Vsetín bude spalovat odpad v teplárně

Uhlí a plyn chtějí nahradit odpadem. Vsetínská teplárna získala kladné stanovisko k realizaci spalovny odpadnu.

Zařízení na energetické využití odpadů, které plánuje spálit 12 tisíc tun komunálního odpadu ročně získalo povolení samosprávního orgánu. Firma Zásobování teplem Vsetín, stoprocentně ovládána německou skupinou MVV Energie získala pro záměr kladné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pokud se proti projektu nepostaví jiné dotčené úřady, stavbu může zahájit koncem roku 2019 a odpad spalovat od roku 2020.

„Předmětem záměru je zbudování ZEVO (zařízení na energetické využívání odpadů) v rámci průmyslového areálu výtopny „Na Ohradě“ spadající pod provozovatele Zásobování teplem Vsetín a.s. Primární motivací je odklonění odpadu produkovaného městem Vsetín a okolními obcemi od skládkování. Sekundární motivací se snížení závislosti teplárny na dodávkách fosilních paliv. Uvažováno je především s produkcí tepelné energie ve formě horké vody. Generování elektrické energie je uvažováno pouze jako doplňkové pomocí jednoduché točivé redukce. Jednotkou bude zpracováván zejména směsný komunální odpad,“ uvádí investor v projektové dokumentaci.

Čtěte také:

Slovensko bude dotovat zemědělce včetně Babiše

Úřady schválily sanaci berounské skládky

Ve spalovnách určených k energetickému využití odpadů dochází spálením odpadů k produkci tepelné energie. Ta je pak zdrojem energie v systémech centrálního zásobování teplem ve městech, nebo zdrojem pro výrobu páry k pohonu parních turbín. Takto lze získat elektrickou energii, která je pak předávána do elektrické rozvodné sítě. Ve Vsetíně to pomůže kromě spalování odpadu také snížit využívaní plynu a hnědého uhlí.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu