"Za to může Brusel". Co znamená gold-plating a co způsobuje?

Politici v členských zemích Evropské unie často obviňují Evropskou komisi z nadměrné regulace či tvrdého restrikčního přístupu. Ve skutečnosti však dělají chyby při přenášení evropských směrnic do domácích zákonů. Doplácejí na to voliči, podnikatelé i Brusel samotný.

Zhruba 2000 evropských směrnic, které dosud Unie vydala, upravují rozmanité části fungování státu. Nejčastěji jde o jakési doporučení, kterým směrem se při tvorbě domácích zákonů vydat. Jejich smyslem je to, aby každý členský stát dodržoval stejná pravidla a měl stejná práva. Aby Evropská unie vystupovala jednotně a některá ze zemí pro odlišnost legislativy neztrácela konkurenceschopnost, nebo dokonce přístup na jednotný trh.

Bohužel i zde často dobrý úmysl vede k negativně vnímanému výsledku. Nejčastěji je příčinou zlozvyk zvaný gold-plating. Jde o chybu, často opakovanou pro volnost metod transpozice směrnic, kterou Unie členským státům umožňuje.

Ty pak často směrnice do zákonů přepisují jen formálně, nebo naopak v domácí legislativě dělají vícepráce a přidávají regulační a sankční opatření, která od nich směrnice nepožadují. Společným znakem pak je, že vinu za špatný stav zákona, který části obyvatelstva ubližuje, svaluje domácí politik právě na evropskou politiku.

Z hlediska teorie rozlišujeme při transpozici směrnic:

a) minimalistické provedení - jde o doslovné přebírání textu směrnice se zohledněním technické specifikace a terminologie; při minimalistické transpozici v podstatě nemůže být gold-plating identifikován, nakolik se text směrnice téměř úplně kopíruje;
b) neminimalistické provedení - při tomto způsobu provedení se mění text, nikoli však rozsah směrnice; v daném případě existuje riziko vzniku gold-plating ve vnitrostátní právní úpravě.

Gold-plating by měl být vnímán jako neutrální pojem. Existuje totiž také opodstatněný gold-plating - z určitého důvodu. Jde nejčastěji o regionální specifika. Rozhodnutí neaplikovat minimalistickou verzi provedení však členský stát musí dokázat vysvětlit, co se nejčastěji neděje.
 
Gold-plating může mít podobu stanovení nových povinností, které jsou pro jejich adresáty více zatěžující, než vyplývá z práva Evropské unie, tedy zavedení takových povinností, které z práva Evropské unie nevyplývají.
 
Čtěte také: 
 
 
 
 
O gold-plating může jít také v případě, kdy členský stát nevyužije v plném rozsahu výjimky, které právo Evropské unie umožňuje. Případem, kdy dochází k identifikaci efektu gold-plating je i to, že členský stát z více možností daných směrnicí na výběr nevybere ty nejméně zatěžující adresáty příslušné legislativy.
 
Za gold-plating můžeme považovat i pasivitu členského státu, pokud například ponechá v právním řádu v platnosti a účinnosti přísnější požadavky i po tom, co se na danou oblast působnosti začne vztahovat směrnice, jejímž obsahem jsou méně náročné požadavky. O gold-plating lze hovořit i v případě, že během transpozice dojde k rozšíření působnosti směrnice i na další subjekty, na které se primárně povinnost nevztahovala.

K identifikaci efektu gold-plating dochází i při předčasné transpozici. Gold-plating mohou představovat i přísnější sankční režimy, a také v mnoha případech. K tomuto nežádoucímu jevu dochází i při využití procesu provedení směrnice jako platformy pro zavedení vnitrostátní právní úpravy, která nepatří pod účel a cíl směrnice - "skryté novely" nebo "přílepky".
 
 
Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb