Státní tisková agentura prodává inzerci Babišova vydavatelství

Česká tisková kancelář prodává inzerci pro Babišův portál. S jinými médii nespolupracuje

Agentura ČTK prodává inzerci portálu idnes, patřící do mediálního impéria oligarchy a ministra financí České republiky. Přímo na vlastních stránkách v základní nabídce nabízí zveřejnění PR zprávy na idnesu.

„Umístění PR zprávy na stránkách iDnes: Trvalé zveřejnění článku na sdeleni.idnes.cz v jakékoli rubrice a hypertext na Praha.idnes.cz po dobu minimálně 3 dnů celkem za 2.500 Kč bez DPH,“ uvádí nabídka státní kanceláře.

Je pravdou, že ČTK působí v rámci evropského prostoru zcela unikátním modelem, když není odkázaná na státní dotace. Je však státem zřizována a řízená lidmi, kterých volí politici.

„Spolupráce vznikla na základě dohody a funguje dobře. Tato služba je výhodná jak pro ČTK a iDnes, tak hlavně pro zadavatele tiskových sdělení, kteří oceňují možnost rozšířit své zprávy prostřednictvím seriózních médií k dalším čtenářům. Jejich ohlasy jsou velmi pozitivní. Spolupráci s vydavateli i v těchto směrech ČTK dále rozvíjí,“ říká Biztweetu mluvčí ČTK Jan Weisser.

S jinými vydavateli než Mafrou Andreje Babiše však státní agentura nespolupracuje. I když je financována z výnosů z prodeje zpravodajství, nejen spolupráce, ale i nabízení služeb soukromé společnosti jsou na hraně porušení etického kodexu tiskové agentury.

ČTK

Česká tisková kancelář prodává inzerci pro Babišův portál. S jinými médii nespolupracuje

 

„Zprávy nesmějí být ovlivněny soukromými nebo obchodními zájmy redaktorů. Redaktoři ČTK nesmějí bez souhlasu nadřízených zařazovat do zpravodajství informace, jež se týkají jejich osoby, jejich ekonomických zájmů nebo jejich nejbližšího okolí. O konfliktu zájmů nebo možném konfliktu zájmů jsou redaktoři povinni okamžitě informovat svého přímého nadřízeného a šéfredaktora a řídit se jejich pokyny. Zaměstnanci ČTK nevyvíjejí politickou činnost a další aktivity, které by mohly ohrozit pověst nestrannosti agentury. To se týká i zveřejňování názorů a postojů na internetu, včetně sociálních sítí,“ uvádí etický kodex ČTK.

PR servis s názvem Protext ČTK začal inzerci pro Mafru prodávat 9. března 2016. Zprávy vydané prostřednictvím služby Protext může zadavatel umístit i na stránky idnes.

„iDnes je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších zpravodajských webů, spolupráci s naším PR servisem tedy vítáme a doufáme, že se bude dále rozvíjet,“ řekl v tiskovém prohlášení Jaroslav Richter, obchodní ředitel ČTK.

Čtěte také:  

Biztweet připravuje dokumentární sérii o vzniku Agrofertu

Petrimex: Jak Babiš ovládl slovenský klenot

Petrimex: Co říká Babiš o vzniku Agrofertu

--

ČTK je podobně jako Česká televize nebo Český rozhlas veřejnoprávní instituce. Zaměstnává  313 lidí, z toho 230 redakčních pracovníků. Denně vydává 700 textových zpráv, 400 fotografií, 10 videopříspěvků, 35 zvukových záznamů a sedm grafů. Má 16 domácích poboček a 7 zahraničních zpravodajů.

O dalších konfliktech zájmu ministra financí Andreje Babiše se můžete dočíst v publikaci „Z Bureše Babišem“, na kterou Biztweet potřebuje vaši pomoc. Za finanční příspěvek se vám odvděčí samotnou publikací, nebo jinou službou. 

 

 

 

Biztweet