Blog

Národní RIS3 strategie podporuje konkurenceschopnost ekonomiky

Osmé zasedání Řídicího výboru RIS3, který je hlavním řídicím orgánem Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci…

Spolupráce při zavádění nových technologií posune Česko k vyspělým ekonomikám

Náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandra Rudyšarová v Cubex Centru Praha zahájila konferenci Smart Future, která se konala pod…

Změny v dozorčí radě a v představenstvu ČEPS, a. s.

Dozorčí rada společnosti ČEPS, a.s., dnes na svém jednání zvolila nového předsedu dozorčí rady. Stal se jím náměstek ministryně průmyslu a…

Státy, které neimplementují ICT a Smart technologie včas, ztratí konkurenceschopnost

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková dnes vystoupila na Čínském investičním fóru v rámci pracovního panelu Digitální ekonomika.

Nova filharmonie by měla vyrůst na nábřeží v podobné dominantní poloze jako je Národní divadlo

V předvolebních debatách kandidátů na primátora zaznělo mnoho návrhů a komentářů, jak řešit problémy, které tíží Prahu nejvíce – nedostupné…

Ministři financí EU jednomyslně schválili návrh na plošný reverse charge

Dne 2. října 2018 se v Lucemburku uskutečnilo pravidelné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN).

Vláda schválila novelu zákona o investičních pobídkách

Hlavním cílem vládní novely zákona o investičních pobídkách je racionalizovat podporu projektů, které by měly získat podporu státu.

Commission adopts Annual Report on the Protection of the EU's financial interests

European Commission adopted its Annual Report on the Protection of the EU's financial interests, covering the year 2017.

MPO podpoří spolupráci firem s výzkumnými organizacemi

Nová výzva v programu TRIO byla vyhlášena 3. září 2018, příjem žádostí bude otevřen až do konce října tohoto roku.

Státní rozpočet dosáhl na konci července přebytku 16,6 mld. Kč

31.7.2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 799,4 mld. Kč, celkové výdaje 782,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 16,6 mld. Kč (v…