Nařízení k zastropování cen energií je v mezirezortním připomínkovém řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního řízení nařízení vlády, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií.

Vláda materiál projedná příští středu. Návrh nařízení vlády stanovuje kategorie zákazníků a maximální cenu elektřiny a plynu, včetně ceny stálého platu za dodávku elektřiny a za dodávku plynu do odběrného místa.

„Navrhovaná úprava má zajistit pomoc s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům uvedeným v nařízení vlády,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V elektřině se bude cenový strop týkat všech zákazníků na hladině nízkého napětí. Domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby.

Zastropování se bude týkat i malých podniků - SME (podnik do 250 zaměstnanců a obratem do přibližně 1,25 miliard korun) na hladině vysokého napětí. Ostatní odběratelé elektřiny či plynu budou mít možnost zpětné kompenzace zvýšených nákladů na energie z dotace od MPO prostřednictvím Dočasného krizového rámce.

Cenový strop 5 Kč/kWh bez DPH (tedy 6,05 Kč/kWh s DPH) u elektřiny platí pro složku za odebranou energii. Stálé měsíční plat bude pro existující smlouvy zmražen na stávající úrovni, pro nové smlouvy bude stanovena maximální hodnota v nařízení vlády na úrovni 130 Kč/měsíc/odběrné místo.

U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 Kč/kWh bez DPH (3,03 Kč/kWh s DPH) za složku za odebranou energii. Stejně jako v elektřině, stálý měsíční plat obchodníka u existující smlouvy bude zmražen na stávající úrovni, pro nové smlouvy bude stanovena maximální hodnota na úrovni 130 Kč/měsíc/odběrné místo.  

Po vyhlášení cenového stropu v nařízení vlády budou muset dodavatelé upravit výši záloh a zákazníci dostanou nový rozpis záloh.

Na plynové teplárny dodávající teplo do domácností se nařízení vztahovat bude. U neplynových je situace odlišná. Z jednání s jednotlivými teplárnami vyplynulo, že případné zdražení nebude skokové a bude se pohybovat v rozmezí 20-30 %. „Vláda zároveň pracuje na zajištění notifikace pomoci pro tento sektor u EK, a když se to podaří, bude zdražení ještě menší. Se zástupci tepláren jednáme průběžně,dodává ministr Síkela.