Digitalizace může být motorem malého podnikání, sociálních služeb i zdravotnictví

Digitalizace veřejných služeb přináší nové možnosti malému a střednímu podnikání, ale i běžnému obyvatelstvu, které využívá sociální a zdravotnické služby. Pandemii koronaviru proto zvládají lépe více digitalizované regiony.

Cílem inteligentních veřejných služeb je efektivně a účinně nasadit veřejné zdroje na poskytnutí služby, která by se pouze stěží dokázala efektivně poskytovat soukromými společnostmi. Právě tyto služby jsou však často nezbytné pro rozvoj malého a středního podnikání. 

Malé a střední podniky často patří mezi aktéry nejvíce ovlivněné moderním přístupem města ke správě veřejného prostoru. Mezi typické příklady inteligentních veřejných služeb patří flexibilní nakládání s odpadem, v podobě například optimalizace tras pro sběr odpadu nebo instalace inteligentních odpadkových košů, které zasílají upozornění, když jsou plné. 

Aplikace pro případy řešení krizových situací a aplikace pro správu veřejného majetku vědí osobám reagujícím na krizovou situaci (požár, zranění) zpřístupnit údaje, jako jsou plány budov nebo dostupné zdroje na využití. Včasnost a efektivnost služeb veřejné bezpečnosti mohou být podpořené distribuovanými monitorovacími systémy, jako jsou připojené kamery nebo zvukové monitorovací systémy. Mezi další příklady patří inteligentní pouliční osvětlení, které se přizpůsobuje pohybu cyklisty a chodce, aby se zvýšila bezpečnost provozu a zlepšila energetická účinnost. 

Inteligentní zdravotnictví zahrnuje efektivní a účinné poskytování zdravotní péče. Inteligentní lékařské centra mohou kombinovat zdravotní záznamy pacientů z více zdrojů, a na základě toho poskytovat lepší lékařskou péči. Inteligentní zdravotní péče se může také spolehnout na údaje z propojených lékařských přístrojů. Občané mohou dostávat poradenství v oblasti zdraví na dálku, aby se zkrátily čekací doby a čas pacientů, který by trávili cestováním. Cílem inteligentní zdravotní péče je posílit postavení pacientů poskytnutím přístupu k jejich vlastním zdravotním záznamům a informacím o jejich zdravotním stavu.

Čtěte také: 

Veřejná správa nového střihu. Inteligentní řízení přináší spokojenější obyvatele

Doprava ve městech. Klíč regionální konkurence

Bankomat pro oligarchy. Unie chce změnu dotační politiky v zemědělství

Poslední specifickou oblastí, která se týká zlepšování veřejných služeb je oblast zvyšování kvalifikace obyvatelstva přes poskytování kvalitnějších služeb v oblasti vzdělávání. Cílem inteligentních míst v tomto směru je investovat do lidí s cílem vytvořit inteligentní obyvatele i celé komunity. Smart vzdělávání využívá programy celoživotního vzdělávání, které se může zaměřit na zvyšování a podporu zaměstnanosti, digitální dovednosti nebo zlepšení pozice pro skupiny obyvatelstva, například děti s autistickou poruchou. V tomto směru může pomoci rozvíjení digitální infrastruktury na lepší širokopásmové připojení, které může podpořit občany ve znevýhodněných částech města. 

Tyto služby pomáhají malým a středním podnikům rozvíjet své podnikatelské aktivity přes lepší nastavení nezbytné podpory, která výrazně snižuje náklady podnikatelů na zajištění bezpečnosti svého provozu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také kvalifikační úrovně potřebné pro práci v nové digitalizované ekonomice. Právě v době pandemie COVID-19 mohou mít digitální dovednosti významný efekt při podpoře distančního vzdělávání mezi žáky základních a středních škol i při snahách o rekvalifikaci nezaměstnaných. Z jiné perspektivy může město nabízet také interaktivní informační sloupy, které dokáží občanům a turistům poskytnout přístup k různým službám přímo v ulicích města.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business AgencyOdemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb