MSP v projektech chytrých regionů. Co nabízí spolupráce se samosprávou?

Pro malé a střední podniky není možnost spolupráce na inteligentních regionálních projektech v samosprávě pouze o penězích. V rámci smart řešení ve městech mohou získat know how a příležitosti, které jim pomohou stát se globálními hráči.

Malé a střední podniky někdy narážejí na podceňování ze strany velkých hráčů na trhu a často jim chybí přístup k prostředí neformálního vzdělávání. Vede to ke zbytečnému plýtvání s potenciálem jejich know how. V praxi totiž často nápad jedné firmy zrealizuje lépe firma druhá a naopak. I proto je významným prvkem konceptů Smart Cities přirozená podpora tranzice know how mezi jejich jednotlivými aktéry.

V projektech inteligentních měst je nezbytné sdílení poznatků, znalostí, technologií, zdrojů a postupů jednotlivých aktérů. Děje se tak navíc v bezpečném prostředí, jasně definovaném partnerskými dohodami a bez rizik vyplývajících z případného zneužití v rámci konkurenčního boje.

Malí a středně velcí zaměstnavatelé mají přístup ke zdrojům velkých partnerů, díky čemuž urychlují rozvoj inovačních projektů. Velcí hráči se zase učí od malých novým postupem či způsobu myšlení, které není typické pro korporátní uspořádání. Sdílení know how finančně ale i systémově podporují veřejní partneři a velký význam má spolupráce s vědeckou či vysokoškolskou oblastí.

Oblast neformálního vzdělávání je kvůli některým bariérám, které se dosud systému celoživotního vzdělávání nepodařilo odstranit, pro malé a střední podniky nejednou nedostupnou. Přitom právě menší podnikatelé dávají odbornému vzdělávání velký význam a poskytují absolventům širší možnosti rozvoje. Sektor MSP nabízí ve spolupráci s vědeckými a školskými institucemi to nejcennější – možnost využití poznatků v praxi. Pomáhá to rozvoji potenciálu projektů i kariérnímu růstu jednotlivců. V projektech Smart Cities proto existuje unikátní příležitost navázat vzájemná partnerství a vytvořit zdravé podhoubí pro budoucí rozvoj inovací.

V podobě nejlepších příkladů se na konci dne dobře rozvinuté nápady přenášejí k dalšímu zdokonalování do dalších regionů, kde úspěšné příběhy inteligentních měst sledují a inspirují se jimi. Ze sdílení know how tak nakonec čerpá benefity prostředí malého a středního podnikání v celoslovenském měřítku.

Přístup k datům uživatelů

Klíčovou fází inovačních projektů je ta část vývoje, která v praxi potvrdí nebo vyvrátí expertizní předpoklady teorií vývojářů.

Pro malé a střední podniky bývá často problémem nedostupnost relevantních údajů, kterými by mohly ověřit předpoklady vycházející z vývojových teorií. Pro kvalitní datovou analýzu jsou nejvhodnější velká množství informací. K nim mají přístup firmy s velkým počtem uživatelů, vysoké školy nebo veřejné instituce.

Právě spolupráce s nimi vytváří pro sektor MSP výhodný přístup k uživatelskému vzorku, který je pro finalizaci vývoje jejich inovačních projektů nezbytný. Koncept Smart Cities přináší realizace, které slouží lidem pohybujícím se v městských regionech. Jedná se zpravidla o významné počty uživatelů velmi aktivně využívajících praktické služby vytvořené v rámci projektů inteligentních měst.

Pro malé a střední podnikatele sesbírané informace uživatelů přinášejí nenahraditelné poznatky, které následně využívají nejen v rámci samotné realizace Smart Cities, ale také při vývoji dalších služeb či produktů. Pro sektor MSP je přístup k početnému vzorku uživatelů dalším přirozeným akceleračním nástrojem.

Zkušenosti s financováním z evropských fondů

Malé a střední podniky často nemají dostatečné zkušenosti s čerpáním evropských fondů. Představa účasti na projektech financovaných z eurofondů se jim zdá nereálná, jindy je odrazuje stigma zažitých předsudků o byrokratické náročnosti, někdy nesplňují podmínky pro jejich čerpání, nebo se nad takovým financováním pro nedostatek kapacit ani nestíhají zabývat.

Malí a střední podnikatelé se tak v praxi naučí, jak o zdroje žádat, jak je administrovat, vykazovat potřebné reporty a komunikovat s jejich správcem. V konečném důsledku tak získané zkušenosti, zda poradenské kontakty zúročí při budoucích samostatných projektech. U některých z nich se může prolomit i psychologická bariéra předsudků o tom, že na čerpání eurofondů dosáhnout nemohou.

Efektivní marketing

Realizace Smart Cities projektů inovátorů z prostředí malých a středních podniků přináší aktérům konceptů inteligentních měst možnost prezentovat svou firmu celoslovensky až globálně.

I malí podnikatelé dokáží díky celoplošným řešením používaným významným počtem uživatelů prezentovat své schopnosti v davovém zásahu. Reference se v rámci Smart Cities platform šíří i do zahraničí, čímž se pro dané společnosti otevírají dveře i na zahraniční trhy.

Čtěte také:

Spojovník Visegrádu. Země regionu čerpají ze společných fondů

Obyvatelstvo Unie se stěhuje z venkova. Jak to mají města ustát?

Vídeň: Jak se buduje chytré město?

V případě převzetí řešení vytvořeného v rámci Smart Cities v zahraničí jde o řádový nárůst počtu uživatelů zasažených marketingovými obsahy daného podniku. I bez přebírání daného řešení vytvořeného v rámci slovenského Smart Cities projektu v zahraničí tato informace postačuje k šíření dobrého jména a dokladu o kvalitě dané společnosti.

Spoluprací s veřejnými i terciálními partnery v rámci projektu Smart Cities malý a střední podnik získává přirozenou možnost využívat pro marketingový zásah i kanály svých partnerů. Výhodou je, že marketingový obsah vytváří přirozeně samotná realizace a partneři sdílející zprávy o ní. Nákladově se jedná o mimořádně efektivní marketingový nástroj.

Možnost prorazit globálně

Koncepty Smart Cities jsou ve světě vnímány jako prostor pro ukázku těch nejlepších inteligentních řešení malých i velkých inovátorů. Aktéři konceptů Smart Cities nezávisle na jejich státní příslušnosti či velikosti sledují trendy i konkrétní projekty v zahraničí. Nehledají jen inspiraci, ale i potenciální partnery.

Pro malé a střední podniky mohou být koncepty inteligentních měst mostem, který je propojí s městy a obcemi v zahraničí, ale i zahraničními inovátory.

Partnery, kvalifikované spolupracovníky a know how s potenciálem hledají v rámci projektů Smart Cities nejen další malé a střední podniky, ale také velké globální technologické společnosti.

Spolupráce s nimi startuje významné mezinárodní úspěchy malých firem a přináší neocenitelné kariérní příležitosti či zkušenosti pro jejich pracovníky. Do projektů Smart Cities se kromě globálních technologických firem zapojují také významné skupiny z oblasti energetiky či telekomunikací.

Pro české malé a střední podniky je nebývalou příležitostí k vytváření nových kontaktů a příležitostí už samotná komunitní účast na konferencích a dalších akcích pro aktéry projektů Smart Cities.

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Podpořte Biztweet Biztweet Podpořte Biztweet

Líbí se Vám skutečně odborná a skutečně nezávislá tvorba Biztweetu?  Na nezávislost se nehráme, nemáme skryté sponzory, majitele, ani dárce, kteří si kupují naši vstřícnost. 

Podporu v hodnotě 1000 CZK můžete provést v našem eshopu. Pokud chcete darovat více, stačí produkt Podpořte Biztweet naklikat v košíku opakovaně. 

Biztweet

Rusko v plamenech Biztweet Rusko v plamenech

Kniha sleduje mimořádný příběh stojící za falešnými islamistickými útoky na Moskvu, které spustily ruskou invazi do Čečenska. Na základě série oficiálních prohlášení a znalostí Alexandra Litviněnka tato výjimečná kniha ukazuje, že k útokům islamistů vůbec nedošlo. Šlo o akci naplánovanou tajnou službou FSB s cílem dosadit Vladimira Putina na post prezidenta. Kniha také popisuje transformaci bývalé KGB v síť nových tajných služeb a způsob, jak tyto služby stvořily autoritativní režim v Rusku.

marketing@biztweet.cz

Rusko v plamenech

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb