Koncept Smart City s pozitivním vlivem na životní prostředí

Specifickou oblastí, kde mají Smart City technologie prostor na výrazné zlepšení kvality života je aspekt inteligentního řešení ekologických problémů.

Cílem inteligentních technologií v oblasti životního prostředí je zlepšit ekologickou udržitelnost měst a kvalitu života občanů, včetně snižování zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Toto se může dít například vytvořením městských zón podle hluku a znečištění ovzduší.

Smart technologie umožňují monitorování životního prostředí přes senzory, které sbírají data o hluku, zplodinách v ovzduší, či kvalitě vodních zdrojů a půdy v rizikových oblastech, a sledují vývoj těchto údajů v čase. Následně se tato data dají použít pro mapování a také identifikaci rizik spojených s kvalitou prostředí v různých částech města a vyhodnotí se potenciálně negativní dopady na obyvatelstvo.

Vedle restrikčních nebo sanačních opatření umožňuje včasné odhalení nebezpečných podmínek městskému zastupitelstvu reagovat i v oblasti nastavení městské politiky. Příkladem v tomto směru jsou omezení dopravy v nejvíce postižené oblasti, investicemi do kolejové dopravy, nebo zaváděním městské zeleně v místech, kde dochází k přehřívání veřejných prostor v létě.

Senzory mohou také předvídat a upozorňovat na blížící se přírodní katastrofy, jako zemětřesení, povodně, lesní požáry nebo sesuvy půdy. Takové systémy včasného varování mohou významně přispět k minimalizaci počtu obětí na životech a k významnému snížení škod na majetku. Je nezbytné, aby tyto systémy byly integrovány do jiných inteligentních sítí města, včetně inteligentní dopravy nebo energetických sítí. To umí prospívat k synergickému efektu a umožnit systému činit rozhodnutí v reálném čase s ohledem na environmentální dopady těchto systémů.

Čtěte také:

Digitalizace může být motorem malého podnikání, sociálních služeb i zdravotnictví

Veřejná správa nového střihu. Inteligentní řízení přináší spokojenější obyvatele

Doprava ve městech. Klíč regionální konkurence

Jednou z významných částí inteligentního životního prostředí je městské plánování. To má několik aspektů. Jedním je kompletní plánování nových čtvrtí, kde je potřeba dbát na analýzu území výstavby, kvalitu půdy, vody a přírodních zdrojů, jakož i plánování dostatečného množství zeleného prostranství. 

Druhým aspektem je sledování kvality infrastruktury z hlediska dopadu na prostředí. Sem patří i inteligentní budovy. Cílem inteligentních budov je dosáhnout, aby byly obytné a komerční budovy energeticky efektivnější a pohodlnější pto bydlení nebo práci a měli co nejmenší dopad na prostředí.

Dalším aspektem městského plánování, které má přímý dopad na životní prostředí, je monitorování oblastí, kde dochází ke znečištění, či chráněných rezervací s ohledem na jejich přírodní a společenskou hodnotu. Výsledkem těchto aktivit v oblasti ekologie i zvyšování energetické účinnosti a zkvalitňování dopravy je podpora udržitelného rozvoje.

Jednou z klíčových částí Smart City koncepcí je využívání digitálních technologií na řešení konkrétních problémů v oblasti ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti: Inteligentní města se vyznačují integrací digitální technologie do hlavních systémů infrastruktury města. 

Tato digitální městská infrastruktura je klíčová při budování inteligentních budov, dopravních systémů, škol, podniků, veřejných prostor a veřejných služeb, při kterých jsou klíčovými kromě finančních nákladů aspekty využívání zdrojů energie, její účinnosti a dopadů na městskou zeleň a zdraví občanů. Udržitelný rozvoj tak vstupuje jako významný faktor do rozhodovacích procesů při přípravě Smart City koncepcí. 

Vstupuje zejména v podobě priorit a cílů, které si město nebo region stanoví s ohledem na přírodní zdroje ve svém okolí nebo zdravotních komplikací místního obyvatelstva, městského rozpočtu či nezbytnosti šetření vstupních energií. Na základě těchto priorit si město zvolí své prioritní oblasti i technologická řešení.

Toto rozhodování má přímý dopad na roli a pozici malých a středních podniků v koncepcích rozvoje inteligentních měst. Jelikož malé a střední podniky tvoří většinu podniků v rámci měst, stávají se často klíčovou zájmovou skupinou při tvorbě těchto koncepcí. Stávají se jejich součástí nakolik mají významný dopad na místní ekonomiku, na zaměstnanost, na kvalifikační úroveň města i samotnou identitu městských prostorů. Čím více bude město podporovat digitální technologie a připravovat digitální infrastrukturu, tím více bude dávat prostor start-up prostředí a malým a středním podnikům, které pomohou městskému prostředí přes zvyšování přidané hodnoty, image a kvality služeb ve městě.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Podpořte Biztweet Biztweet Podpořte Biztweet

Líbí se Vám skutečně odborná a skutečně nezávislá tvorba Biztweetu?  Na nezávislost se nehráme, nemáme skryté sponzory, majitele, ani dárce, kteří si kupují naši vstřícnost. 

Podporu v hodnotě 1000 CZK můžete provést v našem eshopu. Pokud chcete darovat více, stačí produkt Podpořte Biztweet naklikat v košíku opakovaně. 

Biztweet

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb