MPO přijímá žádosti do třetí výzvy programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo v pátek 5. února 2021 v 9:00 hodin přijímat žádosti do třetí výzvy programu COVID – Nájemné.

Stát přispěje podnikatelům na nájemné 50 procenty za čtvrté čtvrtletí 2020. Žádosti je možné podávat do 8. dubna 2021.

MPO třetí výzvu výrazně zjednodušilo a nově mohou žádat i otevřené provozy s výraznějším propadem tržeb, “ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Za první dvě hodiny bylo v systému podáno 125 žádostí a dalších téměř 2 600 bylo rozpracovaných.“

Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. MPO rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná. Žadatel dále vyplní čestné prohlášení, že dodržoval všechna související omezení daná usneseními vlády.

Nově budou mimo jiné oprávněnými žadateli podnikatelé, jejichž provozovny měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů,“ říká náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 50 %.“

Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele. Platí, že podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné se nesčítají a žadatel je pouze povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK, který aktuálně činí 1,8 mil EUR. Uvolňování prostředků schválených žádostí začne ihned po udělení notifikace Evropskou komisí.

Podrobnosti k programu jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

V druhé výzvě programu, kde bylo možné žádosti podávat do 4. 2. 2021, přišlo celkem 42 160 žádostí za 3 406 957 529 Kč. Z toho bylo k dnešnímu dopoledni schváleno 32 231 žádostí za 2 793 885 974 Kč.