Yuri Felshtinsky: Putin plánuje rozpoutat v Moldavsku válku podobnou té ukrajinské

Putin plánuje rozpoutat v Moldavsku válku podobnou té ukrajinské. Zahájil třetí světovou válku, ale dochází mu další tahy. Ruský historik Yuri Felshtinsky.

Kdyby Putin zaútočil na Ukrajinu stejnou silou v letech 2014-2015, pravděpodobně by se mu podařilo Kyjev ovládnout. Proč si myslíte, že si na to tehdy netroufl, ale rozhodl se to udělat až o osm let později?

Yuri Felshtinsky: Putin a Rusko měli v roce 2014 jiné uspořádání: nejprve byl obsazen Krym a poté Rusko vstoupilo na východní Ukrajinu. To vše se dělo na pozadí revoluce na Ukrajině a Janukovyčova útěku. V tomto smyslu nebyla vojenská kampaň v roce 2014 Putinem předem připravena. Rozhodnutí o invazi bylo spontánní a vynucené: revoluce na Ukrajině požadovala, aby Putin zasáhl, přivedl Janukovyče zpět k moci a ponechal Ukrajinu v ruské sféře vlivu, čímž jí zabránil ve vstupu do EU a NATO.

Bohužel pro nás všechny, především pro Ukrajince, byl Krym vydán téměř bez boje. Existovaly k tomu objektivní důvody: Černomořská flotila a ruská vojska tam již byly. Navíc na Krymu již byla vytvořena proruská místní vláda. Současně probíhala invaze na východní Ukrajinu pod heslem "referenda" a odtržení území obývaných převážně etnickými Rusy.

Operace Novorossija však selhala. Ukázalo se, že separatistické hnutí na východě je příliš slabé, že ruská armáda nemůže postoupit za Donbas, aniž by rozpoutala velkou válku, na kterou Putin v té době nebyl připraven. Zpravodajské zprávy, které měl ruský prezident na stole, naznačovaly, že ukrajinské obyvatelstvo bude ruskou armádu vítat jako osvoboditele. Ukrajinci se postavili na odpor. V roce 2022 se tedy Putin vrátil k realizaci projektu ovládnutí Ukrajiny jako čistě vojenské operace, bez propagandistického krytí etnických Rusů, kteří se chtějí připojit k Rusku.

Pokud považujete texty projektu Independence za přínosné, staňte se patronem projektu klikem na tento link

Nyní se jednalo o vojenské převzetí území, propojení pozemních předmostí v Donbasu s Krymem na jedné straně a Podněstřím na straně druhé. V další fázi se plánuje válka v Moldavsku, kde jsou již ruské jednotky soustředěny v Podněstří. Putin plánuje rozpoutat v Moldavsku válku podobnou té ukrajinské. Jednalo se o projekt Novorossija z roku 2014, který byl přenesen do roku 2022.

V roce 2014 tento projekt zřejmě nepočítal s obsazením západních a centrálních oblastí Ukrajiny, ani s dobytím Kyjeva, protože kvůli revoluci, která na Ukrajině začala, byl Putin místo obsazení Běloruska a dosažení severozápadních hranic Ukrajiny, Polska a Litvy nucen zaútočit na Ukrajinu z východu, když se nejprve zmocnil Krymu. Majdan o několik let oddálil velkou válku, kterou nyní Putin zahajuje.

Proč začal válku v únoru 2022, se brzy nedozvíme. Důvodem může být to, že Putin již opakovaně vyslovil svůj program obnovy Sovětského svazu nebo nového ruského impéria, které by sjednotilo celý "ruský svět" do jednoho státu. Putin o tom poprvé hovořil v roce 2007 v Mnichově a od té doby se k tomuto tématu opakovaně vracel. Dnes sedmdesátiletý ruský prezident hraje na jistotu.

Ruská armáda je na současnou invazi připravena lépe než v roce 2014. Putin se chystá na poslední skok do Evropy. Je to jeho poslední válka, kterou pravděpodobně sám nepřežije, protože 24. února 2022 Putin zahájil třetí světovou válku. Putin už nemá žádné další tahy. To, co Putin udělal 24. února, byla sebevražda pro něj i pro Ruskou federaci, stejně jako se ukázalo, že sebevražda pro Hitlera a Německo byla invaze do Polska 1. září 1939.

Stejně jako všichni vojevůdci, kteří rozpoutají válku, i Putin očekává vítězství. Očekávání Ruska však nejsou vždy naplněna. Putin doufal v bleskový útok. Veškerá vojenská síla Ruské federace byla soustředěna proti Ukrajině. Vidíme však, že ruská armáda otálí. Podniká ničivé letecké a dělostřelecké údery na velké vzdálenosti. Zabírání území však probíhalo pomaleji, než se předpokládalo, a ruské ozbrojené síly při něm utrpěly vážné ztráty. A to i přesto, že souboj je samozřejmě nerovný: Ukrajina až do roku 2014 neměla vůbec žádnou armádu. Během následujících osmi let se jí podařilo vytvořit tuto armádu, která je však co do počtu a výzbroje horší než ruská armáda. Rusku je navíc jedno, jakým způsobem bude vítězství dosaženo a kolik ruských vojáků v této válce zemře. Ve všech válkách Rusko vždy ztrácí více mužů než jeho nepřátelé nebo spojenci, protože život vojáka nemá pro ruský stát žádnou cenu.

Upřímně doufám, že zdravý rozum přiměje představitele NATO, aby do tohoto konfliktu zasáhli nyní, na ukrajinském území, protože je rozumnější a snazší čelit Putinovi - když už válka stejně začala - na ukrajinském území, které se na jedné straně brání a na druhé straně není členem NATO. Je lepší nepřivádět vojenskou konfrontaci do další Putinem plánované fáze, kdy po obsazení Ukrajiny nebo jejím vymazání z povrchu zemského a po vstupu do Moldavska a vypořádání se s Moldavskem Putin vydá ultimátum NATO, aby vrátilo pobaltské státy Ruské federaci. Není šance, že by se tak nestalo, protože Putin to řekl mnohokrát a v tomto případě je třeba mu věřit. Plán převzetí oznámil již mnohokrát a je chybou považovat vše, co se děje, za překvapení.

Konfrontace s Putinem měla začít mnohem dříve. Kdyby byly sankce, které jsou nyní uvaleny na Rusko, vyhlášeny v roce 2008 po ruské invazi do Gruzie nebo alespoň po ruské invazi na Krym a východní Ukrajinu v roce 2014, mohlo se této válce předejít. To, co se stalo, je největší chybou Evropské unie a NATO.

V letech 2014 -2015. Barack Obama nedodal Ukrajině požadované zbraně. Joe Biden naopak poskytl Ukrajině vážnou vojenskou pomoc. Jak hodnotíte reakci Západu na události na Ukrajině?

Yuri Felshtinsky: Obvinění vznesená proti Baracku Obamovi jsou do značné míry spravedlivá. S jednou opravou: Ukrajina sama nespěchala nazvat ruskou invazi v roce 2014 válkou a předstírala, že nějací "separatisté", včetně Ukrajinců, vjeli na Ukrajinu. Ukrajina nepřerušila diplomatické vztahy s Ruskem ani nepřerušila letecké a železniční spojení. Ruské vojenské vlaky nadále projížděly přes ukrajinské území do Podněstří, čímž posílily ruské podněsterské vojenské uskupení. Slovo "válka" z oficiálních ukrajinských úst nikdy nezaznělo. Všichni se velmi báli přiznat si, že Rusko již zahájilo válku proti Ukrajině. A Putin toho samozřejmě obratně využil.

Ze strany Ukrajiny to samozřejmě byla fatální chyba, Ukrajinci si už tehdy měli uvědomit, že jsou ve válce, a měli získat podporu celého světa. Ukrajina to však nebyla schopna nebo ochotna udělat, protože věřila, že se to nějak přežene. Nebylo tomu tak.

Čtěte také:

Ukrajina je jen další v řadě, část druhá

Rusko v plamenech: Vzpoura tajných služeb

Putin v té době dosáhl mnoha úspěchů. Projekt Novorosie se mu nepodařilo plně realizovat, ale Rusko vytvořilo na Ukrajině konfliktní situaci (podobně jako kdysi v Gruzii), která prakticky zaručila, že Ukrajina nevstoupí do NATO. Kromě toho se Rusko zmocnilo Donbasu a Krymu, což se stalo odrazovým můstkem pro budoucí ofenzivu proti Ukrajině. Třetím předmostím bylo Bělorusko. Možnost útoku na Kyjev z Běloruska nebyla zvažována. Šlo také o chybný odhad na straně Ukrajiny a NATO.

Že útok na Ukrajinu může přijít z Běloruska, bylo zřejmé. V roce 2015 vyšla v Kyjevě a Varšavě moje kniha "Třetí světová válka: Bitva o Ukrajinu", kde jsem přesně popsal, jak bude probíhat nový útok na Ukrajinu, a naznačil, že útok přijde také z Běloruska, z Kyjeva. Další věc je, že jsem předpokládal, že k tomu, čistě formálně, by Putin nejprve obsadil a anektoval Bělorusko, což by nějakou dobu trvalo. Putin se však rozhodl toto převzetí ani formálně neoznámit, ale pod záminkou společných vojenských cvičení tam zavést vojska a ponechat Bělorusko formálně nezávislé, aby se stalo jeho spojencem ve válce s Ukrajinou.

Skutečnost, že Putin neanektoval Bělorusko a neprohlásil jeho území za součást Ruské federace, není náhoda, ale další vojenský trik. Spočívá v tom, že Lukašenko, který zinscenoval zmanipulované referendum, v němž předstíral, že obyvatelstvo hlasovalo pro odstoupení Běloruska od bezjaderného statusu, nyní požádá Putina, aby Bělorusku vrátil jaderné zbraně, které Rusko dostalo po rozpadu SSSR. Tyto jaderné zbraně rozmístěné v Bělorusku budou namířeny proti Evropě, včetně Ukrajiny, protože Lukašenko již učinil prohlášení, že NATO plánuje rozmístit jaderné zbraně v Polsku a Litvě, a ruské oficiální tiskové agentury 6. března informovaly, že Ukrajina, řekněme, již od roku 2014 pracuje na vývoji jaderných zbraní. Zabrání ukrajinských jaderných reaktorů ruskou armádou zapadá do tohoto schématu - přípravy na možný jaderný úder na Evropu.

Poté, co se Putin zmocní Ukrajiny a Moldavska a přiblíží se k hranicím NATO, přesune jaderné zbraně do Běloruska a dá Západu ultimátum, aby předal Pobaltí Ruské federaci. Je zřejmé, že právě to je Putinův plán.

Musíme si proto položit dvě neodkladné otázky: kdy k tomu dojde a co můžeme a musíme udělat, aby k tomu nedošlo a třetí světová termonukleární válka byla zastavena.

Zatím se nacházíme v první, počáteční fázi této války. Jedinou šancí, jak se vyhnout druhému scénáři, je zastavit Putina na Ukrajině. Za tímto účelem musí NATO zasáhnout do války, která nyní vypukla. Tvrzení mnoha politiků a vojáků, že se tím zvyšuje riziko jaderného střetu s Ruskem, je omyl, protože pokud toto riziko existuje dnes, bude ještě vyšší, až Putin ovládne Ukrajinu a Moldavsko.

Nezdá se, že by byl Vladimir Putin připraven k ústupkům. Jak se bude rusko-ukrajinský konflikt vyvíjet dál?

Yuri Felshtinsky: Bohužel Ukrajina se nyní musí kvůli nám vrhnout do granátu a bránit zbytek Evropy před ruskou agresí vlastními těly. Putin se nezastaví, dokud nebude zničen. Scénář jeho války s Ukrajinou už známe: bude podnikat letecké údery, dokud na Ukrajině nezůstane jediná nezničená budova.

Nejprve soustředil na hranicích obrovskou armádu v naději, že se Ukrajina invaze zalekne a vzdá se. Když bylo jasné, že se Ukrajina odmítá vzdát bez boje, zahájil válku. Byla koncipována jako blesková válka, podobná krymské bleskové válce v roce 2014, s průlomem a obsazením velkých měst a ustavením loutkové vlády v Kyjevě nebo Charkově.

Ruské vojenské vedení se pravděpodobně domnívalo, že Charkov jako ruské město nebude vůbec bojovat za svou nezávislost a že klíče od města dostane ruské vojenské velení. Celkově Putin doufal, že se mu podaří poměrně rychle zničit starou vládu, vytvořit novou, vyhlásit konec vojenského tažení, omezit ruskou vojenskou přítomnost na policejní funkce a vyvolat občanskou válku mezi proruskými Ukrajinci a Ukrajinci, kteří se brání okupantům. Nic z toho se už nestalo. K překvapení všech, nejen Putina, se ukázalo, že Ukrajina je v odporu proti ruské agresi jednotná. Z tohoto důvodu se na stranu Ukrajiny postavilo i světové společenství. Sankce, které byly a budou uvaleny na Rusko, budou den ode dne závažnější.

Pokud jde o podporu Ukrajiny, bylo učiněno vše kromě toho hlavního: otevřeného zapojení sil NATO na straně Ukrajiny. Dokonce si troufám tvrdit, že se tak stane, protože Západ nemá jinou možnost. Bylo by lepší to udělat, dokud má ukrajinská armáda sílu, dokud není zničena ze vzduchu a může pokračovat v boji s Ruskem společně s NATO.

Je Putin připraven válku ukončit, ustoupit, nebo uznat porážku a zůstat u moci? Myslím, že k tomu nikdy nedojde. Překvapivě i v této situaci už Putin jedno vítězství zaznamenal: vrátil Rusko do Sovětského svazu a splnil si tak svůj sen - napravil tragédii, která ho postihla v roce 1991. Rusko bylo vytrženo ze světového ekonomického systému, hranice byly uzavřeny, protože letadla nikam nelétají, rubl je opět téměř nekonvertibilní, svoboda slova byla zničena s odkazem na válku, lidé byli po tisících vězněni za protesty proti válce, každý, kdo mohl, urychleně opustil zemi. Za čtrnáct dní války s Ukrajinou byl obnoven Sovětský svaz, o čemž si Putin mohl nechat jen zdát. Bez války s Ukrajinou by Putin tento program nemohl realizovat. Víme, jak to všechno skončí: rozpadem Putinova "Sovětského svazu" a odstraněním samotného Putina. Jedinou otázkou je načasování.

Rozhovor připravil Taavi Minnik. Tady je původní znění

Platforma Independence sleduje hrozby nezávislosti a demokracie v zemích V4 a Pobaltí. Sleduje hrozby pro vývoj demokracie v regionu, kdo tyto hrozby způsobuje i možné důvody proč. Independence sleduje formy negativních vlivů, klíčové postavy a finance, které za tímto děním stojí. Právě sledovaní finančních toků a postav v zákulisí je tím, co Independence odlišuje od podobných projektů zaměřených na teoretické hodnocení hrozeb demokracie.

Pokud chcete podpořit projekty Independence, můžete se stát patronem projektu klikem na tento link, anebo darem na Číslo účtu 1027300577/6100 IBAN CZ4961000000001027300577 BIC (SWIFT) EQBKCZPP