Končí lhůta pro podávání žádostí v programu COVID - Nájemné

Dnes, tedy ve středu 30. září 2020, končí možnost podávat žádosti v programu COVID – Nájemné.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje zájemce o čerpání podpory, aby rozpracované a nepodané žádosti nezapomněli podat prostřednictvím informačního systému AIS.

U žádostí, které jsou ve stavu „Rozpracovaný“, je nutné je v systému podat do 30. září 2020 do 23:59 hodin. Po tomto datu už podat nové žádosti nebude možné. Před podáním je také třeba podle podmínek programu uhradit alespoň 50 % rozhodného nájemného (80 % v případě nájmu v objektu v majetku státu). Po 30. září 2020 už tyto vady nebude možné odstranit.

Administrace včas podaných žádostí a uvolňování prostředků na schválené žádosti bude pokračovat i po uvedeném datu. Nyní plánované ukončení realizace programu je stanoveno k 31. prosinci 2020.

Dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům.

Výzvu MPO zveřejnilo 19. června 2020, žádosti je možné podávat od 26. června do 30. září 2020 23:59 hodin on-line prostřednictvím informačního systému přístupného z https://najemne.mpo.cz, v němž jsou i všechna potřebná potvrzení a formuláře. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 10 milionů Kč.

 

Program COVID - Nájemné

 (stav 29. 9. 2020 večer)

 

Počet

Dotace v Kč

Přijaté žádosti

 

15 656

2 231 081 710

z toho

schváleno

 

10 161

1 395 022 860

zamítnuto

 

3

1 230 640

vráceno k dopracování

 

540

80 384 553

v procesu hodnocení

 

4 952

754 443 657

Rozpracované žádosti

 

4 724

446 629 614

Celkem

 

20 380

2 677 711 324