Babiše dohnalo Čapí hnízdo. Policie žádá zbavení imunity

Exministr financí a bojovník za transparentnost Andrej Babiš má být policii vyslýchán kvůli podvodu. Co v kauze Čapí hnízdo udělal? Přečtěte si ukázku z knihy Z Bureše Babišem.

Jedna z nejmenších firem udělala Andreji Babišovi jedny z největších starostí. Tak by se dala shrnout kauza Čapí hnízdo, která patří mezi největší Babišova faux pas během jeho politické kariéry.

Zatímco u podezření z vážnějších finančních zločinů mu jeho političtí konkurenti, ani vyšetřující orgány neprokázali takřka nic, v případě dotací pro malou firmu, provozující Babišovu rodinnou farmu Čapí hnízdo, se oligarcha v době funkce ministra financí opakovaně v živém přenosu usvědčil ze lhaní a podtrhl podezření z možných manipulací evropskými dotacemi.

Babišův Agrofert farmu Čapí hnízdo převzal v polovině roku 2014. Tehdy nový zákon anonymní akcie, kterými byla akciovka do té doby ovládána, zakázal. Respektive nebylo možné, aby subjekt, který je vlastněn anonymními majiteli, čerpal státní, případně evropské výhody.

Právě u dotací přitom vznikl celý problém. Ve srovnání s jinými polemikami kolem gigantického impéria Andreje Babiše jde o poměrně marginální fi nanční otázky, později ho však usvědčili z velmi pravděpodobně záměrných lží.

Čtyři roky od roku 2009 měla farma poměrně zanedbatelné hospodářské výsledky. Působila na úrovni srovnatelné s jejími ekvivalenty a kromě kvality poskytovaných služeb a marketingu se nijak nevymykala podobným obchodním modelům stejně orientovaných firem.

V roce 2009 však došlo ke, z hlediska rejstříku, nečekanému nárůstu hospodářského významu firmy. HSBC banka vložila do 176 firmy úvěr ve výši 263 milionů korun, na základě ručení Agrofertu.

Navázalo se však k tomu pozdější jablko sváru dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ve výši 40 milionů korun, která byla postupně navýšena na 50 milionů.

Úvěr pro farmu byl v roce 2010 navýšen na 400 milionů korun. Navyšovaly se také krátkodobé závazky společnosti, které v roce 2012 dosáhly výše 336 milionů korun.

Publikaci Z Bureše Babišem si můžete objednat v eshope, či jednoduchým mailem na adrese marketing@biztweet.eu

V roce 2013 však krátkodobé závazky smazaly dlouhodobé závazky vůči neznámému subjektu ve výši 571 milionů korun. Změna v hospodaření společnosti přišla v období, kdy akciovka Farma Čapí hnízdo byla včleněna pod společnost Imoba jako její dceřiná firma. Od roku 2013 je tedy Farma Čapí hnízdo opět členem celého holdingu Agrofert.

V roce 2014 došlo k fúzi farmy a společnosti Imoba. Imoba tímto krokem převzala jmění Farmy Čapí hnízdo i její závazky v celkové výši 571 milionů korun. V účetní závěrce ovšem přesun závazků na změně výšky sumy závazků Imoby není vidět. Vysvětlením je pravděpodobný fakt, že 571 milionů korun dlužila Farma Čapí hnízdo Imobě a po fúzování došlo ke škrtu závazků.

Andrej Babiš později vysvětloval významný nárůst závazků Farmy Čapí hnízdo investicí neznámého investora. Nikdy však neprozradil, o kterého investora šlo. Pokud o investici cizího subjektu šlo, investorem mohla být jedině Imoba z holdingu Agrofert. To ovšem Andrej Babiš popíral a záhadné zmizení závazků po fúzi s Imobou nikdy on ani mluvčí firem nevysvětlili.

NOVÁ KNIHA O BABIŠOVI: Z BUREŠE BABIŠEM JE V PRODEJI

Andrej Babiš odmítá, že by farmu v době čerpání dotací vlastnil. Připustil pouze strategickou spolupráci. Skupina Agrofert byla podle obhajoby Babiše strategickým partnerem farmy a podepsala dohodu o budoucí spolupráci v únoru 2008. Farmě měla pronajmout pozemky, které nakupovala Imoba a podnikatel připustil také složení záruky za úvěr HSBC Agrofertem.

Odmyslíme-li si četná veřejná vystoupení a prohlášení Andreje Babiše o tom, že Čapí hnízdo je jeho vydařeným projektem, nedůvěryhodně působí také samotné opakované tvrzení o tom, že Agrofert farmu nevlastnil, byl jenom jejím strategickým partnerem a ručil za její úvěr jen na základě tohoto partnerství. Představa, že na sebe holding převzal tak velké závazky a odpovědnost za farmu, přičemž souhlasil, že podnik samotný vlastní jiný investor, který tak čerpá veškeré dlouhodobé přínosy z rozvoje Čapího hnízda, vzbuzuje oprávněné pochyby.

Z hlediska veřejnosti a kritiků Andreje Babiše vzbudil největší nevůli argumentační postup ministra financí. Na nařčení, že za farmou celou dobu stály společnosti napojeny na Babiše, reagoval podrážděně.

Novináře, politické konkurenty i členy neziskových organizací, zabývajících se bojem za transparentnost, obviňoval z kampaně na objednávku, manipulace fakty, nebo je dokonce označoval za psychicky choré lidi.

„Čapí hnízdo jsem nikdy, opakuji nikdy, nevlastnil. A v čase podání žádosti o dotaci ho nevlastnila ani žádná moje firma,“ opakoval jenom s malými odlišnostmi v různých médiích, na vládě i v Poslanecké sněmovně Andrej Babiš.

Barvu přiznal až po tom, co ho k tomu donutila fakta o spuštění vyšetřování udělení dotací pro farmu (vyšetřování také chvíli popíral).

Na základě závažných podezření, že farma při snaze získat podporu z evropských fondů podváděla, byla v Poslanecké sněmovně České republiky svolána mimořádná schůze.

„Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky,“ přiznal na schůzi 23. 3. 2016 Babiš.

Opakované dlouhé lhaní obhajoval snahou chránit svou rodinu. „Proč jsem to nechtěl říci? Chtěl jsem chránit svou rodinu. Nemohl jsem říct pravdu, chránil jsem svou rodinu. To musí každý rodič pochopit,“ hájil se podnikatel a politik.

Problémem je, že farma čerpala dotace určené pro malé podniky. Existuje tedy důvodné podezření, že těsně před dotační žádostí záměrně zakryla skutečnost, že jde o firmu navázanou na impérium Andreje Babiše.

Evropský úřad pro boj proti podvodům tedy od března 2016 vyšetřuje (v době přípravy publikace nebylo vyšetřování uzavřené), zda Farma Čapí hnízdo v dotačním projektu záměrně nelhalo.

Čtěte také:

Lemešani: Proč jsem napsal knihu o Babišovi

Ivo Svoboda: Spojka s mafií a černé svědomí ČSSD

Bez nich by to nešlo: Anton Rakický

Dotační žádost zpochybnili dva experti, kteří žádost o padesátimilionovou dotaci posuzovali. Předložený projekt podle najatých odborníků nebyl ekonomicky životaschopný. Podle podezření vyšetřovatelů mohl Babišův holding využít jeho politického vlivu k tomu, aby dotaci navzdory námitkám znalců farma získala. Potvrdil to i jeden z posuzujících znalců.

„Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod,“ řekl v Poslanecké sněmovně Babiš.

Na počátku, v roce 2005, prý Babiš dostal nápad postavit rodinnou farmu. Měla ji podle ministra postavit společnost Imoba z Babišovy skupiny Agrofert, záměr ale podle něho ekonomicky nevycházel ani při zvažovaném pronájmu areálu ani v případě stavby kongresového centra pro Agrofert.

„Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 se záměrem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál,“ pokračoval Babiš. Projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl podle něj ekonomicky návratný.

„Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat,“ uvedl. Rozhodl se proto, že dá rodině prostředky na to, aby si firmu koupila a projekt provedla.

„Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace,“ uvedl Babiš. Společnost tehdy měla anonymní akcie.

Portál Biztweet v roce 2016 informoval o záměru rozšířit Farmu Čapí hnízdo. Společnost Imoba hodlá postavit v jihovýchodní části areálu Čapí hnízdo v lokalitě Dvůr Semtín severozápadně od Olbramovic, kde se na části travních porostů východně pod hrází rybníka Slavníč nachází cvičná louka, na zatravněných pozemcích, které jsou lokalizovány mezi touto cvičnou loukou a vnějším oplocením areálu Čapí hnízdo, devítijamkovou golfovou akademii.

„Záměr rozšíření cvičných golfových ploch navazuje na provedenou revitalizaci Zahradnického potoka v nivě pod hrází rybníka Slavníč a územní vymezení záměru tuto revitalizovanou nivu (aktuálně s meandrujícím tokem a několika rybníčky) respektuje.

V budoucnu by po dokončení záměru mělo být území intenzivně kosených trvalých travních porostů přeměněno na mozaiku ploch a stanovišť golfového hřiště, obsahujícího především trvale udržované – kosené trávníky od velmi intenzivně (i vícekrát týdně) kosených bylinotravních porostů jamkovišť a odpališť, přes intenzivně až extenzivně kosené trávníky, po plochy občasně kosené s přechodem do ruderalizovaných lad až mezofi lních lučních porostů, s výsadbou solitérních stromů,“ uvádí dokument předložený k posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Navrhovaná změna využití území na devítijamkové golfové hřiště přímo souvisí s již realizovanou stavbou „Cvičných golfových ploch“ a celým areálem Farmy Čapí hnízdo. Jde o devítijamkové golfové hřiště, o výměře 85 108 hektarů, které bude používáno zhruba 50 osobami za den.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu