Proč jsem napsal knihu o Okamurovi

Žijeme ve světě plném paradoxů. Na jedné straně já, stejně jako většina z Vás, žijeme a působíme v zemi, která zažívá nebývalý rozmach. Rozdíl mezi Prahou a zbytkem státu sice nebyl nikdy tak výrazný jako dnes. I ve městech s nejhorší kvalitou života však zaznamenáváme pozitivní rekordy.

Hlavními důvody je evropský klid. Evropská unie jako instituce, ale zejména ochota evropských států své politiky harmonizovat ke vzájemnému prospěchu, dopomohly ruku v ruce s dlouhým mírem a absencemi občanských nepokojů k rozvoji všeobecné kvality života. Práce je dost, někde až příliš, peníze si vyděláváme také lepší než kdy jindy a konečně se můžeme zamýšlet nad dlouhodobými směřováními našich krajin.

Na straně druhé žijeme v době paradoxu. Paradoxu definovaného nespokojeností. Ti co mají hodně chtějí víc, ti kteří mají tak akurát, přemýšlí, proč mají jiní hodně. V době smíšených emocí se lidé z nudy vyvolané klidem, ve kterém žijí přiklánějí, zase paradoxně, k radikalizaci.

Ta je živena populismem. Ten pochází od jisté sorty politiků a ti ho zase razí opět kvůli tomu, že vidí v radikálních tématech kapitál.

Ať už jsou lidé nespokojeni s čímkoliv, oprávněně, či ne, rádi slyší bombastické sliby. Po období, kdy jsme po raném kapitalismu vystřízlivěli a uvědomili si, že nic nejde samo, přešlo jenom pár let a k moci se vrací opět podobná sorta jako v minulosti. Jenomže ještě nebezpečnější.

Politika s.r.o. vyjde opět svépomocně a autor ji prodává prostřednictvím vlastního serveru Biztweet.cz, objednávky přijímáme na emailové adrese marketing@biztweet.eu. K dispozici je limitovaný počet tištěných kusů a elektronická verze knihy.

Dnešní političtí populisté neznají meze. Kromě nesplnitelných ekonomických a sociálních slibů přibyla oproti minulosti lživá schopnost manipulovat voliči strachem. Logika velí, pokud nemáme žádný bytostní problém, vytvoříme ho. Prostřednictvím médií, sociálních sítí a najdeme ho zvenčí.

Tento recept byl používán také v minulosti. Dnes jsou však lidí náchylní podlehnout mu víc než kdy jindy. Důvodem je spousta marketingových kanálů, neomezené možnosti politické reklamy, ale i lenost lidí, kteří se v klidném životu přestali zajímat o to, co se kolem nich skutečně děje.

V těchto vodách se cítí jako štika v rybníku plném malých rybek Tomio Okamura. Až nezdravě motivován politik, toužící po svém kusu moci, je správně navigován. Našel správná a jednoduchá témata, kterých se může držet a bodovat nimi bez toho, aby měl o problematice hlubší znalosti. Přelétavý názorový extrémista s podporou marketingových partnerů je dobře navigován a schopen sám sebe přesvědčit o obsahu, se kterým má jiná sorta populistů problém smířit se.

Okamura prožil těžké dětství, na které se často odvolává. Ani to ho však neopravňuje šířit mezi lidmi nenávist, která vede kromě polarizace společnosti i k vážným ekonomickým, sociálním i bezpečnostním rizikům. Zatímco politik sbírá hlasy řeči o islámu, či ataky vůči Romům z pražské vily, v ulicích běžného života už frustrováni a zburcováni voliči skutečně, někdy i fyzicky, atakují lidi jiné národnosti, barvy pleti, či vyznání.

V publikaci Politika s.r.o. se snažím věcně a bez emocí dokázat, že je to celý čas jenom byznys, vycházející z Okamurových neúspěchů a přílišného kariérismu. Tento muž přišel na to, jak vytvářet mýty o sobě i vnějším nepřáteli. S pomoci marketingových a mediálních partnerů na tom vydělali dohromady už stamiliony korun. Jde o mimořádnou hrozbu demokracie ze strany lidí, kterým nejde o poslanecký plat, ale mnohem víc. Až opona spadne, jsou připraveni sbalit se, odejít někam hodně daleko a nechat za sebou spálenou zem. Přečtěte si jak funguje továrna na lži a posuďte sami.

 

Tomáš Lemešani