Šéf PSJ pro Biztweet: Tuzemsko je náš core business, uprchlíci v Německu jsou příležitost

Stavební skupina PSJ omezila exportní aktivity na polovinu. Tuzemsko se stává stěžejním trhem, uvažovaná expanze směřuje na Balkán a do Německa, kde se bude díky migrantům mohutně stavět. Generální ředitel a člen představenstva PSJ Petr Vondruška v rozhovoru pro Biztweet.

Biztweet: Vaše společnost je známá zejména nikdy nekončícím expanzím na nové trhy. Které nové trhy byly posledně objevenými?

Petr Vondruška: Značka PSJ za 27 let své existence zanechala svoji stavební stopu ve více než třiceti zemích celého světa. Mezi nové destinace, kde čerpáme cenné zkušenosti, náleží zejména Švédsko a Laos. Menší zakázky jsme letos završili i ve Francii, Finsku a také ve specifickém areálu CERN na švýcarsko-francouzských hranicích.

Ve švédském Köpingu v areálu závodu společnost Yara AB realizujeme jednotku na výrobu kyseliny dusičné v projektu SYRA4. V laoském Vientiane provádíme subdodávku pro českou firmu VAMED Health Project CZ, která obnáší kompletní zhotovení elektroinstalace v rámci rozšíření a modernizace nemocnice Friendship Hospital.

Biztweet: Mezi pro vás tradiční trhy patří i Ruská federace. Jaké projekty tam aktuálně dokončujete a jaké plánujete?

Petr Vondruška: V současné době provádíme II. etapu výstavby závodu Kronospan v ruské Ufě. Dále finišujeme taktéž druhou etapu realizace provozu na zpracování rajčat a výrobu rajčatové pasty v Zavolžskoe. Naopak jsme čerstvě zahájili výstavbu multifunkčního centra v Moskvě. Vedle toho aktuálně připravujeme dva významné kontrakty v oblasti dodávek technologií pro těžební a zpracovatelský průmysl.

Obecně se v Rusku snažíme orientovat na projekty většího rozsahu v řádu stovek milionů či miliard rublů. Z toho jasně vyplývá, že velký ruský trh stále vnímáme jako zajímavý a perspektivní. Bylo by chybou nezužitkovat dobrou pověst a zkušenosti, které jsme zde v průběhu dvaceti let nelehce nabyli. Stále větší důraz však musíme klást na analýzu rizik a opatření z toho vyplývajících včetně ošetření financování a výběru místních partnerů, kteří jsou schopní naplnit, k čemu se zaváží.

Biztweet: Nakolik se ruský trh v posledních letech proměnil?

Petr Vondruška: V letech 2010 až 2015 jsme na ruském trhu dosahovali rekordních výsledků. Vyplývalo to z prostorů, které se na něm v dané době otevřely. Poté jsme však museli čelit propadu ruské ekonomiky, určitému zagresivnění podnikatelského prostředí a kurzovému poklesu rublu. Současná situace je tak výrazně odlišná a na minulá čísla bude velmi složité navázat. Významnou měrou v tom hraje fakt, že investoři nemají přístup k efektivním zdrojům financování investičních celků.

Navíc v Rusku významně narostla konkurence v podobě mnoha zejména tureckých firem, které v praxi vymazaly ruské stavební firmy, čímž se snižuje možnost hledání možných kooperací. Řada tureckých firem je dnes zcela nezávislá na externích dodavatelích a disponuje uzavřeným řetězcem z hlediska dodavatelské struktury.

Některé mají i vlastní betonárky, výrobu ocelových konstrukcí a pokrývají celou stavbu profesemi v režimu kmenových zaměstnanců. Čistě inženýringový způsob řízení stavby prostřednictvím spolupráce s místními stavebními společnostmi, který je v Evropě standardem, už v Rusku není příslibem dosažení velkých objemů.

Biztweet: Jakou formou se nyní na ruském trhu prosazujete?

Petr Vondruška: S ohledem na změny, které na ruském trhu nastaly v posledních třech letech, se snažíme naše aktivity uskutečňovat prostřednictvím lokální firmy PSJ Russia. Dochází tak k oddělení rizik z činnosti na tomto trhu. Druhý posun představuje fakt, že náš personál je z 90 procent tvořen místními lidmi. Dříve tomu bylo takřka obráceně.

Paralelně vedle své sesterské firmy PSJ Russia však na ruském trhu nadále funguje akciová společnost PSJ, jejíž potenciál spatřujeme v kombinaci stavební a technologické dodávky, případně u ryze technologických zakázek. Předpokládáme, že někteří obchodní partneři ocení nejen naši odbornost, ale též schopnost zastřešit dodávky specializovaných technologických firem z České republiky a Evropské unie.

Biztweet: Chcete expandovat také do nových destinací?

Petr Vondruška: Nebráníme se tomu, ovšem spíše se chceme soustředit na taková teritoria, kde jsme schopní zajistit trvalou kontrolu nad zdárným průběhem díla. Takovou zemi nepochybně představuje Německo, které v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy stojí před výraznými investicemi. Spolková vláda vytvořila několik programů pro vybudování ubytovacích kapacit a s tím související posílení infrastruktury.

Obrovský stavební boom se odehrává v Rumunsku a perspektivní je též Srbsko a Chorvatsko. V těchto zemích je dlouhodobě budovaná a zakořeněná stavební kompetence, přesto vidím zajímavé příležitosti u složitějších projektů, které jsou nad rámec schopností lokálních firem.

Biztweet: A co Česko? Které tuzemské zakázky jsou pro vás momentálně stěžejní?

Petr Vondruška: Disponujeme poměrně širokým portfoliem zakázek a rozhodně nejsme závislí na jednom projektu. Největší množství rozestavěných zakázek PSJ lze tradičně nalézt na území Hlavního města Prahy. Dominantní pozice v tomto přehledu staveb náleží realizaci budovy V TOWER, nejvyššího čistě bytového domu v Česku. V těsném sousedství tohoto 104 metrů vysokého objektu vzniká administrativní budova Main Point Pankrác a ve stejné lokalitě jsme zkraje září zahájili stavební práce pro budoucí administrativní projekt MAYHOUSE na Pankráci.

Opomenout nelze ani stavbu bytového areálu Panorama Pražačka nebo Domova seniorů v Třebešíně. Nedaleko Prahy u obce Nebřenice pokračujeme v realizaci golfového hřiště s licencí PGA Czech National, které se stane součástí unikátního rezidenčního projektu Oaks Prague.

Významné zakázky se neodehrávají pouze ve velkých městech. V Olomouci se PSJ vrátilo k bytovému projektu Holandská čtvrť. V Mariánských Lázních je PSJ garantem rekonstrukce objektů wellness a spa hotelového komplexu Imperial. V Jihlavě ve sdružení s firmou Podzimek a synové probíhá postupná rekonstrukce interního pavilonu Nemocnice Jihlava. Pro firmu STEINEX v Kuřimi finišujeme s výstavbou nového masokombinátu.

Výraznými dodávkami se může dlouhodobě pyšnit středisko železobetonových monolitických konstrukcí. V Praze betonuje bytové domy REZIDENCE WALTROVKA a v Bratislavě staví hned dvě významné konstrukce - administrativní budovy Twin City Tower a polyfunkčního objektu WESTEND PLAZZA.

Biztweet: Jak vnímáte český stavební trh? Jaké aspekty momentálně představují jeho největší problém?

Petr Vondruška: Největším investorem ve stavební výrobě je stát, který svoji roli podle mne často nezvládá. Ať už proto, že chybí jasná strategie na investování ze strany státu, koncepce rozvoje měst, dopravní infrastruktury a investování obecně.

Problém představuje projektová nepřipravenost, nezvládnutí problému výkupu pozemků nutných pro realizaci především infrastrukturálních projektů a také chyby v procesech schvalování procesů územního rozhodnutí a stavebního povolení. Náš obor sráží i snaha v rámci boje proti korupci kriminalizovat jakákoli rozhodnutí úředníků nebo těch, kdo rozhodují, takže lepší je nic nerozhodovat. Z toho jasně vyplývá, že stavebnictví v posledních letech není v dobré kondici.

Čtěte také:

Havlíček pro Biztweet: Co se mnou bude po volbách, budu řešit až přijde čas

Jiří Pisařík: Trh s energiemi se konsolidoval

Šéf Bohemia Sekt: Investujeme do vinic i výroby

Nutno připomenout, že stavebnictví je oborem s vysokými finančními obraty, ale nízkými maržemi, kdy každá větší chyba vede k problémům. Úspěch stavebního díla je výsledkem spolupráce investor – developer - projektant – dodavatel. Realizační fáze je na konci tohoto řetězce, kdy se sčítají případné chyby v kterékoliv jeho části. Na mysli mám případnou nedostatečnou investorskou přípravu, chyby projektů, problémy s financováním atd. Vzhledem ke způsobu financování stavební výroby a funkčnosti soudních sporů není dodavatel většinou vůči investorovi v plnohodnotném partnerství.

Samostatnou kapitolou je jistě nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na stavebním trhu...Je to tak. Stavebnictví v neposlední řadě bojuje s dramatickým úbytkem schopné a kvalifikované pracovní síly jak v technických, tak i v dělnických profesích. Nepochybně to má souvislost s výše popsaným nedostatkem zakázek a jejich nízkou rentabilitou. Řada technicky zdatných lidí raději v posledních letech odchází na stranu investorů nebo developerů, než aby dělali klasickou stavební činnost. Někteří z oboru dokonce odchází úplně. Ti schopní, kteří v oboru zůstali, jsou přepláceni. Přitom požadavky některých kandidátů jsou zcela nerelevantní k jejich zkušenostem a vzdělání.

Učňovské školství není vůbec schopné generovat dostatek řemeslníků a dělníků, tudíž na českých stavbách přibývá pracovníků jiné, než české národnosti. A i ti mají v poslední době tendenci mířit do jiných zemí. V dnešní době je na trhu zakázek dostatek, ale není km dispozici dostatečné množství kvalitních odborných subdodavatelů. Situace je skutečně vážná!

Biztweet: Pomůže české stavebnictví rozhýbat nový stavební zákon?

Petr Vondruška: Rozsáhlá novela stavebního zákona a několika desítek souvisejících zákonů má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí. Z našeho hlediska však přinese jen časovou úsporu. Představuje mezikrok na dlouhé a nelehké cestě k novému efektivnímu stavebnímu zákonu.

Biztweet: Jaké procento obchodu teď u vás tvoří tuzemsko a hodláte ho navýšit?

Petr Vondruška: Export PSJ, a.s. zaznamenal v roce 2016 znatelný propad oproti předchozím rokům. Pokles o výrazných 59 procent na 38 procent obratu firmy. Pro nadcházející roky předpokládáme, že si tuzemské zakázky udrží zhruba dvoutřetinový podíl na aktivitách PSJ.

 

Biztweet

Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb