Ivan Bartoš: Ve Středočeském kraji vyzvu Andreje Babiše

Hrozí, že statisíce lidí během příštích deseti let přijdou o místo kvůli robotizaci, sociální demokracie se o ně ale postarat nedokáže. I proto jsou Piráti potřeba. Pokorní jsme byli doposud až moc. Věřím, že vytyčený cíl 10 procent ve volbách do sněmovny za půl roku dosáhneme. Šéf České pirátské strany Ivan Bartoš v rozhovoru pro Biztweet.

Biztweet: Vaše strana nedávno vybrala nového volebního manažera Štěpána Štrébla. Proč jeho?
Ivan Bartoš: Manažera kampaně jsme vybírali v otevřeném výběrovém řízení. Štěpán Štrébl se přihlásil, splnil kritéria a v celkovém počtu hodnocení druhého kola dosáhl potřebný počet bodů a uspěl. Štěpán má nadstandardní vzdělání v Cambridge a i když k věcem přistupuje na můj vkus příliš pragmaticky, věřím, že vytyčený cíl 10 procent ve volbách do sněmovny za půl roku dosáhneme. Štěpána prostě zpiratizujeme. Jako manažer kampaně spolupracuje na denní bázi s vedením Pirátů, volebním výborem, štábem a leadery v jednotlivých krajích. Řídit kampaň skutečně demokratické strany, navíc v exponované volební kampani, je náročný úkol. A odměna, kterou Piráti nabídli za půl roku života manažera, není nijak závratná. Snažit se ukočírovat celorepublikovou kampaň založenou na dobrovolnících a rozvinutou přes všechny komunikační kanály včetně aktivního PR a akcích typu putovního festivalu Pirátské Vyosení je podle mě spíše otázkou výzvy a srdce, než otázkou peněz.

Biztweet: Co chcete ve srovnání s kampaní před posledními sněmovními volbami změnit?
Ivan Bartoš: Různých voleb se účastníme již osmým rokem. V řadě jsme uspěli a máme své zástupce v městských zastupitelstvech, krajích, máme starostu Mariánských lázní a fungující a velmi přísnou opozici na pražském magistrátu. Z historických dat víme, které části kampaně fungovaly, takže určitě zopakujeme "tradiční" Pirátské listy v kontaktní kampani dobrovolníků, rozesílání materiálů pirátským ambasadorům a další. Doposud jsme nikdy zásadně neinvestovali do online reklamy. Vzhledem k tomu, že s ní máme v profesní rovině řadu zkušeností, hodláme je letos poprvé chytře využít. Co je ale hlavní, stále řada lidí moc netuší, co v politice představujeme. Věřil jsem, že se dobrá práce propaguje sama a že lidé mají čas si aktivně třeba i něco dohledávat. Moc nemají. V kampani chceme hlavně představit program tak, aby každý pochopil, jaké konkrétní přínosy jeho aplikace má nyní již tam, kde jsou Piráti zvoleni a čeho přesně chceme z libovolné pozice v poslanecké sněmovně dosáhnout za následující volební období.

Biztweet: Jaký výsledek by byl zklamáním?
Ivan Bartoš: Naším cílem je 10 procent. Není to cíl skromný, ale pokorní jsme byli doposud až moc. To, co předvádějí současné politické strany, už podle mě občané nehodlají dále trpět. Pro liberálního svobodomyslného člověka budou podle mě Piráti jasnou volbou. Je třeba jen překročit práh předsudků. Čísla ze současných průzkumů, ale i z průzkumů volebních potenciálů mezi nevoliči, které zveřejnila Česká televize hned po krajských volbách, ukazují, že cíl je sice ambiciózní, ale reálný. Záleží na nás. Zklamáním je pak nedosažení vytyčeného cíle. 8 let budujeme Pirátskou stranu odspoda poctivou prací. Nevím, kdy jindy by se to mělo projevit.

Biztweet: Na jakých tématech bude stát váš předvolební program?
Ivan Bartoš: Kdybych chtěl být velmi stručný, použiji nějaký bonmot ve smyslu "více svobody, méně buzerace". V programu chceme ukázat, jak toho dosáhnout.
Ekonomický aparát České republiky je zastaralý, člověk se cítí skoro provinile, když musí nahlašovat všude své údaje, opakovaně se registrovat, prokazovat, že vůbec existuje a denně sdělovat státu kolik kde vydělal. Padnout v záplavě nesrozumitelných zákonů do exekuční pasti není dnes nic složitého. Chceme věci zjednodušit a šílené procesy nahradit jednoduchým řešením v rámci e-governmetnu, ve kterém jsme dobří. Vše, co chce stát po občanovi, ať je na jedné jediné stránce, řešené podobným způsobem a jednoduše. Obíhat úřady a ministerstva mají data, ne chudák občan nebo občan podnikatel. Chceme rozvolnit celou oblast vzdělávání, která místo svobody volby pro rodiče, ale i ředitele a pedagogy kráčí cestou standardizace a rádoby moderních experimentů shora tam, kde přitom mohou rozhodovat ti, co jsou studentům nejblíže, tedy ředitelé na základě diskuse s rodiči žáků. V každé oblasti pak bují korupce a my ukazujeme, že umíme kauzy nejen rozkrývat, ale dokážeme díky transparentním mechanismům korupční jednání výrazně omezit. Tam nám lítá 150 miliard odkloněných peněz, které mohou jít třeba do sociální oblasti, na platy pedagogů či zdravotníků. Lidé jsou v České republice šikovní a pracovití. Peníze v ekonomice jsou. Jenom tečou špatným směrem a špatným lidem. Podívejte se na kauzu čerpání ROP, či čerstvou aféru okolo pana Zimoly. Další raději ani nezmiňuji. Určitě se pokusíme zachránit vykostěný registr smluv. To chci řešit jako první věc, pokud nezabere nějakým výrazným způsobem po Velikonocích Senát.


Biztweet: V médiích jste dlouhodobě viditelní zejména díky tématům kyberbezpečnosti, jak toho chcete využít?
Ivan Bartoš: Musíme vysvětlit lidem, že téma digitalizace světa se jich bytostně dotýká a že potřebují zvolit politiky, kteří se k němu dokáží postavit čelem. Hrozí, že statisíce lidí během příštích deseti let přijdou o místo kvůli robotizaci, sociální demokracie se o ně ale postarat nedokáže. I proto jsou Piráti potřeba.

Biztweet: Jako představitelé liberálů dlouhodobě bodujete také tématem LGBT a legalizaci marihuany. Co byste ještě u těchto bodů v Česku rádi prosadili?

Ivan Bartoš: Víte, ono toho zase až tak moc prosazeno vlastně nebylo. V případě konopí, nebo klidně říkejme marihuany, se sice podařilo konečně zafixovat, že konopí je lék, takže tuto dlouhou bitvu již bojovat nemusíme, ale pěstovat pro osobní potřebu se prakticky nesmí. Léčivé konopí v lékárnách není a tam, kde se na chvíli objevilo, bylo drahé a pojišťovny by ho stejně nehradily. Skladové léčivé konopí zatím expirovalo a bylo „odborně znehodnoceno“. Celý byznys, který náš stát roztočil kolem konopí do lékáren, je přímo proti duchu celého konceptu legalizace. Pojďme konečně legalizovat konopí podobně jako některé státy USA a zároveň povolit jeho pěstování pro vlastní potřebu. To jsou dvě cesty. Ekonomická výhodnost. Legalizace obchodu a jeho regulace. Dekriminalizace samo-pěstování. Vznik social clubů. A je po starostech. Represivní politika vůči psychotropním látkám a rostlině konopí je kontraproduktivní, nákladná a měla by být hudbou minulosti. Bývalý tajemník OSN a držitel Nobelovy ceny za mír Kofi Annan o tom sám hovořil na posledním summitu v New Yorku. Registrované partnerství je fajn institut a díky za něj. Simulovat bez tohoto institutu fungování v právním systému, kdy je veliké množství běžných agend navázáno pouze na status muž-žena, manžel-manželka, je prakticky nemožné. Ale o nějaké rovnosti svazků nelze ani hovořit. Potenciální adopce, a předpokládám, že to je téma, na které vaše otázka míří, je bohužel zpolitizovaným tématem a leckdo se k němu vyjadřuje. Dokážu pochopit konzervativní argumenty, ale neztotožňuji se s nimi. Já podporuji možnosti adopce, protože hodnocení vhodnosti náhradních rodičů je věc individuální a ta možnost zde musí existovat.

