Migrace v legislativě. Co přinesla evropskému právnímu systému?

Migrace není pouze fenoménem, který rozděluje evropskou populaci, vytváří konspirace a podporuje růst populismu. Jev, který ovlivňuje politiku i ekonomiku přinesl Evropské unii také sérii nových legislativních předpisů.

Od roku 2015 je jedním z hlavních politických, bezpečnostních, ale i ekonomických témat, diskutovaných na půdě Bruselu. Přistěhovalectví ze zemí mimo Evropskou unii vytvořilo několik významných transformací dosavadních pravidel a politik. Podle některých hlasů zvládla Evropská unie reagovat nejlépe jak za daných okolností mohla, podle kritiků však nereagovala dostatečně flexibilně.

Balíček opatření musel přijít zákonitě i do pracovněprávního prostředí. Ne všechny jeho součásti naplnily cíle, které si Evropská komise předsevzala, část opatření však určitě členské země uspokojila.

Jedním z opatření, které fungovalo, bylo operativní přepsání pravidel přidělování azylu pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. 

Některé ze zemí, odkud proudí uprchlíci - například Sýrie - patřily před tragickými událostmi, které k migraci vedly, mezi nejvyspělejší státy svých regionů. Patřila k tomu i patřičná vzdělanostní, vědecká, či průmyslová úroveň. Poté, co se vysoce kvalifikovaní pracovníci z daných zemí dostali na území Evropské unie, však často trpěli pomalostí azylového systému, která je po zahlcení dostala mezi statisíce méně kvalifikovaných migrantů, čekajících na posouzení azylové žádosti.

Vzhledem k politickým potížím, vyvolaným třením uvnitř Evropské rady při přijímání obecných ustanovení, které se týkají všech aspektů přistěhovalectví za prací do Evropské unie, Evropská komise raději přistoupila k přijímání odvětvových právních předpisů podle jednotlivých kategorií migrantů, s cílem postupně vytvořit politiku legálního přistěhovalectví na úrovni unie.

Směrnicí 2009/50 / ES o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci se zavedla modrá karta Evropské unie. Ta vlastně zavedla zrychlený postup vydávání zvláštního povolení k pobytu a pracovního povolení za atraktivnějších podmínek.

V roce 2016 navrhla Evropská komise revizi systému, jejíž součástí byla méně přísná kritéria přijímání, nižší mzdový práh a nižší požadovaná délka pracovní smlouvy. Aby se zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců zjednodušilo, nastavili také jasnější ustanovení o sloučení rodin a zrušení paralelních vnitrostátních systémů. Práce na revizi však nebyla dotažena hlavně pro námitky některých zemí při konzultaci v Evropské radě.

Směrnice o jediném povolení 2011/98 / EU  stanovuje společný, zjednodušený postup pro státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o povolení k pobytu a pracovní povolení v některém členském státě.

Čtěte také: 

Taxislužby v Česku. Jak na zisk povolení a co dělat pokud chci i provozovat?

Mražené pečivo čeká boom. Na vlně se veze také Andrej Babiš

Taxislužby v Česku. Jak na zisk povolení a co dělat pokud chci i provozovat?

Evropská směrnice 2014/36 / EU, která byla přijata v roce 2014, určuje podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónních pracovníků. Sezónní pracovníci mohou pobývat legálně dočasně v Evropské unii během maximálně pěti až devíti měsíců.

Směrnice 2014/66 / EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí v rámci převedení vytvořila evropským podnikům s pobočkami mimo Evropské unie možnost dočasně přesouvat manažery, specialisty a zaměstnané stážisty do svých poboček a dceřiných společností v Unii.

Směrnice Evropského parlamentu o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, odborného vzdělávání, dobrovolnické služby, výměnných programů žáků nebo vzdělávacích projektů a činnosti aupair s označením 2016/801 byla přijata v roce 2016 a otevírá dveře jednoduššímu přístupu kvalifikovaným a nadějným mladým lidem.

Postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří mají dlouhodobý pobyt v Evropské unii bylo v reakci na uprchlickou krizi rozšířené souborem pravidel o právech uprchlíků a jiných příjemců mezinárodní ochrany.

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Text je součásti analýzy pro Republikovú úniu zamestnávateľov 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb