Blog

Council adopts €1.2 billion assistance to Ukraine

The EU will provide an emergency macro-financial assistance operation of €1.2 billion in the form of loans to foster stability in Ukraine.

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the situation in eastern Ukraine

Russia’s massive build-up of armed forces in and around Ukraine remains of grave concern.

Charles Michel at the European Parliament debate on EU-Russia relations

This is expected to be an important geopolitical week for the European Union.

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on diplomatic presence in Kyiv

The EU and its member states are coordinating their actions in view of the current threats on Ukraine.

Na podporu Ekologického zemědělství SZIF rozdělí přes 1,5 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova …

Saldo státního rozpočtu za leden dosáhlo přebytku 3,9 mld. Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna přebytkem ve výši 3,9 mld. Kč.

Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 mld. Kč

Příjmy České republiky z EU přesáhly naše odvody o 65,3 mld. Kč. Po přičtení zálohy z českého Národního plánu obnovy ve výši 23,5 mld. Kč…

Joint press statement following the meeting of the EU-Serbia Stabilisation and Association Council

The EU-Serbia Stabilisation and Association Council (SA Council) met on 25 January 2022.

UN-EU strategic partnership on peace operations and crisis management

The Council approved conclusions endorsing the new priorities for the 2022-2024 period under the UN-EU strategic partnership on peace…

European security situation: notions of ‘spheres of influence’ have no place in the 21st century

The Council has approved conclusions on the European security situation, asserting that European security is indivisible and that any…