Ministerstva předloží vládě nový plán čisté mobility

Alternativní paliva a elektromobilita. Ministerstva připravují aktualizaci strategie zavádění čistějších forem dopravy v souladu s požadavky Evropské unie.

„Koncem letošního roku předložíme vládě aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Aktualizovaná a nová opatření by měla napomoci dalšímu rozvoji vozidel na alternativní paliva a infrastruktury u nás. I v dalším programovacím období bude podpora směřována na elektromobilitu bateriovou i vodíkovou, CNG a LNG a bioCNG,“ uvádí pro Biztweet odbor komunikace ministerstva průmyslu.

Evropská unie v rámci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel připravuje několik významných změn, které kladou důraz na výměnu vozidel se spalovaním fosilních paliv za motory spalující zdravější formy paliv.

Evropská komise se zavázala do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 alespoň o 40 procent a zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie alespoň na 27 procent.

Limity pro flotily

Významné investice čekají třeba podnikatele v dopravě. Evropský parlament totiž koncem roku 2018 definitivně schválil výrazné snížení emisních limitů pro nákladní vozidla. Schválené cíle požadují snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2025 o 20 procent a do roku 2030 nejméně o 35 procent oproti roku 2019. Kamionová přeprava produkuje podle expertních odhadů pět až šest procent celkových emisí CO2 v Evropě. Podle Evropské komise vytváří nákladní doprava dnes o 19 procent emisí oxidu uhličitého více než v roce 1990. Stojí za tím rostoucí poptávku po zboží.

Europoslanci také schválili minimální kvóty těžkých nákladních vozidel s nulovými a velmi nízkými emisemi, které by se podílely na celkovém prodeji nákladních automobilů. Jde tedy o nucenou elektrifikaci vozových parků, proti čemuž protestuje značná část logistických podnikatelů i výrobců automobilů. V roce 2025 je limit určen na 5 procent, do roku 2030 to má být minimálně 20 procent.

Čtěte také:

 
 
„Podporu alternativní dopravy včetně podpory elektromobility plánuje MPO v dalším programovém období 2021-2027, v rámci Operačního programu Konkurenceschopnost, Specifický cíl 7) Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečistění – čistá mobilita. V aktuálním návrhu podporovaných aktivit: nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG a LNG) v podnicích,“ uvádí ministerstvo průmyslu. 

Veřejně a zdravě

 
Ministerstvo pro místní rozvoj dále v rámci integrovaného operačního programu plánuje pokračovat v dotačním programu podpory nákupu vozidel na alternativní paliva pro dopravní podniky, tedy elektrobusy, vodíkové autobusy, CNG autobusy, tramvaje a trolejbusy.  

Ministerstvo dopravy v rámci strategie avizuje navýšení alokované částky na podporu výstavby dobíjecí a plnící infrastruktury na 4 miliardy korun v letech 2020-2025. Ministerstvo životního prostředí zas může podporovat samosprávy v snaze nákupu vozidel na alternativní pohony. 

Veřejní zadavatelé zakázek v hromadní dopravě budou muset od 2. srpna 2021 mít minimální cíle pro zadávání zakázek pro podíl čistých lehkých užitkových vozidel na úrovni 29,7 procenta. U autobusů je tento podíl na úrovni 41 procent. 
 
 

 

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb