hnutí ANO podle slovenského rejstříku firmu ovládá a čerpá výhody ze zakázek.

Andreje Babiše usvědčuje z přímého čerpání výhod z veřejných zakázek slovenský Register partnerov verejného sektora. V takzvaném protischránkovém rejstříku je Andrej Babiš veden jako koncový uživatel výhod zakázek Agrofertu.

Konečným uživatelem výhod je podle slovenského zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu každá osoba, která skutečně ovládá nebo kontroluje právnickou osobu, fyzickou osobu - podnikatele nebo sdružení majetku, a každá fyzická osoba, v jejíž prospěch tyto subjekty vykonávají svou činnost nebo obchod.

Osoba má přímý nebo nepřímý podíl nejméně 25 procent na hlasovacích právech v právnické osobě nebo na její základním kapitálu včetně akcií na doručitele, má právo jmenovat, jinak stanovit nebo odvolat statutární orgán, řídící orgán, dohlížitel nebo kontrolní orgán v právnické osobě nebo jakéhokoliv jejich člena.

De facto se tedy navzdory stažení Andreje Babiše ze statutárních pozic v Agrofertu nezměnilo nic a slovenský zákon odhaluje jeho pokračující vliv na firmu.

Četné střety zájmů, ve kterých běžně úřad ovládaný Andrejem Babišem rozhoduje o podmínkách podnikání firmy Andreje Babiše a navíc na něm pracují bývalí zaměstnanci Babišova podniku, vedly také k politické krizi. Sám Andrej Babiš nikdy nevyvracel, že v konfliktu zájmů v politice skutečně je, na druhé straně opakovaně sliboval, že svoji pozice nikdy nezneužije.

Během funkčního období vlády Bohuslava Sobotky ovšem došlo k opakovaným kauzám, které zpochybnily dodržování závazků Andreje Babiše. Podle kritiků se vláda neodhodlala situaci řešit jenom kvůli výhodné koaliční spolupráci. Na konci volebního období se ovšem v rámci začínajících kampaní začaly Babišovy problémy probírat a koaliční partneři hnutí ANO začali přinášet také legislativní návrhy, které měly alespoň naoko situaci řešit.

Nejzřetelnějším byl zákon o střetu zájmů. Jeho schválení předcházela mimořádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Během perných dní se ovšem jenom koncentrovaně opakovaly kauzy a kontroverze Andreje Babiše, o kterých se v médiích polemizovalo už déle.

Zákon o střetu zájmů, jehož předkladatelem byl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, s pohodlnou většinou schválili poslanci začátkem ledna 2017.

S opravdu nezvykle rychlou účinností, již 9. února, zákon omezil firmám členů vlády přístup ke státním zakázkám a k dotacím. Součástí normy je i ustanovení, které zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Jelikož pod skupinu Agrofert spadá mediální dům Mafra, rozhlasová stanice Impuls a televize Óčko, Andrej Babiš vzal zákon osobně a sliboval právní odvetu. Na jeho stranu se postavil také prezident Miloš Zeman, který zákon vetoval, ale byl přehlasován. Zda je zákon v pořádku, chtěl z pozice hradu zjišťovat u Ústavního soudu.

,,Jsem aktivní v politice a chci v ní působit i do budoucna, pokud budu občany zvolen. Vždy jsem důsledně dbal na to, aby se moje vlastnická pozice nedostávala do konfliktu s mým působením v roli veřejného funkcionáře. Mimo jiné jsem proto v souladu se zákonem již před třemi lety odešel z funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti AGROFERT a předsedy představenstva společnosti SynBiol. Nedávno schválenou novelu zákona o střetu zájmů, která mění pravidla pro řešení konfliktu zájmů, považuji (a nejen já) za protiústavní. Významnou měrou poškozuje moje základní ústavní práva a diskriminuje moje společnosti, nicméně jsem připraven ji respektovat, dokud bude součástí českého právního řádu," uvedl v prohlášení, které k zákonu vydal Andrej Babiš.

Společně s písemnou reakcí však oznámil, že v reakci na nový zákon jako jediný akcionář vloží akcie svých firem Agrofertu a SynBiolu do dvou svěřenských fondů.

Vznikly dva svěřenské fondy s názvy AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond. ,,Do fondu AB private trust I, svěřenský fond, jsem vložil 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, do které patří taktéž společnost Hartenberg Holding. Správcem fondu se stal Zbyněk Průša. Dohled nad činností správce vykonává tříčlenný kontrolní orgán - rada protektorů. Ta je složena z člena mé rodiny a dvou dalších osob. V případě prvního fondu jsou jejími členy Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek," oznámil Babiš.

Čtěte také:

Babišova kampaň: Na Slovensku se rozmluvil o programu a vizi

Agrofert navyšuje chemickou výrobu v Přerově

Biopaliva: Český či Babišův výklad?

Do druhého svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, vložil zbylých 10 procent akcií společnosti Agrofert. Správcem fondu je Alexej Bílek. Rada protektorů je v případě druhého fondu ve složení Monika Babišová, Zbyněk Průša a Václav Knotek.

,,Systém dvou fondů jsem zvolil jako pojistku a kontrolu, neboť v určitých záležitostech se oba správci budou muset dohodnout na společném postupu. Úkolem rady protektorů bude schvalování důležitých kroků správců a také možnost rozhodovat o případných výměnách správců. Moje role se nyní omezí pouze na pozici takzvaného obmyšleného, kterému bude majetek ze svěřenských fondů vydán za předpokladu, že přestanu být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno," uvedl Babiš.

Kritici z politických lavic ovšem hned poukázali na to, že Babišovy peníze bude spravovat oddaná parta managerů a dokonce jeho družka, což nevylučuje jeho vliv na podnikání společností.

,,Je mým zájmem, aby správa majetku ve svěřenských fondech byla vykonávána zkušenými odborníky, kteří prostředí skupiny dobře znají. Totéž je zájmem managementu firem. Zájmy mé rodiny budou reprezentovány pouze jejím jedním zástupcem v kontrolních orgánech fondů," argumentoval výběr zástupců ve fondech Andrej Babiš.

Otázkou však kromě vlivu na podnikatelské aktivity zůstává také to, zda byly do svěřenských fondů převedeny akcie všech byznysových aktivit Andreje Babiše. Podnikatel nicméně vyzval novináře, aby od platnosti tohoto kroku (přelom leden-únor 2017) fakt, že de iure s Agrofertem a SynBiolem nic nemá, respektovali.

 

Biztweet