Spojovník Visegrádu. Země regionu čerpají ze společných fondů

Visegrádská čtyřka na politické scéně ztrácí punc a renomé seriózního uskupení. Mezi zeměmi však existuje čilá kooperace v kulturní, podnikatelské, či neziskové oblasti, která je skutečným pilířem regionu.

Z čeho je financována a jaké má zájemce o visegrádský projekt možnosti financování? Hlavními zdroji jsou Programy meziregionální spolupráce, přeshraniční spolufinancování a Visegrádské fondy.

Zejména u bilaterálních projektů dochází poměrně často k financování projektů ze zdrojů ze dvou nebo více států. Často se tyto prostředky kombinují a kumulují spolu s nadnárodními či komerčními finančními nástroji.

Česko má založené fondy, nebo jiné formy finančních nástrojů pro podporu projektů v příhraničních regionech s každým sousedním státem. Některé - hlavně s Rakouskem, Slovenskem, Německem a Polskem jsou rozvinutější.

Existují také finanční mechanismy hledící na region ze širší perspektivy. Jde například o zdroje určené pro projekty ve Střední Evropě, či Dunajský nadnárodní program podporující regiony v povodí řeky Dunaj.

Pro malé a střední podniky jde o vhodný zdroj spolufinancující strategie inteligentních měst v jejich okolí. Podporují lokálnost a díky pozitivní diskriminaci dávají přednost realizátorům z prostředí MSP v regionu přirozeném pro daný projekt.

Smart řešení pro města ve formě projektů výzkumu, technologií a inovací v několika oblastech se podporují i přes prizmu evropských regionů. Několik finančních nástrojů podporuje rozvoj projektů, jejichž význam spočívá v meziregionální spolupráci rozsáhlejších geografických území.

Čtěte také: 

Obyvatelstvo Unie se stěhuje z venkova. Jak to mají města ustát?

Vídeň: Jak se buduje chytré město?

Brno: Z města ve stínu Prahy je dnes příklad hodný následování

Jedná se o programy jako URBACT III, Smart Cities – Citizen Innovation in Smart Cities či Kreativní Evropa a soubor programů Interreg Europe. Kromě širšího rozvoje spolupráce mezi odlišnými oborovými i velikostními sektory v soukromé sféře a více regionálními aktéry ve veřejné sféře.

Výhodou těchto zdrojů je, že všechny podporují i dílčí projekty malých a středních podnikatelů. Některé z těchto zdrojů jsou určeny vysloveně pro projekty Smart Cities, což zjednodušuje prostor pro realizaci unikátních inovací i menším inovačním kolektivům. Pozitivem z hlediska malého a středního podnikání je také zvýhodňování žadatelů ze sektoru MSP a z regionu, kde se projekt realizuje.

V České republice jsou vyhledávanými zdroji na podporu regionálních inovací také Visegrádské fondy. Ty podporují hlavně realizace spolupráce mezi jednotlivými regiony Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Podpořte Biztweet Biztweet Podpořte Biztweet

Líbí se Vám skutečně odborná a skutečně nezávislá tvorba Biztweetu?  Na nezávislost se nehráme, nemáme skryté sponzory, majitele, ani dárce, kteří si kupují naši vstřícnost. 

Podporu v hodnotě 1000 CZK můžete provést v našem eshopu. Pokud chcete darovat více, stačí produkt Podpořte Biztweet naklikat v košíku opakovaně. 

Biztweet

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb