HB Reavis získal souhlas životního prostředí pro bourání budovy v Praze. Stejně musí čekat

Developer HB Reavis z hlediska životního prostředí může bourat budovy na Vinohradské ulici v širším centru Prahy. Nahradit ji chce moderním administrativním komplexem. Naráží však na památkářů

Developer HB Reavis z hlediska životního prostředí může bourat budovy na Vinohradské ulici v širším centru Prahy. Nahradit ji chce moderním administrativním komplexem. Naráží však na odpor památkářů.

Bývalý Centrální dispečink tranzitního plynovodu na Vinohradské ulici v Praze, který developerská skupina HB Reavis odkoupila od společnosti ČEZ, může být demolován. Takto rozhodlo ministerstvo životního prostředí v rámci posuzování vlivu projektu na životní prostředí EIA.

Developer počítá s demolicí budovy v stylu brutalismu a její nahrazení novým administrativním projektem.  Objem objektů určených k demolici činí cca 70 000 m3. Demolovány mají být objekty bývalého Tranzitního plynovodu a Federálního ministerstva paliv.

Podle dokumentace předložené schvalování chce realizovat administrativní budovu s šesti až osmi nadzemními podlažími a dvěma až třemi podzemními podlažími. Novinkou, která obyvatele okolních budov potěší  bude dalších 220 parkovacích míst.

„Doplňkovou funkci budou tvořit drobné obchodní jednotky a restaurace s kavárnami a dalšími doplňujícími servisními funkcemi. Součástí záměru je veřejně přístupný vnitroblok se zelení, kavárnami a drobnými obchodními plochami a službami,“ uvádí developer v dokumentaci k projektu.

Magistrát města svůj souhlas podmínil právě kladným hodnocením EIA. V tomto ohledu by tak developeři měli mít volnou cestu. Klíčové stanovisko ještě ovšem musí vydat také městská část. A tady, zdá se, stejně tak i na ministerstvu kultury, čeká developera hodně argumentace.

„Klub za Starou Prahu navrhl Ministerstvu kultury prohlásit stávající stavbu za památku. Do doby, než bude Ministerstvem kultury stanoveno, zda stavba bude prohlášena za památku, nesmí být stavebním úřadem vydáno rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, odstranění stavby), týkající se předmětné stavby,“ říká pro biztweet zástupce starostky pro oblast výstavby, územního rozvoje a životního prostředí Václav Vondrášek.

Čtěte také:

Kladenské huti Poldi odlehlo. Soud jí povolil oddlužení

J&T v konkurzu roku. Skupina koupila od Krúpu pohledávky vůči ocelárnám

 

--

Praha 2 požadovala ve věci záměru dodržení stanoveného minimálního podílu bydlení 30% v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města a dořešení širších vztahů ve veřejném prostoru a návaznosti bezbariérových pěších tras k přilehlým zastávkám pražské integrované dopravy. To dosud nebylo do dokumentace zapracováno.

„S odstraněním stávajících staveb  MČ Praha 2 souhlasila MČ jen v případě, že mu bude předcházet vydání územního rozhodnutí na novostavbu,“ říká Vondrášek. Dodává však, že městská část zná stávající neblahý stav budovy z období brutalismu a ministerstvu kultury ji za kulturní památku nedoporučuje vyhlásit.

„U současné stavby jde jen o malou část bývalých megalomanských záměrů z dob socialismu vybudovat rozsáhlou tehdy moderní kulisu podél magistrály. Původní architektonický záměr nebyl splněn. Naopak, magistrálu je oproti původním návrhům třeba humanizovat. Stávající soubor staveb není dost dobře opravitelný a využitelný pro současné potřeby,“ uvádí Vondrášek.

Mezinárodní developerská skupina HB Reavis původem ze Slovenska sídlí v Lucembursku a působí na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, České republice, Velké Británii a Turecku.

 

 

red

 

Odemknout článek

Biztweet Exclusive (vydání0119) Biztweet Biztweet Exclusive (vydání0119)

Hledáte dobré čtení o kauzách, které hýbou děním, propojeních politiků a oligarchů, či pohled za oponu byznysu? Biztweet Exclusive to všechno obsahuje.

Biztweet Exclusive

Čtením magazínu také podpoříte novinářskou tvorbu nezávislého projektu, který se věnuje investigativní žurnalistice a chybějícím ekonomickým analýzám v ní. 

Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb