GDPR a údaje občana ve veřejné správě

Zajištění ochrany soukromí obyvatel s ohledem na větší penetraci senzorů a kamerových systémů v rámci městské infrastruktury je v českých podmínkách problémem.

Každé město společně se soukromými partnery tak stojí před dilematem jak vyvážit přidanou hodnotu v podobě vyšší kvality života na straně jedné a ochranu soukromí na straně druhé.

Na zvýšené požadavky ochrany údajů občanů reagovala i nedávná legislativa ze strany Evropské unie v podobě směrnice GDPR a další připravované legislativy v reakci na technologie umělé inteligence. V tomto směru musí města umět připravit strategie zavádění inteligentních systémů do stávajícího rámce, který by ochraňoval soukromí obyvatelstva.

Některé systémy totiž budou navádět k nadměrnému využívání kamerových systémů s ohledem na zájem o snižování kriminality v kritických částech města. Na druhé straně se toto může setkat se znepokojením obyvatel a zároveň jít proti připravovaným nebo stávajícím rámcům ochrany soukromí.

Souvisejícím problémem se může stát obava občanů týkající se stále invazivnějšího rozměru sběru dat a dopadů zpracování takového objemu dat. V tomto směru je třeba, aby obyvatelé nepropadali panice či obavám, jaké jsou právní možnosti využívání těchto dat, a zda s ohledem na jejich množství a neustálé sbírání nemohou být zneužity, pokud jsou zpracovávány veřejnou správou nebo soukromými partnery na základě smlouvy s městem. Sem patří také potřeba jasného nastavení pravidel bezpečného zničení údajů poté, co budou využita pro legitimní účely.

Čtěte také: 

Není to mýtus. Byrokratické peklo vytváří také technologický nedostatek úřadů a neznalost úředníků

Spojovník Visegrádu. Země regionu čerpají ze společných fondů

Velcí nechtějí spolupracovat s malými. Kooperace v podnikatelském sektoru vázne také kvůli přístupu veřejných partnerů

Tyto obavy mohou částečně odstranit i firemní poskytovatelé služeb prostřednictvím informačních kampaní, které by zvyšovaly transparentnost procesů na úrovni měst a zejména v prostředí kontraktů mezi veřejným a soukromým sektorem. V tomto směru se stane klíčovým aspektem reputace soukromých poskytovatelů těchto služeb a jejich snahy o získání důvěry ze strany občanů při zavádění řešení na úrovni města. Na straně veřejného sektoru bude stále důležitější, aby se městské rady zapojovaly do tohoto procesu zvyšování důvěry a zavádění systémů do praxe.

V neposlední řadě je třeba, aby si města a regiony koordinovaly svůj přístup k pravidlům bezpečnosti tak, aby nevytvářely nadměrné náklady na rozvoj řešení a jejich uvedení do praxe. Právě nadbytečné náklady a pravidla ochrany soukromí mohou vést k blokování malých a středních podniků v poskytování řešení pro Smart Cities systémy.

Tento problém je druhou stranou mince ochrany soukromí a může zároveň limitovat nové inovativní přístupy, které by mohly být vyvíjeny, ale s ohledem na dodatečné náklady na bezpečnost se stávají nerentabilní.

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Podpořte Biztweet Biztweet Podpořte Biztweet

Líbí se Vám skutečně odborná a skutečně nezávislá tvorba Biztweetu?  Na nezávislost se nehráme, nemáme skryté sponzory, majitele, ani dárce, kteří si kupují naši vstřícnost. 

Podporu v hodnotě 1000 CZK můžete provést v našem eshopu. Pokud chcete darovat více, stačí produkt Podpořte Biztweet naklikat v košíku opakovaně. 

Biztweet

Rusko v plamenech Biztweet Rusko v plamenech

Kniha sleduje mimořádný příběh stojící za falešnými islamistickými útoky na Moskvu, které spustily ruskou invazi do Čečenska. Na základě série oficiálních prohlášení a znalostí Alexandra Litviněnka tato výjimečná kniha ukazuje, že k útokům islamistů vůbec nedošlo. Šlo o akci naplánovanou tajnou službou FSB s cílem dosadit Vladimira Putina na post prezidenta. Kniha také popisuje transformaci bývalé KGB v síť nových tajných služeb a způsob, jak tyto služby stvořily autoritativní režim v Rusku.

marketing@biztweet.cz

Rusko v plamenech

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb