Junckerův balíček. Jaké dědictví zanechal Unii předešlý předseda Evropské komise?

Podle mnohých kontroverzní, či nevýrazný bývalý předseda Evropské komise Jean Claude Juncker zanechal v politice Unie výraznou stopu. Důležitým dědictvím pro ekonomiku je hospodářská strategie a podpora řízené stimulace soukromých investic.

Z hlediska hospodářské politiky Evropské unie byl nejvýraznějším mechanismem, stimulujícím oživení evropské ekonomiky, takzvaný Junckerův investiční plán. Šlo o sérii prorůstových opatření spouštěných postupně v podobě investičních balíčků. Strategii připravil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker hned v počátcích funkčního období své Komise. Schválený byl v listopadu 2014.

Cílem bylo stimulovat ekonomiku tak, aby se evropské hospodářství nadechlo k novému růstu. Význam byl hlavně v načasování. Podobná opatření totiž spustily již dříve další globální ekonomičtí hráči a Evropské unii hrozilo, že jí uteče vlak konkurenceschopnosti. Podle majority ekonomických názorů dopadly Junckerovy plány úspěšně. Podle některých dokonce překonaly očekávání.

Investiční plán překročil svůj původní cíl a očekávání a mobilizoval investice v objemu 360 miliard eur, přičemž dvě třetiny pocházejí ze soukromých zdrojů. Díky podpoře Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) by mělo mít 850 tisíc malých a středních podniků lepší přístup k finančním prostředkům. Z odhadů vyplývá, že EFSI již podpořil více než 750 tisíc pracovních míst a do roku 2020 by se mělo vytvořit 1,4 milionu pracovních míst, což má pozitivní vliv na další dynamiku růstu evropské ekonomiky. Tu sice brzdí jiné, exogenní faktory, bez podpory investičních balíčků by však byla situace zřejmě negativnější.

Junckerův investiční plán
investice ve výši 360 miliard eur
financování 850 tisíc malých a středních podniků
odhadem vytvoření až 1,4 milionu pracovních míst

Junckerův plán už zvýšil HDP Evropské unie o 0,6 procenta, přičemž tento ukazatel by podle odhadů mohl do roku 2020 vzrůst na 1,3 procenta. Přináší to pozitivní vliv na všechny členské státy, zejména na ty, které byly nejvíce zasaženy předešlou krizí. Úspěšný model EFSI se s novým fondem InvestEU a Nástrojem sousedství a rozvojové a mezinárodní spolupráce, které Komise navrhla pro následující dlouhodobý rozpočet Evropské unie, v současnosti stává novou referenční hodnotou pro investice, podporované Evropskou unií v rámci Unie i mimo ni. Na systémy navazuje také Fond obnovy a další opatření reagující na koronavirovou pandemii a s ní spojenou krizi.

V rámci stimulace investičního chování v podnikatelském sektoru vznikla i iniciativa podpory případ od případu v rámci Evropského centra investičního poradenství, která se již zabývala více než tisícem žádostí o rady. Vznikl také Evropský portál investičních projektů, který poskytuje snadno dostupný soubor propracovaných projektů pro potenciální investory.

V rámci Junckerova programu vzniklo i několik podpůrných mechanismů, které vytvářejí tlak na legislativy jednotlivých členských států ve snaze odstranit z legislativních norem překážky bránící investicím.

Tak jako v jiných politikách Evropské komise posledních let, také při investičních balíčcích kladli autoři apel na udržitelnost. Investiční pobídky neměly vyvolat jen dočasný efekt, ale oživení, které přetrvá i v obdobích horších časů, případně po skončení pro-investiční politiky.

Cílem investičních balíčků byly a jsou hlavně:

Odstranit regulační překážky

Komise usiluje usnadnit přeshraniční obchod, zajistit větší regulační předvídatelnost a otevřít bezprecedentní investiční příležitosti v rámci strategie jednotného trhu, digitálního jednotného trhu, unie kapitálových trhů a energetické unie. Ačkoli Komise v samostatném sdělení bere na vědomí zbývající překážky a příležitosti v rámci jednotného trhu, zároveň vyzývá Evropský parlament a Radu, aby urychleně přistoupily k přijetí reforem identifikovaných v rámci těchto čtyř celoevropských strategií, jako jsou zbývající základní prvky unie kapitálových trhů.

Uskutečňovat strukturální reformy příznivé pro podnikání

V rámci evropského semestru Junckerova Komise zavedla nový přístup, založený na "účinném trojúhelníku", skládajícím se ze strukturálních reforem, z investic a fiskální odpovědnosti. Tento přístup přinesl pokrok ve všech členských státech, zejména pokud jde o administrativní a obchodní podmínky. V některých zemích se však požaduje výraznější prosazování strukturálních reforem, například v oblasti účinných soudních systémů.

Ve tvrdém boji s dalšími rostoucími ekonomikami začala Junckerova Komise pozorovat známky ztráty atraktivity evropského prostředí pro investice ze zemí mimo Evropskou unii. Nový fond InvestEU bude proto vycházet z úspěšných částí EFSI a bude zaměřen na uvolnění dodatečných investic ve výši 650 miliard eur, zatímco program na podporu reforem poskytne členským státem technickou a finanční podporu na realizaci reforem.

Čtěte také: 

Migrace v legislativě. Co přinesla evropskému právnímu systému?

Mražené pečivo čeká boom. Na vlně se veze také Andrej Babiš

Taxislužby v Česku. Jak na zisk povolení a co dělat pokud chci i provozovat?

Evropská komise a Světová banka opakovaně pozitivně hodnotily také další iniciativu, která byla součástí investičních balíčků - iniciativu dobíhajících regionů Catching-up Regions. Pomoc evropských institucí směřována k dynamizaci regionů proto bude pokračovat druhou etapou.

V návaznosti na úspěch Junckerova plánu bude také v období nové Evropské komise pokračovat projekt Program InvestEU. Zaměří se hlavně na podporu investic, inovací a vytváření pracovních míst a zmobilizuje dodatečné investice ve výši nejméně 650 miliard eur.

Jde de facto o restrukturalizaci dosavadních mechanismů - spojí Evropský fond pro strategické investice s 13 dalšími finančními nástroji Unie. Cílem je zjednodušení administrativní náročnosti pro žadatele, s čím souhlasí všechny zapojené strany.

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Text je součásti analýzy pro Republikovú úniu zamestnávateľov 

 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb