Evropská komise vyzývá Česko k dokončení sítě Natura 2000

Česko klade ekonomické cíle před životní prostředí. Brusel proto státu vyhrožuje dalším soudem.

 

Směrnice Rady 92/43 / EHS je jedním z primárních nástrojů ochrany biologické rozmanitosti v Evropě. Zavazuje členské státy Evropské unie, aby v rámci sítě Natura 2000 chránily a obnovovaly lokality stavu ochrany, která hrají zásadní roli pro biologickou rozmanitost. 
 
Česko aktualizovalo seznam navrhovaných lokalit v květnu 2016, ale posouzení Komise ukázalo, že nedostatky přetrvávají. Česko musí určit další lokality pro 3 typy lokalit a 5 druhů, další místa potřebují upřesnění. 
 
Čtěte také:
 
 
 
K rozšíření znalostí o určitých stanovištích a druzích vyskytujících se v zemi je zapotřebí dalších vědeckých studií. Kromě toho se Evropská komise obává, že Česko z důvodu hospodářského zájmu vyloučilo lokality z vymezení lokalit nebo snížilo jejich rozlohu, například plánovanou výstavbu jezových a zámkových systémů na řece Labe.
 
Členské státy se nemohou dovolávat ekonomických důvodů nebo jiných nevědeckých úvah, aby odůvodnily nedostatečný návrh lokalit. Komise se proto rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Česku a poskytnout mu dva měsíce na vyřešení těchto obav. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru Evropské unie.