Doprava ve městech. Klíč regionální konkurence

Mezi klíčové faktory ovlivňující život ve městech patří kvalita dopravní infrastruktury. Města se proto snaží aplikovat chytré principy její řízení a dopravní Smart Cities projekty rozhodují o atraktivitě jednotlivých regionů.

Naopak, přehuštěná doprava trápí a diskvalifikuje řadu rostoucích měst v regionu V4. Někdy to postřehnou až když je pozdě. Kde hledat příklady?  

Oblast osobní přepravy je jednou z nejvíce zasažených rozvojem inteligentních technologií v praxi. Díky moderním technologiím mají obyvatelé města více možností přepravy než kdykoliv předtím. Tyto možnosti se týkají osobní přepravy, ale i přepravy zboží včetně rozvážkové služeb. Díky tomu mají i podniky nové možnosti zasáhnout nové trhy a zaměřit se na nové zákazníky.

Jedním z klíčových aspektů je právě rozvoj sdílené ekonomiky přes mobilní aplikace přinášející živnostníkům a malým a středním podnikům přímý kontakt s potenciálními zákazníky. Aplikace v oblasti dopravy pomohly zvýšit povědomí zákazníků o dostupných alternativách klasické automobilové dopravy přes poskytovatele sdílené jízdy, taxislužeb a alternativních dopravních prostředků (kola, koloběžky a jiné). Podpora města z hlediska kvalitní fyzické a datové infrastruktury motivuje a podporuje nové inovativní podniky při nabízení řešení na bezpečnější a efektivnější přepravu v rámci města.

Na úrovni města tyto vymoženosti otevírají nové možnosti jak podpořit zelené a energeticky šetrné formy dopravy, snižovat dopravní zácpy a zvyšovat kvalitu života. Inteligentní dopravní systém kombinuje technologie jako Internet věcí (IoT) a Big Data analýzy na efektivní správu dopravy v reálném čase, efektivní využití dostupných kapacit a zlepšení kvality dopravních služeb veřejných i soukromých poskytovatelů.

Podle aktuálních studií dosáhne hodnota trhu v oblasti inteligentních dopravních řešení do roku 2027 hodnotu 37 miliard dolarů (31,2 miliardy eur) [Grand View Research (2020) .

Čtěte také:

Bankomat pro oligarchy. Unie chce změnu dotační politiky v zemědělství

Kabinety s Babišem daňové úlevy škrtají. Pětina z nich však směřuje do Agrofertu

Po stopách Petra Kellnera: Neúspěch v boji o banku

Výhody inteligentního dopravního systému v praxi zahrnují vytváření propojených dopravních systémů s možností otevřené komunikace mezi jednotlivými zařízeními, vozidly i operačními systémy a databázemi. Toto propojení umožní dopravnímu systému lépe nastavit dopravní řízení, aby se mohla zvýšit plynulost provozu a zvýšila se atraktivita hromadné přepravy. Mezi čtyři základní aspekty inteligentních dopravních systémů patří:

- Sběr dopravních dat - prostřednictvím GPS systémů, kamerových systémů a identifikátorů vozidel vědí systémy zjišťovat stav dopravy v reálném čase a vyhodnotit podmínky přepravy pro lidi, kteří chtějí do ní vstoupit

- Přesun sesbíraných dat - tento systém přesune data sklizené senzory do centra, kde jsou posouvány zapojeným aplikacím

- Datová analýza - v tomto bodě jsou získaná data očištěné a přizpůsobené na další analýzu a následně jsou zaslány do uživatelských aplikací

- Informace poskytnuté uživatelem - cestující nebo běžní obyvatelé se dostanou k těmto informacím přes internet, televizi nebo rozhlas. Dostupné informace jim pomáhají optimalizovat své cestovní plány [Grand View Research (2020).

Z hlediska veřejné politiky na úrovni města nebo regionu má inteligentní doprava obrovský význam pro kvalitu přepravy obyvatelstva do práce, do školy nebo za rodinou. V tomto směru není klíčová jen samotná rychlost, ale i bezpečnost a energetická účinnost nabízených řešení. V rámci implementace mohou být součástí tohoto systému: systém managementu veřejné dopravy, přehled silniční sítě a elektronický jízdní řád, systém kontroly bezpečnosti silničního provozu a jednotná cestovní karta.

Výsledkem těchto aktivit je kombinace benefitů pro městské prostředí:

lZvýšená kvalita života - větší dostupnost a kvalita veřejné přepravy se sníženými náklady a zvyšování kvality života obyvatel ve městě;

lSnižování znečištění ovzduší - inteligentní přepravní řešení jsou často motivované environmentálními opatření podporující využívání hromadné dopravy nebo jízdních kol. Výsledkem je nižší znečištění ovzduší.

lNavýšení bezpečnosti veřejné dopravy - sledování úseků veřejné přepravy i celkových silničních komunikací na rychlejší reakci v případě nehodových situací.

lZvýšená konkurence různých forem veřejné přepravy - vyšší přeprava cestujících přináší i vyšší poptávku po nových dopravních aplikacích, které umožňují inovativní řešení přepravy napříč městem.

lInteligentné parkovací systémy - s využitím senzorů, bezpečnostních kamer a internetového propojení dokáže městská správa výrazně snižovat problém s nedostatkem informací o dostupných parkovacích kapacitách přes sdílení dat na mestských aplikacích [HereMobility (2020).

Z těchto zlepšení kvality života umí profitovat podniky díky lepšímu konkurenčnímu prostředí, dostupnosti dat na efektivnější rozvržení zdrojů a lepší informovanosti zákazníků, kteří budou prostřednictvím dostupných dat dělat lepší rozhodnutí a využívat výhodnější formy dopravy.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb