„Takové lepší spoření s Českou pojišťovnou“

Klienti poškození jednáním pojišťoven v kauze investičního pojištění vedou 100:0. Finanční arbitr rozhodl již ve více než 100 případech a vždy ve prospěch klientů, proti pojišťovnám.

 

 1. Po roce 2005 masivní kampaně České pojišťovny na produkty investičního životního pod sloganem „Takové lepší spoření“. Ostatní konkurenti následovali.

 2. Klient byl při prodeji smluv ČP informován o bezkonkurenční nabídce na trhu – nulové náklady spojené se vznikem smlouvy a s její správou.

 3. V předmětném období 2005 – 2013 klient obdržel při podpisu smlouvy produktový sešit se smlouvou a všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami. Při vyplňování předtištěné smlouvy si klient zpravidla nechal doporučit nabízené fondy.

 4. Součet procentního rozdělení do fondů až na statisticky nepodstatné výjimky činil 100%. Klienti byli nutně přesvědčeni, že celý vklad vydělává, i proto smlouvy uzavírali.

 5. Samotný formulář smlouvy neobsahuje zmínku o nákladech nebo poplatcích. Ve formuláři smlouvy není ustanovení, že by klient byl seznámen (byl mu předložen) s Přehledem poplatků, na rozdíl od praxe některých z pojišťoven.

 6. Doplňkové pojistné podmínky obsahují ustanovení, že pojistitel má právo odečítat počáteční a správní náklady. Definice jejich výpočtu v podmínkách zcela chybí, ačkoli Česká pojišťovna je ve skutečnosti účtovala na základě pevně stanoveného procenta vůči pojistnému od počátku smlouvy po celou dobu její platnosti.

 7. Výše jednotlivých poplatků a nákladů není ani ve formuláři smlouvy, ani jinde v pojistných podmínkách ani v Přehledu poplatků. K výši jednotlivých nákladů České pojišťovny se nedostala ani odborná veřejnost při sestavování přehledů nákladovosti jednotlivých produktů konkurenčních pojišťoven.

 8. Do medií se Česká pojišťovna odvolávala na tržní standard s tím, že konkrétní výši poplatků a nákladů zveřejňuje pouze u omezené skupiny vybraných položek, avšak mezi těmi se počáteční ani správní náklady nevyskytovaly.

 9. K výši a existenci počátečních a správních nákladů se nedostali ani významní externí zprostředkovatelé pracující pro Českou pojišťovnu (např. OVB). Produktové manuály pro zprostředkovatele informaci o výši zásadních nákladových položek taktéž neobsahovaly.

 10. Neexistovala reálná šance nákladové položky ČP jakkoli a kdekoli získat, např. konkrétní klientka tyto informace nezískala ani na základě svých tří žádostí. Klienti však standardně tuto potřebu neměli, žili v domnění, že žádné počáteční a správní náklady jim nejsou účtovány.

 11. Informace o existenci správních a počátečních nákladů se v Přehledu poplatků poprvé objevuje až ve verzi od 1. 7. 2013, avšak opět bez uvedení konkrétní výše a jakéhokoliv způsobu výpočtu.

 12. Výše poplatků u nabízených produktů České pojišťovny v letech 2005-2013 je ve srovnání s obdobnými produkty jiných pojišťoven extrémní (v desítkách procent z pojistného). Tyto smlouvy uzavřelo mnoho set tisíc klientů České pojišťovny. Možná většina těchto smluv je stále aktivních a klienti platí stále pojistné, aniž by o těchto poplatcích věděli.

 13. Finanční arbitr (SPADÁ pod MF ČR) již více než 100 smluv ČP (z let 2005 – 2013, různých produktů DYNAMIK, DIAMANT, PROFI INVEST) označil za absolutně neplatné.

 14. V nálezech Finanční arbitr Čp krom jiného vytýká nesjednání počátečních a správních nákladů u pojistných smluv a tím i neoprávněné snižování hodnoty nároků klientů.

 15. Dle informací spolku Podvedení klienti je dalších cca 300 případů u finančního arbitra ve fázi před vydáním rozhodnutí ve věci a toto se očekává v řádu příštích dnů, maximálně týdnů.

 16. Naznačený problém protiprávního účtování nákladů a poplatků se týká smluv dosud aktivních, i těch již ukončených, u kterých Česká pojišťovna prováděla neoprávněné srážky. Kvalifikované odhady hovoří až o milionu smluv z období 2005 – 2013, kterých se problémy neoprávněně účtovaných položek týká.

Patrik Nacher
předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele, Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR