SZIF vyplácí doplatek k Jednotné platbě na plochu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal vyplácet doplatek k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS.

Rozhodnutí se zálohou ve výši 70 % fond vydával od 17. října. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 213,91 korun na hektar. Na zálohách a doplatcích Fond mezi žadatele rozdělí přes 11,4 miliardy korun.

„Pro zjednodušení administrace a výplaty bez zbytečného odkladu jsme letos vydali pouze jedno rozhodnutí - na zálohu i následný doplatek,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor. SZIF vyplatí většině žadatelů doplatky v průběhu prosince. Současně zahájil SZIF vydávání bez zálohových rozhodnutí žadatelům, kterým dosud nebylo vydáno rozhodnutí se zálohou.

Letos bylo podáno více než třicet jedna tisíc žádostí. K dnešnímu dni fond vydal přes 29 tisíc zálohových rozhodnutí a zemědělci dostali přes 7,4 miliardy korun.

Jednotná platba na plochu je nejrozšířenější zemědělská dotace. Z dotačních titulů se proto vyplácí jako první. Zemědělci o ni mohou požádat v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.