Havlíček pro Biztweet: Co se mnou bude po volbách, budu řešit až přijde čas

Nedostatek zaměstnanců bude tlačit na zaměstnavatele, aby rutinní a manuální práce nahrazovali moderními technologiemi, automatizací, robotizací. Pracujeme na přenastavení systému investičních pobídek, abychom podporovali především investiční projekty s vysokou přidanou hodnotou, hospodářsky problémové regiony a regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti. Ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Jiří Havlíček v rozhovoru pro Biztweet.

Biztweet: Ve druhém čtvrtletí rostla česká ekonomika nejrychleji od roku 2015. Čím to je?

Jiří Havlíček: Naše ekonomika prochází obdobím, kdy k růstu přispívají všechny složky národohospodářské poptávky. Stabilně rostoucí tendenci má jak soukromá spotřeba, tak i spotřeba vládních institucí. K růstu se opět po roce vrátila investiční aktivita. Investice směřují nejen do dopravních prostředků a obydlí, ale výrazně především do strojů a zařízení. Nadále pokračuje příznivý vývoj zahraničního obchodu. Vnitřní i vnější podmínky napomáhají výraznému hospodářskému vzestupu, který je pozoruhodný i v celoevropském měřítku. Podle dosud zveřejněných výsledků vzrostl ve 2. čtvrtletí HDP v Evropské unii meziročně o 2,3 procenta, eurozóna o 2,2 procenta a Česká republika se se svými 4,7 procenta drží mezi premianty.

Biztweet: Kdy přijde krize, o které se dlouho mluví a odkud by mohla přijít?

Jiří Havlíček: Začnu tím, odkud si myslím, že krize nepřijde. Impulsem pravděpodobně nebudou domácí problémy. Jak naše veřejné finance, byť s mnoha nedostatky, jsou na tom v evropském srovnání velmi dobře, také bankovní sektor je dlouhodobě odolný. Jsme ale malou a velmi otevřenou ekonomikou. Téměř 85 procent vývozu zboží směřuje do zemí EU a do Německa asi třetina. Potenciální pokles zahraniční poptávky by mohl rychle utlumit naši ekonomiku. Výhledy pro světové hospodářství však počítají i nadále s mírným zrychlováním a rozvojem světového obchodu, a to navzdory silným geopolitickým nestabilitám a protekcionistickým tendencím, které nejsou v našem zájmu.

Biztweet: Problémem Česka může být jednotvárné složení HDP. Je podle vás česká ekonomika dostatečně diverzifikovaná?

Jiří Havlíček: Průmysl vytváří asi třetinu přidané hodnoty, což je prakticky nejvíce ze zemí evropské osmadvacítky a automobilky a jejich dodavatelé jsou skutečně tahouny českého průmyslu. Ale rovněž i další odvětví dokáží konkurovat na světových trzích a český průmysl zůstává pestrý. Máme velmi kvalitní strojírenské výrobky, a v řadě odvětví máme dlouhodobou tradici, která je pro obchodní partnery zajímavá. Důležité je, abychom dokázali i do budoucna vytěžit z naší pozice co nejvíce. Je zapotřebí mimo jiné reagovat na vývojové trendy v technologiích i ve společnosti, spojené především s digitalizací, a skloubit je s firemní praxí. Budoucnost bude ovlivněna především akcelerací technologických inovací. Základem je aktivita podnikatelů, kteří se musí objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první. Bez toho si nemohou udržet a posílit konkurenceschopnost ani v České republice ani na neúprosném globálním trhu.

Biztweet: Další vrásky na čele manažerů českých firem dělá nemožnost najít nové zaměstnance. Myslíte, že je zdravé, aby nezaměstnanost klesala ještě více?

Jiří Havlíček: Pohybujeme se na hranici přirozené míry nezaměstnanosti a do budoucna je prostor pro další snižování jen omezený. Očekávám, že výsledkem současné situace bude veskrze tržní řešení, kdy nedostatek zaměstnanců bude tlačit na zaměstnavatele, aby rutinní a manuální práce nahrazovali moderními technologiemi, automatizací, robotizací a podobně. Je to standardní volba mezi výrobními faktory na místech, kde jsou za sebe nahraditelné. Na druhou stranu je jasné, že v některých profesích je nedostatek pracovních sil takový, nebo zde lidskou práci strojem nahradit nelze, že musíme hledat další řešení. Krátkodobě se nabízí řešit situaci najímáním zahraničních pracovníků, dlouhodobě potřebujeme řešit strukturální nesoulad na trhu práce a naše ministerstvo v tomto smyslu i nadále podporuje a propaguje technické obory vzdělání.

Čtěte také:

Češka v čele OSN: Nová agenda stanoví cíle vymýcení chudoby

PETR FIALA: DIVIL BYCH SE POKUD BY SI NĚKDO Z PODNIKATELŮ PŘÁL, ABY MU ANO KOMPLIKOVALO ŽIVOT

Karel Dobeš: Být hostitelskou zemí pro agenturu EBA je prestižní záležitost

Biztweet: Projdou reformou třeba státní stimuly? Nepůjde se takříkajíc na kvantitu ale kvalitu pracovních pozic?

Jiří Havlíček: To je směr, kterým se chceme ubírat. Snažíme se kvalitu pracovních míst, výzkumu, vývoje a inovací podporovat napříč našimi programy, ať už je to OP PIK, nebo národní programy. Zároveň pracujeme na přenastavení systému investičních pobídek, abychom podporovali především investiční projekty s vysokou přidanou hodnotou, hospodářsky problémové regiony a regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti. Také bychom rádi do systému investičních pobídek více zapojili malé a střední podniky, které v něm mají dlouhodobě nízké zastoupení.

Biztweet: Co jsou hlavní úkoly českého průmyslu pro další vládu? A byl byste rád jejím členem?

Jiří Havlíček: Jako jednu z priorit při svém nástupu do funkce ministra jsem si stanovil zlepšení čerpání evropských dotací. Myslím, že se na tento úkol bude muset plně soustředit i další vláda. Zároveň je třeba si neustále uvědomovat, že jenom samotné čerpání není cíl. Investice se musejí zaměřit tam, kde mají největší potenciál posunout konkurenceschopnost podniků. V tomto ohledu se domnívám, že nyní jdeme správným směrem.

Pokud jde o moji představu do budoucna, myslím, že je dnes velmi předčasné říkat, zda bych chtěl nebo nechtěl být ministrem i po volbách. Snažím se v rámci tohoto mandátu udělat maximum ve prospěch české ekonomiky a co se mnou bude po volbách, budu řešit skutečně až ten čas přijde.

 

Biztweet

Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb