Spouští se „ošetřovné“ za červen. OSVČ mohou podávat žádosti do 14. srpna

Ode dneška mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za květen. A to v rámci 4. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podmínky pro ošetřovné za červen jsou stejné jako v květnové výzvě, k žádosti se tedy nepřikládá žádná příloha. Jen je potřeba uvést důvod, proč dítě/hendikepovaný člověk do školy/zařízení sociálních služeb nechodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se žádá prostřednictvím inteligentního on-line formuláře dostupného, stejně jako všechny detailní informace, na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Do žádosti musí OSVČ vyplnit jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti/osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu. Žádost je skutečně jednoduchá a zabere při vyplňování jen pár minut,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler. Žádosti o „ošetřovné“ za červen budou moci OSVČ podávat do 14. srpna. Vyplněný e-tiskopis se posílá na MPO. A to prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“.


MPO dosud přijalo 161 tisíc žádostí o „ošetřovné“, 135 tisíc je schválených, 6 tisíc vrácených a podnikatelé ještě neposlali podklady, 11 tisíc zamítnutých (zejména duplicitní žádosti na jedno IČ), 9 tisíc je v hodnocení. Chybovalo se zejména v tom, že bylo špatně uvedeno číslo bankovního účtu, chyběla identifikace OSVČ, na žádosti nebyl podpis apod. Dosud MPO na tuto dotaci, kterou resort v reakci na pandemii koronaviru připravil v rekordně krátké době, protože zákon o nemocenském pojištění s tímto ošetrovným pro OSVČ nepočítá, vyplatilo 1,5 mld. Kč.