My Piráti jsme bytostní liberálové a je nám proti mysli, aby jedna instituce byla přístupná jedněm a ne druhým - instituce manželství včetně všech výhod jako je odškodnění zaměstnavatelem a armádou při úmrtí partnera, dědění práva k bytům a stejně jako přístup k asistované reprodukci pro lesbické páry musí být zajištěna na principu rovnosti. Není možné, aby umělé oplodnění bylo odmítnuto ženám, které si platí stejné zdravotní pojištění jako majoritní páry. Na celém boji za práva různých sexuálních orientací mi však vadí spíše rovina, ve které je veden ze strany různých fanatických bojovníků. Nejen na sociálních sítích, ale i v reálném světě vidím až moc primitivní zloby. Podle mého názoru se ti lidé nezlobí na gaye nebo lesby. Zlobí se na systém. Lidé, kterým to může být reálně úplně jedno. Lidé, kteří nemají třeba ani vyřešeny své vztahové problémy, vesele se rozvádí a třeba to nemají ani s tou výchovou dětí dvakrát pořešené, se staví do role hrdých obránců svátosti manželské a práv dětí, které z nějakého důvodu potřebují náhradní rodiče. Práva někoho, o jehož problémech nemohou mít často ani tušení. Zde vidím problém úplně jinde. Lidé jsou systémem tak pomačkaní, že si svůj společenský status definují na virtuálních věcech. Kdybych to řekl natvrdo. Pocit: “Nemám se moc dobře. Život je na nic, ale ještě na tom nejsem tak blbě, protože nejsem jako nějakej… “ a tam si můžete doplnit prakticky kohokoliv, kdo je odlišný. Právo na sňatek nebo adoptovat jako pár dítě definuje nějaký společenský rozdíl nebo status. A řadě lidí skutečně stačí ten status “… já jsem bílý hetero Čech a můžu se ženit a kdybych chtěl, tak adoptovat dítě. A ty ne. Jsem proto lepší.”

Biztweet: Co nového, co jste dosud neřešili, chcete do volebního programu dostat?

Ivan Bartoš: My jsme vždy řešili skutečná jádra problémů. Ale z pohledu člověka-potažmo voliče je v podstatě celý program pro volby 2017 nový. V tom smyslu, že jsme se soustředili na konkrétní aplikace a benefity, které z nich plynou přímo lidem. Vysvětlit dopady systémové změny či aplikace transparentních pravidel hospodaření organizací na finální cenu zdravotního pojištění nebo koncovou cenu Paralenu je vždy obtížně. V pirátském programu 2017 jsme ve všech oblastech aplikovali naše principy a představy, které jsme často vyzkoušeli sami na sobě, v komunální politice, nebo které jsou ověřené v zahraničí. Ukazujeme jejich reálný přínos, případně upozorňujeme na to, co je třeba změnit. Program bude určitě přijímán kontroverzně, ale na to jsme zvyklí. Je věcný, konkrétní a pirátský.

Biztweet: Lidé dnes hodně slyší na geopolitická témata. Jaký je váš názor na americko-ruské vztahy?

