Chytrá města nemusí být pouze trendy heslem. Nabízí impulz pro ekonomiku zasaženou pandemií

Pokud se zamýšlíme nad aplikací principů Smart Cities v českých regionech, nesmíme na ně přihlížet jenom jako na nástroj regionálního rozvoje, urbanismu, či společenské kultivace. Výraznou vlastností projektů smart měst je ta, že dokáží podněcovat rozvoj podnikatelského prostředí.

Prostřednictvím nových a komplexních strategií vytváří zásobník investičních možností, akumulují kapitál a pomáhají malým a středním podnikům investovat do inovací. Výsledek projektů zas často kultivuje životní a podnikatelské prostředí města, což přirozeně láká další investiční příležitosti.

Poměrně zanedbaná aplikace konceptů Smart Cities v Česku paradoxně přináší nové možnosti. V době, kdy ekonomika trpí tvrdými dopady ekonomické a zdravotnické krize vyvolané šířením koronaviru, mohou projekty Smart Cities přinést chybějící investiční aktivitu a rozvoj, zvláště v sektoru malého a středního podnikání, který nemá dostatečné zásoby na přečkání podobně rozsáhlých, dlouhých a nákladných kriz.

Právě během zdravotnické krize, kdy je mnoho lidí nuceno pro potřeby sociálního distancu udržovat odstup, zdržet se cestování, nakupování, či ekonomické aktivity v podobě chození do místa pracoviště, stoupá význam inteligentních řešení, digitalizace a optimalizace procesů díky práci a zkoumání dat.

V mnoha zemích se pomocí nových technologií ověřovalo, jak lidé dodržují sociální odstupy. Díky pohybovým senzorům, či smartphonům je možné anonymně sledovat provoz dopravy, pohyb chodců, kapacitu parkovišť či pohyb prostředků hromadné dopravy. Podobné koncepty je však možné realizovat pouze ve společnostech s vysokou mírou důvěry v politiku a demokratické instituce. I zde je proto třeba myslet nejen na technologickou stránku strategie, ale také správnou komunikaci s veřejností a míru povědomí společnosti.

Důležitým je přístup samotných obcí. Města často vlivem ztrát způsobených koronavirovou krizí spoří na nesprávných místech. Procesy digitalizace často škrtají jako nepotřebné projekty, které lze odkládat. Jde o pravý opak toho, co je v dané situaci nejvhodnější jednat. Že je digitalizace obzvláště v době krize nezbytnou potvrzují i trendy nárůstu investic do ní v zahraničí. Trend však udávají hlavně soukromníci. Škrty v technologické oblasti jsou krátkozraké a zrcadlem starého způsobu myšlení některých politik.

Čtěte také:

Robert Šlachta a česká politika. Jakou roli sehrál elitní policista?

Akcelerátory zadlužení evropských domácností. Jaké jsou trendy?

Dluhy se týkají všech. Jak se zadlužení podepisuje na ekonomice a společnosti?

Všude na světě a v každé oblasti je prioritou minimalizace negativních dopadů krize prostřednictvím udržitelných a bezpečných služeb. Krizové řízení si od samospráv vyžaduje práci ve "vzdáleném" režimu, využívání dat, zabezpečené komunikace, či úsporu financí, kterých nebude v rozpočtech regionů v následujících měsících až letech přebytek.

Výhodou projektů v rámci konceptů Smart Cities je variabilní možnost financování kombinující veřejné i soukromé zdroje s využitím nadnárodních fondů, o které vlivem koronaviru země nepřijde, naopak jejich objem se navýší.

Pro účely rozvoje projektů Smart Cities, ve kterých by kromě samosprávy a třetího sektoru čerpali přímé výhody i malí a střední podnikatelé, smějí být využity některé stávající operační programy. Ty jsou stále vydatně finančně zásobené. Jde například o Operační program Integrovaná infrastruktura, Operační program Lidské zdroje, Operační program Kvalita životního prostředí, či Operační program Efektivní veřejná správa.

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb