Brno: Z města ve stínu Prahy je dnes příklad hodný následování

Brno je příkladem dobré praxe z hlediska propojování konceptů na podporu malého a středního podnikání s koncepcí rozvoje inteligentních měst.

Základním prvkem rozvoje Brna jako inteligentního města, jsou data. Portál Data.brno.cz slouží právě na sbírání a sdílení dat o městě z různých zdrojů. Data pocházejí od samotného města, přidružených městských organizací a podniků, ale také od dalších, soukromých a nevládních organizací. Tato stránka má sloužit primárně občanům, podnikům, výzkumníkům, studentům, ale i novinářům.

Cíle Brna z hlediska rozvoje inteligentních řešení se zaměřují zejména na dopravní řešení s důrazem na jednodušší pohyb po městě prostřednictvím MHD, vlakem, autem, kolem nebo pěšky. Konkrétní témata řešena v rámci města jsou zejména inteligentní semafory a identifikace volných pracovních míst na zjednodušení parkování. To jsou však pouze konkrétní praktické příklady.

Strategický přístup města v této oblasti začal ještě v roce 2014, kdy Brno zřídilo Komisi pro otevřené a chytré město. Tato komise měla působit jako poradní orgán Rady města Brno na přípravu koordinovaného a uceleného přístupu k Smart City rozvoji města. Hlavním dokumentem Komise k dosažení uceleného přístupu k zavádění Smart City projektů v Brně je Integrovaná komunikační strategie #Brno2050.

Z hlediska hospodářské politiky města je klíčovým dokumentem Koncepce ekonomického rozvoje města vypracována již v roce 2009. Tento dokument právě nastartoval zaměření města na malé a střední podniky a jako klíčové aspekty v tomto dokumentu stanovil růst konkurenceschopnosti města prostřednictvím zaměření města na vědu, výzkum a městské inovace. Už tento dokument řešil podporu rozvoje MSP prostřednictvím nápadů jako inovativní kupóny, rozvoj veřejné dopravy, komunikačních platforem nebo zeleného hospodářství.

Tyto dokumenty propojují strategii zkvalitnění městského prostředí a strategii podpory podnikatelského prostředí pro malé a střední firmy. Zároveň se spojují i aktivity těchto dvou oblastí. Klíčovými dlouhodobými aktivitami města jsou popularizace vědy a rozvoj inovativního podnikání. Tuto oblast podporuje město každoročně částkou 73 milionů korun. Město Brno financuje program spolupráce lokálních kreativních a inovativních firem přes Kreativní vouchery. Od roku 2020 Brno podporuje program Prototypuj a ověřuj. Tento program pomáhá místním podnikům ve fázi vytváření prototypů nových produktů. Samotné město se podílí na podpoře vědeckého parku VIDA! Science centru či Dnů elektronové mikroskopie. Poskytuje podporu pro Brno Creative Days, Brno Space week, Festival vědy nebo Noc vědců.

Čtěte také:

Koncept Smart City s pozitivním vlivem na životní prostředí

Digitalizace může být motorem malého podnikání, sociálních služeb i zdravotnictví

Senzory, ICT a všudypřítomná digitalizace. Jak je využít ve veřejné správě?

Na dosavadních aspektech bylo vidět silné propojení Smart City opatření na aktivity zaměřené na rozvoj podnikatelského prostředí s ohledem na situaci malých a středních podniků. Posledním, velmi specifickým, aspektem Brna je jeho aktivita v evropské iniciativě s názvem SME Instrument. Tento program si osvojilo město Brno i Jihomoravské inovační centrum (JIC) a využívá jej na partnerství mezi inovativními společnostmi, které je podpořeno ze zdrojů programu Horizont 2020. V tomto směru město zapracovalo Smart City přístup z hlediska podpory inovací do strategií rozvoje malých a středních podniků. Město podpořilo přístup na bázi projektů spolupráce podnikatelského sektoru, akademické obce a sektorů inteligentních technologií. Zároveň město Brno s podporou JIC podporují inovační ekosystém a nabízejí MSP podporu v různých fázích jejich projektu. Podpora pokrývá fáze od přípravy podnikatelského konceptu, přes vývoj produktu a jeho uvedení na trh, strategii na rozvoj produktu, přípravu podnikatelské transformace pro zaběhnuté projekty až po navazování spolupráce mezi kreativními firmami a poskytovateli služeb.

Konkrétním nápadem jak tyto formy podpory dlouhodobě zajistit z pohledu města je prostřednictvím smluv mezi městem a MSP či startupy, které dostávají úlohy zlepšit fungování města. Město tímto způsobem přes Smart City iniciativy podporuje a akceleruje výzkum a vývoj s ohledem na potřeby města a podporuje rozvoj inovativních malých a středních podniků. Tyto nápady byly iniciovány s podporou programu Horizont 2020. Výsledkem byly dílčí projekty, které zároveň podpořily vznik pracovních skupin, například pro přípravu participativního rozpočtu města a rozvoj městských dat, elektronické infrastruktury nebo elektronických komunikačních platforem, které tvoří základ pro Internet věcí na úrovni města. Jednou z plánovaných aktivit je série pilotních projektů s cílem vytvořit testovací prostředí pro Internet věcí v konkrétních městských částech, přes které se zapojují i MSP do rozvoje městského prostoru.

Z hlediska přímých projektů spolupráce nabízí Jihomoravské inovační centrum možnost spolupráce a podpory přímo pro malé a střední podniky. Část z této podpory a možností spolupráce nabízí regionální centrum zahraničním podnikům, které zahrnují vzdělávací projekty, propojování MSP s partnery v regionu, konzultace s investory v místní ekonomice a rozvoj projektů v oblasti Smart Cities. Tematicky je toto kolo podpory zaměřené zejména na oblast internetu věcí a zajištění bezpečnosti digitálních projektů v digitální ekonomice. V tomto směru je právě zapojení zahraničních MSP velmi moudrým řešením jak přilákat do Jihočeského regionu expertizu z příhraničních regionů jiných zemí a zapojit tyto kapacity do řešení Smart City problémů s ohledem na rozvoj místního hospodářství.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb