Strnad nabere v Trenčíně desítky lidí. Na Slovensku se mu daří

Společnost MSM Trenčín, patřící do impéria Excalibur Army českého velkopodnikatele Jaroslava Strnada, nabere desítky lidí. Daří se i její sesterským firmám

Společnost MSM Trenčín, patřící do impéria Excalibur Army českého velkopodnikatele Jaroslava Strnada, nabere desítky lidí. Daří se i její sesterským firmám.
 
"Společnost MSM Trenčín má s centrálou momentálně 316 zaměstnanců. V následujících dvou měsících plánujeme přijmout v Trenčíně desítky nových zaměstnanců. Jde především o pozice autoelektrikář, zámečník, mechanik. Od poloviny roku 2014 jsme v MSM Trenčín navýšili počet pracovních míst o 204," říká biztweetu marketingová ředitelka MSM Group Lea Striezencova.
 
V trenčínském provozu plánuje firma vybudovat nové vývojové pracoviště, realizovat modernizační projekty a zapojit se do společných mezinárodních projektů.
 
 
Pozitivní výhled má i zaměstnanost v dalších firmách, které si MSM Group pronajímá od státu, nebo je přímo vlastní. "V MSM Nováky dnes pracuje stabilně 155 zaměstnanců. V Novákách jsme zvýšili počet zaměstnanců o 58%. Přesto máme stále vysoký počet neobsazených pracovních míst. Ve všech provozech probíhá intenzivní nábor a výběrová řízení. Spolupracujeme s učilišti, středními i vysokými školami. Podobný progres je patrný i u ZVS, kde počet zaměstnanců stoupl od ledna 2015 do konce roku ze 145 na 219, což je 51% nárůst. Celkové mzdové náklady ale stouply o 97%," popisuje Striezencova.
 
Za nábor zaměstnanců a stoupajícími platy stojí dobré výsledky firem patřících Jaroslavu Strnadovi. "Bývalý VOP Nováky dosáhl v roce 2015 růst provozních výnosů o 114% vůči roku 2013 kdy jsme provoz převzali, na úroveň více než 18 mil. Eur. Stejným trendem můžeme zhodnotit i převzetí provozů v Trenčíně a Banské Bystrici o rok později v r.2014, kde meziroční nárůst provozních výnosů v roce 2015 byl 170%, na úrovni 15 mil. Eur. Z růstového trendu výnosů se samozřejmě postupně dostavili i pozitivní výsledky na úrovni přidané hodnoty, jakož i hospodářského výsledku. V roce 2015 byl v MSM Martin dosažený zisk 2,48 mil. EUR. V roce 2016 jsme si stanovili dosáhnout ještě lepších výsledků, přičemž dosažená skutečnost hospodaření I. čtvrtletí 2016 na úrovni 1,5 mil. Eur dokazuje že jsme na správné cestě," říká Striezencova.
 
Čtěte také:
 
 
--
 
Poslední slovenská firma, kterou Strnad ovládl společně s Alexejem Beljajev a jeho Tatravagónka - ZVS dosáhla za rok 2015 dosažený hospodářský výsledek ve výši 1,7 milionu eur.
 
Bývalým státním opravárenským podnikům, které si MSM pronajímá se daří hlavně díky přesunu výrobních programů z dalších firem Strnadova impéria. Už se nemusí spoléhat na státní objednávky. "Proces stahování společnosti v Trenčíně byl velmi náročný hlavně z důvodu, že ze dne na den od 1.1. jsme najednou museli zaměstnávat cca 250 zaměstnanců bez zakázkového krytí. Závislost těchto provozů na státních zakázkách byla 98% při obchodním krytí výrobních kapacit na 2%. V současnosti jsou kapacity naplněny a státní zakázky tvoří necelých 5%. Své aktivity společnost zaměřila na rozšíření aktivit v oblasti komplexní péče o pásovou, kolovou, ženijní techniku, zbraně, zbraňové systémy, servisní a generální opravy speciální techniky letecké provozní služby, včetně strojírenské výroby," dodala Striezencova.