HB Reavis smí stavět v centru Prahy

Developer HB Reavis může bourat budovy na Vinohradské ulici v širším centru Prahy. Po zisku povolení EIA teď investor uspěl také s plánem zbavit se budovy Transgas. Brutalistickou stavbu ministerstvo kultury nezachrání a půjde k zemi.

Developer HB Reavis může bourat budovy na Vinohradské ulici v širším centru Prahy. Po zisku povolení EIA teď investor uspěl také s plánem zbavit se budovy Transgas. Brutalistickou stavbu ministerstvo kultury nezachrání a půjde k zemi.

Bývalý Centrální dispečink tranzitního plynovodu na Vinohradské ulici v Praze, který developerská skupina HB Reavis odkoupila od společnosti ČEZ, může být demolován. Takto rozhodlo ministerstvo životního prostředí v rámci posuzování vlivu projektu na životní prostředí EIA i ministerstvo kultury.

To se přiklonilo k expertnímu názoru poradenského týmu a neprohlásilo objekty bývalého ústředí plynárenské společnosti Transgas za kulturní památku.

HB Reavis Vinohradská

HB Reavis smí stavět v centru Prahy

 

Ministerstvo jako hlavní důvod v rozhodnutí uvedlo, že  architektonické kvality stávající budovy nevyvažují její závažné urbanistické nedostatky. Souhlasilo s názorem Národního památkového ústavu, že „dotčený areál nevytváří městotvorné prostředí a hmotově i měřítkem poškozuje prostředí městské památkové zóny.“

„Nový projekt dává lokalitě šanci stát se místem, kam budou lidé rádi dojíždět za prací a které bude zároveň sloužit svému bezprostřednímu okolí,“ říká Petr Herman, ředitel HB Reavis pro Českou republiku.

Developer počítá s demolicí budovy v stylu brutalismu a její nahrazení novým administrativním projektem.  Objem objektů určených k demolici činí cca 70 000 m3. Demolovány mají být objekty bývalého Tranzitního plynovodu a Federálního ministerstva paliv.

Čtěte také: 

Ivan Chrenko: Druhý nejbohatší Slovák nechce patřit mezi oligarchy

HB Reavis v Brně narazila. Na odpor Němců

--

Podle dokumentace předložené schvalování chce realizovat administrativní budovu s šesti až osmi nadzemními podlažími a dvěma až třemi podzemními podlažími. Novinkou, která obyvatele okolních budov potěší  bude dalších 220 parkovacích míst.

„Doplňkovou funkci budou tvořit drobné obchodní jednotky a restaurace s kavárnami a dalšími doplňujícími servisními funkcemi. Součástí záměru je veřejně přístupný vnitroblok se zelení, kavárnami a drobnými obchodními plochami a službami,“ uvádí developer v dokumentaci k projektu.

Magistrát města svůj souhlas podmínil kladným hodnocením EIA. V tomto ohledu by tak developeři měli mít volnou cestu. Klíčové stanovisko ještě ovšem musí vydat také městská část.

Mezinárodní developerská skupina HB Reavis původem ze Slovenska sídlí v Lucembursku a působí na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, České republice, Velké Británii a Turecku.

 

 

Biztweet