Babiš investuje do Čapího hnízda. Rozšíří golfová hřiště

Kontroverzní farma Čapí hnízdo, která se spojuje s údajným dotačním podvodem ministra financí a oligarchu Andreje Babiša, rozšíří Golfovou akademii.

Společnost Imoba hodlá postavit v jihovýchodní části areálu Čapí hnízdo v lokalitě Dvůr Semtín severozápadně od Olbramovic, kde se na části travních porostů východně pod hrází rybníka Slavníč nachází cvičná louka, na zatravněných pozemcích, které jsou lokalizovány mezi touto cvičnou loukou a vnějším oplocením areálu Čapí hnízdo 9ti jamkovou golfovou akademie.

„Záměr rozšíření cvičných golfových ploch navazuje na provedenou revitalizaci Zahradnického potoka v nivě pod hrází rybníka Slavníč a územní vymezení záměru tuto revitalizovanou nivu (aktuálně s meandrujícím tokem a několika rybníčky) respektuje. V budoucnu by po dokončení záměru mělo být území intenzivně kosených trvalých travních porostů přeměněno na mozaiku ploch a stanovišť golfového hřiště, obsahujícího především trvale udržované - kosené trávníky od velmi intenzivně (i vícekrát týdně) kosených bylinotravních porostů jamkovišť a odpališť, přes intenzivně až extenzivně kosené trávníky, po plochy občasně kosené s přechodem do ruderalizovaných lad až mezofilních lučních porostů, s výsadbou solitérních stromů,“ uvádí dokument předložený k posouzení vlivu na životní prostředí EIA.
 
Navrhovaná změna využití území na devítijamkové golfové hřiště přímo souvisí s již realizovanou stavbou „Cvičných golfových ploch“ a celým areálem Farmy Čapí hnízdo, přímo navazuje na již provozovaný areál cvičných golfových ploch. Jde o 9-ti jamkové golfové hřiště, o výměře 8,5108 ha, které bude používáno zhruba 50 osobami za den.
 
Čapí hnízdo totiž vlastnili v době získání evropské dotace dvě dospělé děti ministra financí, velkopodnikatele a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a bratr jeho partnerky
 
Společnost už obdržela vyjádření příslušných orgánů a může se na terénní úpravy připravovat. Předkládaná změny využití území v dané lokalitě vychází z celkového záměru žadatele rozšířit v rámci areálu Farmy Čapí hnízdo volnočasové aktivity. Zastavované pozemky jsou ve vlastnictví žadatele – IMOBA.
 
Právě tato společnost je v posledních měsících středem zájmu veřejnosti. Farmu Čapí hnízdo totiž vlastnili v době získání evropské dotace dvě dospělé děti ministra financí, velkopodnikatele a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a bratr jeho partnerky.
 
Čtěte také:
 
 
 
 
--
 
"Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod," řekl ve sněmovně Babiš. Na počátku, v roce 2005, byl nápad postavit rodinnou farmu. Měla ji podle ministra postavit společnost Imoba z Babišovy skupiny Agrofert, záměr ale podle něho ekonomicky nevycházel ani při zvažovaném pronájmu areálu ani v případě stavby kongresového centra pro Agrofert. "Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 se záměrem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál," pokračoval Babiš. Projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl podle něho ekonomicky návratný. "Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat," uvedl. Rozhodl se proto, že dá rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt provedla.
 
"Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace," uvedl Babiš. Společnost tehdy měla anonymní akcie. Pokud by patřila pod Agrofert, dotaci určenou pro malé a střední podnikatele by zřejmě nedostala. Babiš uvedl, že Agrofert byl partnerem Farmy Čapí hnízdo, ručil jí za bankovní úvěr a společnost Imoba pronajímala farmě nemovitosti. Po určité době, po níž musela farma plnit podmínky evropské dotace, se vrátila pod Agrofert. Podle Babiše byla jeho skupina nucena projekt převzít kvůli ztrátám.Babiš při komentování dotace opakovaně lhal. Nejdřív odmítal spojení s farmou, později mluvil o tom, že majitele farmy nezná, až přiznal, že majitele nejen zná, ale jsou to jeho děti. 

 

 

Red