První jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE) v tomto roce

Dne 30. ledna 2018 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnilo první jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE) v tomto roce.

Jednalo se již celkově o sedmé jednání tohoto Výboru. Jednání předsedal ministr průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner.

Na jednání byli pozváni jak stálí tak i nestálí členové SVJE, jejichž jména resp. funkce definuje statut SVJE. V souvislosti s nástupem nové vlády došlo k personálním změnám také u členů SVJE, a to u pozice ministra průmyslu a obchodu a zástupce Úřadu vlády ČR, proto bylo toto jednání také seznamovací. K personálním změnám došlo i u těch členů Pracovních skupin SVJE, kteří jsou v nich nominováni za Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na jednání byla diskutována a připomínkována roční zpráva vládního zmocněnce pro jadernou energetiku o stavu naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR v roce 2017. Ministrem průmyslu a obchodu Ing. Tomášem Hünerem, byly shrnuty hlavní úkoly v procesu přípravy a výstavby nového jaderného zdroje pro rok 2017. Byly schváleny změny v obsazení pracovních skupin, které byly doplněny o nové pracovníky MPO a o zástupce ÚOHS a prodiskutována nutnost změny statutu SVJE v souvislosti se změnami systemizace ve státní správě. Důležitým bodem tohoto jednání byla diskuse k finalizaci podkladových materiálů týkajících se investičních modelů výstavby nového jaderného zdroje a způsobu výběru dodavatele. Lze předpokládat, že tyto materiály budou dopracovány k projednání na příštím zasedání SVJE, které se předběžně plánuje na konec března 2018.