Nové podniky tvoří v Evropě takřka desetinu firem

Každý desátý podnik v Evropské unii je nově vzniklým. Státy správně aplikovaly principy z dokumentu Small Business Act a dostávají se na vrchol konjunktury.

 
V počtu nově vzniklých podniků a jejich poměru k celkovému objemu firem jsme tam, kde v roce 2012, tedy době, kdy byl trh očištěný po finanční a hospodářské krizi a také době, kdy se do podnikání začal vracet optimismus. 
 
V roce 2017, což je poslední komplexní výsledek měřený Eurostatem, činil počet nově vzniklých podniků v Evropské unii z celkového počtu aktivních podniků 9,3 procenta. V roce 2012 to představovalo 9,0 procent.
 
Čtěte také:
 
 
 
Zaměstnanost vytvořená těmito nově vytvořenými podniky činila v roce 2017 2,4 procenta celkové zaměstnanosti - od 5,2 procenta v Portugalsku po 1,2 procenta v Německu a Nizozemsku. Vyšší podíl nových podniků na celkovém objemu znamená dobrou motivaci pro podnikání, ale také menší počet starších zavedených firem. 

Nejvíc nových podniků vzniklo v Litvě, kde tvořily až 19,7 procenta všech firem, Portugalsku, kde je to 15,8 procenta a na Slovensku, kde je nových firem až 13,7 procenta všech. Česko je ve druhé polovině žebříčku, což ukazuje hlavně na silnou pozici velkých průmyslových podniků, ale také možný nedostatek nápadů a podnětů pro založení firmy.