100 miliard na druhý příchod Krista

Mormonská církev čelí vyšetřování. Obrovské jmění svých členů investuje a nedaní.

 
O Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů existuje spousta podivných zpráv. Může za to zvláštní a přísný režim věřících, ale také četné kriminální činy, které její vedoucí představitelé páchají. Na seznam přibylo další velmi závažné podezření z ekonomické kriminality. 
 
Nepijí čaj ani kafe, mají totiž zakázán kofein. Nesmí ani alkohol, cigarety, v některé dny dokonce smích, či pláč. Striktní náboženství, nazývané také mormonismem je známe zejména mnohoženstvím, experimenty s komunitním životem a silnou uzavřeností. 
 
Whistleblower ovšem nyní v USA vyvolal povyk zveřejněním informací o masivním daňovým úniku, kterého se podle něj církev dopustila. 
 
V dokumentu obviňuje představitele církve nejen z klamavých účetních praktik, ale také ze záměrného porušování dalších federálních daňových zákonů tím, že hromadí dary namísto jejich použití pro charitativní účely jak je dárcům i úřadům prezentováno. 
 
Trestní oznámení podal 41-letý David Neilsen, který do září pracoval coby vedoucí portfolia v investiční divizi kostela Ensign Peak Advisors.

Neziskové organizace jsou v USA osvobozeny od placení daní z příjmu. Náboženské skupiny jsou považovány za neziskové organizace.
 
Čtěte také:

Politika s.r.o.: Stvořitel nepřítelem

Z Bureše Babišem: Andreas Zivy

Litviněnkův příběh. Agent věděl, že něco nesedí

Na tom, že si členské příspěvky a jiné dary církev ponechá bez zdanění, tedy není nic nelegálního. Příspěvky ovšem musí být v plné míře vynaloženy výhradně na náboženské, vzdělávací nebo charitativní účely.

Nielsen tvrdí, že mormonská církev operovala nelegálně se zhruba miliardou amerických dolarů ročně. 

Minimálním členským příspěvkem je deset procent z příjmu. Církev nasbírá od svých členů každý rok asi 7 miliard dolarů. Z toho přibližně 6 miliard se používá na pokrytí ročních provozních nákladů. Zbývající miliarda byla podle trestního oznámení převedená na investiční společnost Ensign. 
 
Hodnota fondu společnosti vzrostla z 12 miliard dolarů v roce 1997 na zhruba 100 miliard dolarů dnes.

I když firma neplatí daně, podle Neilsena nefinancovala náboženské aktivity ani charitu 22 let. 
 
V březnu 2018 vystoupil v kostele biskup Gérald Caussé, vysoce postavený duchovní, ve kterém promluvil o finanční strategii církve a „proroctví o posledních dnech“. Prezident Ensign Roger Clarke prý řekl členům církve, že 100 miliard dolarů bude použito v případě druhého příchodu Krista.