Helsinki. Chytré město u tisíce jezer

Dominantním aspektem přístupu města Helsinky je rozvoj místního podnikatelského ekosystému přes rozvoj Smart Cities iniciativy, které byly využity v rámci rozvoje projektu Living Labs.

Tento projekt poskytl pro MSP prostor, kde mohou testovat a experimentovat s řešeními v rámci městských komunit na poskytování inteligentních městských služeb v rámci metropolitní oblasti Helsinki.

Několik úspěšných komerčních řešení jako platforma s informacemi o dopravní situaci nebo regionální informační portál Helsinki Region Infoshare byly vyvinuty MSP právě přes projekt Living Labs. 

Tato řešení rozvíjejí spolupráci města se startup, občanskými sdruženími, jakožto i etablovanými místními MSP na lepší využívání datových zdrojů. Tento projekt vede nezisková organizace vlastněná městem Helsinky, s názvem Forum Virium Helsinki. Tato organizace má za úkol rozvíjet městské digitální služby ve spolupráci s MSP, městem, a dalšími veřejnými organizacemi, či občany. 

Zapojení a podpora mobilních startupů a jiných MSP je tedy jádrem helsinské strategie inteligentního města. Forum Virium Helsinki zajišťuje, aby se do projektů inteligentních měst zapojily i začínající podniky a vede program růstu koučování na podporu malých a středních podniků při rozvoji jejich strategií mezinárodního růstu, zabezpečení bezpečného a udržitelného financování a propagaci jejich služeb. 

MSP jsou podporovány také prostřednictvím městského programu partnerství pro malé a střední podniky, který je financován z inovačního fondu města Helsinky a řídí ho Jednotka rozvoje podnikání města Helsinky. Rozvoj helsinské sítě Living Labs a výsledky Forum Virium Helsinki poskytují několik důležitých ponaučení pro realizaci projektů inteligentních měst.

Jedním z osvědčených přístupů města Helsinky je zapojení, resp. úloha MSP ve využívání a maximalizaci potenciálu využívání otevřených dat při tvorbě městských aplikací. Další specifickou přidanou hodnotou z hlediska zapojení malých a středních podniků je jejich propojení se vzdělávacími institucemi, které vytvářejí základní struktury pro učňovskou praxi u studentů. Výsledkem této spolupráce je výrazné zvýšení zájmu malých a středních podniků o projekty v oblasti občanský orientovaných digitálních služeb a mobilních aplikací.

Čtěte také:

Vídeň: Jak se buduje chytré město?

Brno: Z města ve stínu Prahy je dnes příklad hodný následování

Barcelona. Co dělá z katalánské metropole sen každého freelance nomáda?

Úspěšné iniciativy v oblasti inteligentních měst obvykle závisí od rozšířeného ekosystému inovativních společností. Zapojení start-upů a malých a středních podniků je klíčové. V Helsinkách byla pro úspěch iniciativ inteligentního města rozhodující speciální podpora organizace Forum Virium Helsinki pro malé společnosti. Tato podpora byla ve formě finančních nástrojů a poskytnutí konzultačních služeb v oblastech rozvoje, managementu, a technické podpory. Stejně důležité je vytvoření otevřeného prostředí, které podporuje tvůrčí činnost a inovace, které jsou poháněny především potřebami koncových uživatelů.

Za úspěchem tohoto příkladu stojí rozvoj kritické digitální infrastruktury na úrovni města Helsinky, který stál za vytvořením clusteru mobilních aplikací, v rámci kterého jsou inovativní lokální MSP zváno do spolupráce. V tomto klastru jsou partnery i lokální vzdělávací a vědecké instituce, které vyhodnocují jednak projekty předkládané samotnými podniky, a zároveň předkládají výzvy na které MSP reagují. Druhým klíčovým aspektem je jasná komerčně orientovaná právní úprava využívání otevřených dat, která motivuje firmy na vznik partnerství s městem Helsinky a obcemi v tomto regionu. Posledním silným partnerem jsou telekomunikační firmy, které poskytují testovací prostředí pro vyvinuté řešení. Podpora otevřených dat podporuje inovace v inteligentních městech. Infoshare projekt v Helsinkách je příkladem úspěšného portálu otevřených dat v Evropě, díky kterému jsou Helsinky na čele iniciativ otevřených dat před ostatními evropskými městy, jako jsou Londýn, Manchester, Paříž a Amsterdam, které také pracují na otevřených datech. 

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb