Vláda přijala opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 21,5 % HDP

Ministerstvo financí kvantifikovalo opatření přijatá v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a omezením dopadů na ekonomiku plynoucích z aktuální situace.

V rámci výpočtu byla pro usnadnění mezinárodního srovnání použita struktura, která je k tomuto vykazování aktuálně využívána napříč jednotlivými zeměmi a odbornými pracovišti, tj. členění do třech základních kategorií: (1) přímá podpora, (2) odklady daní a odvodů a (3) záruční schémata. Celkové číslo naopak nezahrnuje některá další opatření a výdaje, které je obtížné vyčíslit, jako je úrokové moratorium, odklad EET nebo vyšší částky směřované na vyplácenou sociální podporu.

Během několika týdnů jsme uvedli do života opravdu zásadní opatření. Mezinárodní srovnání ukazuje, že naše země zvládá pandemii dobře nejen po zdravotní stránce, ale také z hlediska ekonomických opatření. Přicházíme s vlastními nástroji, nekopírujeme pouze zahraniční zkušenosti a hlavně nečekáme, až bude pozdě. Jsem přesvědčena, že české hospodářství tuto naši sázku na rychlost v pomoci a rozhodování, vrátí veřejným financím během několika let. Součet přijatých opatření na podporu ekonomiky dosáhl 1,19 bilionu korun. To představuje 21,5 % HDP a řadí nás nejen na evropské úrovni mezi země, které do záchrany své ekonomiky uvolňují naprosto nejvíce“, říká ministryně financí Alena Schillerová.

Konkrétně za ČR jde aktuálně o tato čísla:

 

-        přímá podpora z rozpočtu: 3,9 % HDP

-        odklad daní a odvodů: 0,4 % HDP

-        Jiná likvidita a garance: 17,2 %

 

Ing. Michal Žurovec

ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace