EGAP zaručila programem Covid Plus úvěry za 10 miliard

Exportní pojišťovna EGAP schválila velkým českým exportérům záruky za úvěry v hodnotě přesahující deset miliard korun.

V programu Covid Plus pojišťovna eviduje 47 schválených záruk s jistinou úvěru v součtu za 10,42 miliard korun. Největší objem tvoří úvěry pro firmy z odvětví automobilového průmyslu a hutnictví. Žádosti o záruky Covid Plus přijímá pojišťovna od května, dosud zamítla dvě.

„Další žádosti přibývají a očekáváme, že budou přibývat zřejmě ještě ve větším množství než dosud. Teprve nyní se začíná ukazovat, jak na tom velké firmy s likviditou jsou a s tím i jejich potřeba zajištění financování. To podstatné je tedy ještě před námi, z hlediska statistik programu rozhodne podzim,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Automotive, doprava a slévárenství

Cílem záruk Covid Plus je zajistit exportérům potřebnou likviditu na financování provozu či investic v turbulentní době. Nejčastěji o záruky žádají banky financující exportéry ze sektoru automotive. Úvěry firem vyrábějící pro automobilový průmysl ve výši 2,4 miliardy korun tvoří skoro čtvrtinu garantovaných úvěrů. S podobnými souhrnnými částkami následují záruky pro dopravní strojírenství 2,13 mld. Kč a slévárenství 2,12 mld. Kč. Se značným odstupem následují další obory jako zemědělská technika, kde jistiny úvěru činí 860 milionů korun.  

 Od konce července mohou navíc žádat o záruky také velké firmy z oblasti dopravy a cestovního ruchu. „Se všemi velkými dopravci jsme v kontaktu a dvěma prvním již byly schváleny záruky v součtu za 590 milionů korun,“ dodává šéf pojišťovny Procházka.

Záruky jsou určeny pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci, na jejichž tržbách se export podílí alespoň jednou pětinou. Výše úvěru je v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25% ročního obratu firmy. Výše záruk je 80 % jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP „B-„ je to 70 %, přičemž škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.

  

Sektor

v mil. Kč

automotive

2422,24

dopravní strojírenství

2130,00

slévárenství

2121,82

zemědělská technika

860,38

Dopravci

589,00

energetika

480,04

Ostatní

1818,70