Ivan Bartoš: Oba státy dávají v zahraniční politice velmi silné pravomoci svým prezidentům. Oba jejich prezidenti se rádi prezentují jako silní, rozhodní muži, kteří napřed střílejí a teprve pak kladou otázky. Každý z pánů reprezentuje nějaké vidění světa, náhled na to, co jsou alternativní fakta a co fakta skutečná. Donald Trump má celé volební období před sebou, Vladimíra Putina při jeho setrvávání ve vrcholné politice nikdy výrazně neomezovala délka volebních období. Čeká nás nejspíš dlouhá doba poměřování, kdy si budeme prát, aby naše země nebyla - obrazně řečeno - mezi kladivem a kovadlinou.

Biztweet: Jak hodnotíte současný stav Evropské unie a rostoucí vlnu euroskepticismu?

Ivan Bartoš: Současná EU nemá dobře rozdělené pravomoci mezi Bruselem a národními státy. Výsledkem je, že na jedné straně neřeší věci, jejichž řešení od ní občané oprávněně očekávají, jako například ochranu společných hranic, protože ta leží z velké části na jednotlivých členských státech. Na druhé straně často řeší věci, které by si mohly vyřešit samotné členské státy a lidé pak mají pocit, že s jim moc plete to života. Z obojího jsou pak oprávněně naštvaní. Ale není to nic, co by se dalo vyřešit mlácením do stolu. Musíme o tom trpělivě diskutovat a snažit se to napravit. Ostatně podívejte se na USA - oni od svého vzniku řeší problémy typu “co má dělat Washington a co Kalifornie nebo Texas”. A tyto věci pravidelně končí před soudem, ale nezabíjejí se kvůli tomu. I my se musíme naučit, že pokud chce někdo něco řešit v Bruselu nebo naopak v Praze, není to vyhlášení války. Jde prostě o snahu diskutovat o problému a zlepšit organizaci tam, kde nefunguje. Demokracie je diskuze.

Čtěte také: Piráti hledají nové sídlo. Vypsali soutěž

Biztweet: Češi pořád řeší také uprchlíky, budete se tématu před volbami věnovat? Pokud ano, jak byste krizi řešili z pozice EU a Česka?

Ivan Bartoš: My na to máme jako strana asi čtyřstránkové stanovisko a nechceme na tom stavě kampaň, takže budu stručný. Máme-li hranice, musíme mít i pravidla, která na nich platí. A ta pravidla musíme vynucovat. Evropská unie odbourala vnitřní hranice. O to víc se musí snažit zajistit dobré fungování těch vnějších. To neznamená, že chceme všechny pouštět, nebo nikoho nepustit. To znamená, že kdo přijde, bude spravedlivě posouzen a pak případně přijat nebo vrácen. Tohle moc dobře nefungovalo, protože celou uprchlickou vlnu řešil vždycky jeden členský stát, který byl zrovna v její cestě. Ten to přirozeně neustál a výsledkem byl chaos. Česká republika v podstatě žádnou vnější hranici EU nehlídá. O to víc by měla pomáhat státům, které to dělají. A řešit by se to mělo koordinovaně. Ostatně právě na takové případy máme rozpočet EU, nikoliv stavbu zbytečných rozhleden v údolí.

Biztweet: Už máte představu o kandidátce? Kdo bude na prvních příčkách?

Ivan Bartoš: Máme zvolené lídry ve všech krajích, jsou to většinou relativně mladí - oproti politickému průměru v Česku - a vzdělaní lidé. Já kandiduji ve Středočeském kraji, kde vyzvu na souboj Andreje Babiše, z dalších lidí bych zmínil například Petra Třešňáka, starostu Mariánských lázní, který vede kandidátku v Karlovarském kraji, nebo Jakuba Michálka, předsedu Pirátů v zastupitelstvu Prahy, který má za sebou řadu úspěchů ve sporech o informace. Naposledy upozornil na nesmyslné přidělování pražských sociálních bytů lidem s vysokými příjmy. Lidé, které do voleb posíláme, mají slušné politické zkušenosti. Piráti ostatně už v Česku působí osm let a sněmovnu nepochybně obohatí.

Biztweet/Foto:Martin Kovář